FirstFarms A/S tildeler warrants til selskabets Group CFO

Udgivet den 22-04-2021  |  kl. 13:08  |  

FirstFarms' bestyrelse ønsker med et tilbud om warrants at belønne en ekstraordinær indsats samt at sikre den pågældende nøglemedarbejders loyalitet og store engagement fremadrettet. Vi ønsker således at sikre medejerskab i virksomheden.

Bestyrelsen har besluttet at udnytte sin bemyndigelse i selskabets vedtægter § 5.2.C til at udstede 10.000 stk. warrants, der hver giver ret til at tegne en aktie á 10 kr. i selskabet. De udstedte warrants giver således ret til samlet at tegne indtil nominelt 100.000 kr. aktier i selskabet. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Udnyttelseskursen for de tildelte warrants er 63,60 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr. med tillæg af 2 pct. p.a. frem til udnyttelsen. De udstedte warrants er tildelt vederlagsfrit med 10.000 stk. til selskabets Group CFO. Kursen er fastlagt ud fra en vurdering af den samlede lønpakke for medarbejderne.

De tildelte warrants kan udnyttes i en periode på 4 uger regnet fra selskabets offentliggørelse af delårsrapporten for 1. januar 2024 til 31. marts 2024.

Såfremt medarbejderen fratræder som bad leaver, bortfalder uudnyttede warrants uden videre, uden at medarbejderen har krav på vederlag og/eller kompensation. Såfremt medarbejderen fratræder som good leaver, bevarer medarbejderen retten til de tildelte warrants.

De udstedte warrants anslås at have en samlet markedsværdi på 81.000 kr., svarende til ca. 27.000 kr. pr. år. i perioden frem til evt. udnyttelse. Markedsværdien er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med en volatilitet på 20 %, en risikofri rente på 0,0 % p.a. og en aktiekurs på 67,40 kr.

Bestyrelsens beslutning er optaget i pkt. 5.2.C (b) i selskabets vedtægter med bilag 5.2.C (b), der indeholder vilkårene for de tildelte warrants.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.


Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

 

Vedhæftet fil

(8) Tildeling af warrants

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk