Førtidig indfrielse af hybrid kernekapital

Udgivet den 10-08-2020  |  kl. 07:09  |  

                                                                                Dato: 10. august 2020

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                             
Nikolaj Plads 6
1007 København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2020

Som et led i den løbende planlægning af bankens kapitalstruktur foretages følgende transaktioner.


Førtidig indfrielse af hybrid kernekapital

Skjern Bank har modtaget Finanstilsynets tilladelse til at førtidsindfri hybrid kernekapital for DKK 60 mio. (ISIN DK0030364211).

Indfrielsen effektueres pr. 15. september 2020.

Udstedelse af nom. 60 mio. kr. hybrid kernekapital

Pr. 14. september 2020 har Skjern Bank indgået aftale med en institutionel investor om udstedelse nom. DKK 60 mio. kapitalbeviser som hybrid kernekapital.

Kapitalbeviserne udstedes med uendelig løbetid og kan hverken helt eller delvist indfries før den dag, der falder 6 år efter udstedelsesdagen. Kapitalbeviserne forrentes med en fast rente frem til 14. september 2026, beregnet som den 6-årige SWAP rente, fastsat 2 bankdage før udstedelsesdatoen, tillagt et kreditspænd på 8,80%.


Venlig hilsen
Per Munck
munck@skjernbank.dk

Vedhæftet fil

08_2020 Førtidig indfrielse af hybrid kernekapital

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk