Delårsrapport 1. kvartal 2017/18

Udgivet den 30-08-2017  |  kl. 08:49  |  

Bestyrelsen for egetæpper a/s har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af regnskabsåret 2017/18. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

Resultat af 1. kvartal (1. maj 2017 - 31. juli 2017)

  • Koncernens omsætning blev 284 mio. kr. mod 230 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 28%. Korrigeret for sidste års tilkøb af Carpet Concept udgør den organiske vækst 11%.
  • EBIT for 1. kvartal udgør 24,3 mio. kr., hvilket er 11% højere end sidste år.                     
  • Kvartalets nettoinvesteringer i langfristede aktiver udgør 14 mio. kr.     
  • Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 25 mio.kr.        

Forventninger til 2017/18

På baggrund af den udvikling vi har set i regnskabsårets første 3 måneder, fastholdes forventningerne til 2017/18, som udmeldt i årsregnskabsmeddelelse af 30. juni 2017.
 

Kontaktpersoner:

Finansdirektør John Vestergaard                      Adm. direktør Svend Aage Færch Nielsen
Tlf. nr. 97118811                                           Tlf. nr. 97118811
 

egetæpper a/s  

Herning, den 30. august 2017

Vedhæftede filer:

Kvartalsrapport 1 2017_2018_DK_sec.pdf

Udgivet af: NPinvestordk