TopDK Q4: Leverer højeste årsresultat nogensinde efter historisk år

Udgivet den 21-01-2022  |  kl. 12:30  |  
Arkiv: Foto

Topdanmark er kommet godt ud af årets sidste kvartal, hvor forsikringskoncernen leverede bedre resultater end for et år siden. Årsagen til en del af fremgangen skal findes i Topdanmarks lancering af nye serviceprodukter og forsikringer til kunderne, lyder det fra topchef Peter Hermann.

Det fremgår af forsikringskoncernens regnskab for fjerde kvartal og året 2021 fredag eftermiddag.

- 2021 har været et historisk år for Topdanmark, som understreger, at vi er i en rigtig positiv udvikling. Vi har hjulpet både eksisterende og nye kunder, som er det, vi er til for, samtidig med at vi har styrket vores konkurrenceevne og tilbud til kunder - blandt andet ved at gå forrest i branchen og lancere helt nye forsikringsprodukter og services, siger han i en kommentar til regnskabet.

På bundlinjen kan selskabet fredag fremvise et overskud på 2138 mio. kr., hvilket er godt dobbelt op i forhold til det resultat på 1124 mio. kr., som forsikringskoncernen skabte året før.

På forhånd var en stor del af spændingen om regnskabet fjernet, da Topdanmark 14. januar 2022 opjusterede forventningerne til et resultat for 2021 på cirka 2100 mio. kr.

I fredagens regnskab er analytikere og investorer dog blevet præsenteret for de underliggende regnskabsposter for fjerde kvartal - og for hele året.

I fjerde kvartal landede nettooverskuddet på 625 mio. kr., hvilket var noget bedre end de på 364 mio. kr., som analytikerne havde regnet med før opjusteringen den 14. januar.

I samme periode af 2020 havde forsikringsselskabet et overskud på 571 mio. kr.

Det samlede investeringsafkast blev 209 mio. kr., hvilket var væsentligt højere end forventningerne, der lød på 38 mio. kr.

Samme kvartal i 2020 gav 277 mio. kr. på den post.

Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2579 mio. kr. mod ventet 2590 mio. kr. og 2487 mio. kr. i fjerde kvartal i 2020.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 469 mio. kr. mod ventet 365 mio. kr. af analytikerne og 371 mio. kr. i samme kvartal året før.

Det forsikringsmæssige nøgletal combined ratio (eksklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne - og derfor helst skal være lavt - landede i kvartalet på 83,6, mens der var ventet 88,1. Combined ratio i fjerde kvartal 2020 var 87,1.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

INVITERER TIL UDBYTTEFEST

Topdanmark foreslår et udbytte på 34,5 kr. per aktie for regnskabsåret 2021.

Det fremgår det af regnskabet for 2021.

Udbyttet svarer til en samlet udbetaling på 3105 mio. kr. og dermed til 145,2 pct. af årets overskud på 2138 mio. kr. efter skat.

Estimater indsamlet af Topdanmark viste en forventning om 28,50 kr., eller 129 pct.

Udbyttet på 34,5 kr. er fordelt mellem et ordinært udbytte på 23,5 kr. per aktie og en ekstraordinær udlodning på 11 kr. per aktie.

Forsikringskoncernen har en udbyttepolitik om at udbetale mindst 70 pct. af overskuddet til aktionærerne.

For 2020 blev der samlet udloddet 20 kr. i udbytte.

SÆTTER TAL PÅ RESTEN AF 2022-FORVENTNINGERNE

Topdanmark venter i 2022 et nettoresultat på 1200-1450 mio. kr. eksklusive afløbsgevinster ifølge en såkaldt modelmæssig resultatprognose.

Den modelmæssige resultatprognose viser, hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

I regnskabet justerer Topdanmark lidt i den prognose for combined ratio i 2022, som selskabet allerede kom med i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Combined ratio, som sætter præmieindtæger i forhold til erstatninger og omkostninger, ventes nu at lande på et lidt bedre niveau på 85,5-88 eksklusive afløbsgevinster mod en tidligere forventning på 86-89.

Forventningerne til præmievæksten i skadesforsikring ventes uændret på 4-5,5 pct.

Udvalgte resultater fra Topdanmarks regnskab for fjerde kvartal og hele 2021:

Mio. kr. Q4 21 Q4 21(e) Q4 20 FY 21 FY 21(e) FY 20
Præmieindtægter, skade 2579 2590 2487 10.154 10.165 9732
Forsikringsteknisk resultat 469 365 371 1659 1555 1316
Investeringsresultat *) 209 38 277 615 444 -15
Resultat skade 677 399 648 2274 1995 1302
Resultat liv 132 66 74 503 436 117
Resultat før skat 792 462 731 2742 2411 1453
Periodens resultat* 625 364 571 2138 1876 1124
Combined ratio ex afløb (%) 83,6 88,1 87,1 85,7 86,8 88,2

(e) = medianestimat baseret på estimater fra op til 13 finanshuse indsamlet af Topdanmark inden selskabets opjustering 14. januar.

* Topdanmark opjusterede 14. januar 2022 til et nettoresultat på ca. 2100 mio. kr. (modelmæssig resultatprognose)

Forventninger til 2022:

Ved Q4 2021 Før Q4 2021
Præmiefremgang, skade 4-5,5% 4-5,5%
Combined ratio ex afløb 85,5-88 86-89
Nettoresultat, mio. kr. **) 1200-1450 -

* = efter forrentning og kursregulering af skadesforsikringshensættelser

** = Den modelmæssige resultatprognose viser, hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯