Fynske Bank A/S: Årsrapport 2020

Udgivet den 25-02-2021  |  kl. 12:13  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2021/01

Fynske Bank bag tilfredsstillende årsresultat

Fynske Bank kommer ud af et udfordrende 2020 med et tilfredsstillende resultat på 42,7 mio. kroner før skat.

I 2020 kunne Fynske Bank atter byde velkommen til mere end 2.000 nye kunder i de lokale filialer på Fyn og i Trekantområdet.

Den fortsatte tilgang af nye kunder bidrager til, at Fynske Banks samlede forretning stadig vokser og smitter positivt af på den samlede bundlinje i et år, som ellers har været påvirket af coronapandemien og den generelle uro på de finansielle markeder verdenen over.

Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på 42,7 mio. kr. før skat. Sammenlignet med 2019 er der tale om en reduktion fra 87,8 mio. kr. før skat. Men under de aktuelle omstændigheder og markedsvilkår er der tale om et tilfredsstillende resultat ifølge adm. direktør Petter Blondeau.

"Generelt kan vi være ganske godt tilfredse med årets resultat, når vi kigger på verden og markederne omkring os. Det er dejligt, at vi igen i 2020 har kunnet sige pænt goddag til mere end 2.000 nye kunder i Fynske Bank, og at vores samlede forretning vokser. Det kan man ikke tage for givet, og her spiller vores mange gode medarbejdere en nøglerolle," lyder det fra Petter Blondeau.

Udbetaler udbytte på 12 mio. kr.
Forskellen til 2019-regnskabet forklarer direktøren med, at banken i 2019 havde ekstraordinære indtægter på kursreguleringer fra salget af en del af aktierne i SparInvest, som i 2019-regnskabet bidrog positivt med 17,7 mio. kr. samt tillige i 2019 havde positive indtægter fra tilbageførsel af nedskrivninger.

Dertil peger Petter Blondeau på, at bankernes traditionelle forretningsmodel, ind- og udlån, generelt er under pres på grund af det lave rentemiljø, stigende konkurrence og stigende krav til bl.a. bankernes kapitalisering og compliance. Disse faktorer har naturligt også påvirket Fynske Bank i forhold til eksempelvis nettorenteindtægter. Sidst, men ikke mindst, har Fynske Bank med baggrund i COVID-19 taget ledelsesmæssigt skønnede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på i alt cirka 40 mio. kr.

"For Fynske Bank kan man sige, at mens 2019 var et år præget af nogle ekstraordinære indtægter, så har 2020 været et år med nogle ekstraordinære udgifter, blandt andet i relation til de 40 millioner kroner, vi har reserveret til COVID-19-relaterede nedskrivninger. Vi driver fortsat vores bank ud fra et forsigtighedsprincip. Det gør samlet set, at vi er en velkonsolideret bank med en stærk likviditetsposition. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi kan udbetale et pænt udbytte på 12 mio. kr. til vores aktionærer i et ellers udfordrende år," fortsætter Petter Blondeau.   

Direktøren forventer, at konsekvenserne af COVID-19 også vil udfordre banken i 2021. Med baggrund heri forventer Fynske Bank et resultat før skat i størrelsesordenen 30-40 mio. kr. for 2021.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.


Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S

Vedhæftede filer

Selskabsmeddelelse 2021-01 Fynske Bank Årsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk