Rovsing/CEO: Har for ofte være brudepigen og ikke bruden

Udgivet den 17-09-2018  |  kl. 06:45  |  
Arkiv: Foto

Regnskabsåret 2017/18 var et svært et af slagsen for Rovsing, som leverer udstyr til rumfartsindustrien, og som så sin omsætning falde med 35 pct., mens driften gled fra plus til minus.

Omsætningsfaldet forklares med forsinkelser i større projekter og med, at koncernen alt for ofte blev nummer to i konkurrencen om ordrerne i det forgangne regnskabsår.

- Vi konkurrerer i åbne udbud på de fleste af områderne. Her var vi for ofte brudepigen og ikke bruden i år. Derfor er det også noget, vi strategisk har sat fokus på at rette op på. Marginalerne har ofte ikke været i vores favør, og der skal vi præstere bedre, siger Hjalti Pall Thorvardarson, administrerende direktør i Rovsing, til Ritzau Finans.

Omsætningen faldt det forgangne år fra 39,0 til 25,1 mio. kr., hvilket påvirkede driftsresultatet direkte, så det faldt til et minus, målt på EBITDA, på 4,5 mio. kr. mod et plus på 1,3 mio. kr. året før.

Direktøren peger på, at det ofte har været prisen, som har været afgørende for, at man er blevet "runner up".

- Prisen er meget afgørende. Rovsing er en etableret leverandør, og vi har produkter, kunderne er glade for og kender, men prisen bestemmer en hel del.

Ifølge Thorvardarson gælder det også i ESA-markedet, at man nogle gange har fokus på at sikre leverandører fra forskellige lande, men som topchefen peger på, er det et krav, som gælder for alle.

- Generelt set er det noget, vi har med i strategien at se på, hvordan vi kan få bragt os det skridt videre.

"ESA" står for "European Space Agency".

I 2018/19 spår Rovsing en omsætning med pil opad til intervallet 28 til 32 mio. kr., mens man ser driftsresultatet, EBITDA, lande mellem minus 1 og plus 1 mio. kr.

Fremgangen skal ske på baggrund af lidt flere ordrer, men også på baggrund af de besparelser, man i løbet af det forgangne år har gennemført. Ifølge Hjalti Pall Thorvardarson har man sparet omkring 750.000 kr. på de faste omkostninger, mens selskabet også i marts sagde farvel til syv fuldtidsansatte.

- Vores guidance for 2018/19 er et løft i forhold til det seneste år. Vi har igangsat og gennemført mange initiativer for at reducere omkostningerne og for at gøre os bedre i stand til at tage flere ordrer hjem. Jeg mener derfor, at vi har en guidance, som er velfunderet i forhold til det, vi allerede har af ordrer, og det vi venter at lukke i forhold til den pipeline, vi kan se.

- Vores omkostninger reflekterer nu den forretning, vi har udsigt til. Vi har gjort organisationen mere lean i forhold til før, lyder det fra den administrerende direktør.

Med udsigten til et driftsresultat, der svinger henover nullet, så må man forvente, at nettoresultatet i Rovsing også i 2018/19 ender med et underskud.

- Vi har nogle immaterielle rettigheder, så der er nedskrivninger hvert år. Derfor fokuserer vi mere på performance i forhold til driften. Det ville kræve noget ekstraordinært at opveje nedskrivninger på et enkelt år, og derfor giver EBITDA et bedre billede af performance på driften.

I 2017/18 endte EBIT-resultatet på et underskud på 7,7 mio. kr. mod minus 1,9 mio. kr. året før. De finansielle omkostninger steg til 1,6 mio. kr. fra 1,3 mio. kr., og på den baggrund endte nettoresultatet med et underskud på 9,9 mio. kr. i forhold til et minus på knap 2,7 mio. kr. året tidligere.

Rovsing har gennem de seneste fem år hvert år haft nettounderskud, og samlet har man i perioden tabt 43,6 mio. kr.

I det forgangne regnskabsår rejste Rovsing 9,8 mio. kr. via to rettede emissioner, mens to obligationslån sikrede 6,8 mio. kr. Samtidig har man tilbagebetalt kortfristede lån med højere renter for 4,6 mio. kr.

Alligevel endte selskabet med en negativ pengestrøm på 1 mio. kr. mod et plus på 1,2 mio. kr. året før, da driften havde en negativ udvikling på 11 mio. kr. gennem året. Derfor faldt kassebeholdningen fra 1,2 mio. kr. til 143.000 kr. gennem perioden.

Der er dog ifølge Hjalti Pall Thorvardarson ingen konkrete planer om at rejse yderligere ansvarlig kapital, men han peger på, at det er et værktøj, man kan anvende, hvis et behov, som støtter op om virksomhedens strategi, opstår.

/ritzau/FINANS

Mathias Stigsgaard

Tags:  CEO❯  Shares❯ 

Relaterede nyheder