Forløb af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Udgivet den 27-04-2021  |  kl. 14:23  |  

FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:

Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.Årsrapporten 2020 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.Af årets resultat på 24,794 mDKK for FirstFarms A/S blev der udloddet udbytte med 5,675 mDKK og resten blev overført til næste år.Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2021.Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020.Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Jens Bolding Jensen, Karina Boldsen og Bendt Wedell til selskabets bestyrelse.  PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.


8.        Forslag fra bestyrelsen:
8.a.       Generalforsamlingen godkendte selskabets nye vederlagspolitik.
8.b.1     Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at udstede warrants og foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse.
8.b.2     Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital.
8.c        Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
8.d        Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand og Asbjørn Børsting som næstformand.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.


Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

 

Vedhæftet fil

(9) Forløb af generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk