Bostad ramt af dyrere finansiering: Nedjusterer forventninger

Udgivet den 29-05-2019  |  kl. 11:23  |  
Arkiv: Foto

Ejendomsselskabet Bostad, som for nylig skiftede navn fra Admiral Capital, har højere finansieringsomkostninger end budgetteret og nedjusterer blandt andet på den baggrund forventningerne til hele regnskabsåret 2018/19.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal, hvor overskuddet før skat er blevet halveret i forhold til samme periode sidste år.

De højere finansieringsomkostninger dækker blandt andet over forhøjede bidragssatser i forhold til budgetteret samt omkostninger til låneomlægninger.

Selskabet venter for hele året nu et overskud før værdireguleringer på 23-26 mio. kr. mod tidligere 32-35 mio. kr., og af andre årsager - ud over de højere finansieringsomkostninger - peger selskabet også på et fald i omsætningen efter frasalg af en ejendom samt en ikke budgetteret tomgang på en anden ejendom.

I tredje kvartal realiserede Bostad en omsætning på 26,5 mio. kr. mod 28,3 mio. kr. i samme periode sidste år, mens overskuddet før skat faldt til 5,3 mio. kr. fra 10,7 mio. kr.

Selskabets bestyrelse fik tidligere i maj bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs ad en eller flere omgange med et samlet nominelt beløb på 100 mio. kr.

- Behovet for en kapitaludvidelse er en forudsætning for, at koncernen kan honorere den stigende afdragsbyrde på koncernens realkreditfinansiering, idet denne ikke kan dækkes af den løbende drift, skriver Bostad i regnskabet.

Endvidere peges på, at der er en "række udviklingsmuligheder i selskabets nuværende portefølje, som kræver kapital at realisere."

- Det er samtidig nødvendigt at kunne tilføre kapital på en fleksibel måde, så den er tilgængelig, når det er nødvendigt, hvorfor kapitaltilførslen vil ske som en rettet emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, tilføjes det i regnskabet.

Tabel for Bostads regnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår 2018/19:

Mio. kr. Q3 2018/19 9M 2018/2019 Q3 2017/18 9M 2017/18 FY 2017/18
Nettoomsætning 26,5 78,8 28,3 86,5 114,5
Resultat før dagsværdiregulering 5,3 21,0 10,7 26,2 55,8
Resultat før skat 5,3 26,6 10,7 28 76,7
Nettoresultat 4,6 21,3 8,6 22,1 59,7

Bostads forventninger til 2018/19:

Mio. kr. Ved Q3 2018/19 Før Q3 2018/19
Resultat før skat og værdireguleringer 23-26 32-35

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder