Derfor er det vigtigt at sprede sine investeringer

Udgivet den 25-11-2014  |  kl. 10:56  |  

Det eneste gratis bidrag til dit afkast er at sprede dine investeringer på ikke alene forskellige aktier, men også på forskellige aktivklasser.

Værdien af det gamle ordsprog om ikke at lægge alle sine æg i én kurv er eviggyldigt i mange situationer og især, når der investeres i værdipapirer. Faktisk gælder det, uanset hvad du investerer i, om det er ejendomme, aktier, obligationer med mere. Selvom alle kan se det indlysende i at sprede sine investeringer, er der stadig investorer, der oplever ubehagelige tab. Senest har vi pludselig set OW Bunker* gå ned, og for få år siden så vi adskillige små og mellemstore banker gå konkurs.

Sådan er det at investere i aktier - påtaget risiko bidrager til afkastet, men prisen for et højere afkast end en sikker rente vil altid være risiko for tab. Det eneste værn er foruden omhyggelig udvælgelse at sprede sin risiko, så en enkelt dårlig investering ikke ødelægger det langsigtede afkast.

Teorien
Porteføljeteoriens statistikberegninger viser, at en investor kommer meget tæt på at opnå optimal spredning i en aktieportefølje, der indeholder 20 aktier. Men det skal vel at mærke være 20 forskellige aktier spredt på forskellige sektorer, lande og regioner. I praksis vil det være aktier, der svinger nogenlunde i takt, hvorfor yderligere spredning ofte vil være nødvendig. For eksempel er det åbenlyst, at to bankaktier vil svinge mere i takt med hinanden end en energiaktie og en industriaktie.

Eksempel
Risiko måles som svingninger i forhold til den gennemsnitlige værdi, også kaldet standardafvigelsen. Sættes denne værdi på 49 procent for en portefølje med én aktie, så kan denne risiko gennem spredning på alle aktier nedbringes til 19,2 procent, hvilket svarer til markedsrisikoen. Og det sker uden, at det forventede afkast reduceres tilsvarende. Dermed øges afkastet pr. risikoenhed.

Man behøver dog ikke investere i alle aktier for at få en tilfredsstillende lav risiko. Faktisk er standardafvigelsen allerede nede på 20 procent ved en veldiversificeret portefølje på 20 aktier. Det vil sige, at risikoen kun reduceres med yderligere cirka 0,8 procentpoint ved at gå fra 20 til 1000 aktier. I praksis vil en portefølje som nævnt indeholde visse aktier, der svinger i takt, hvilket betyder, at en robust portefølje bør indeholde cirka 50-60 aktier fordelt på forskellige sektorer, lande og regioner.

Formuepleje har stor spredning
Formueplejes aktieportefølje, som indgår i alle Formueplejeforeningerne, er indeholdt i investeringsforeningen LimiTTellus. Her er der netop investeret i cirka 50-60 globale aktier, der er spredt på en lang række sektorer, lande og regioner. Grunden til, at der ikke er flere, er, at risikoen reelt ikke mindskes, og at flere aktier ikke giver et bedre forventet afkast. Desuden kompliceres overblikket ved meget store beholdninger af aktier.

Formuepleje spreder yderligere ved også at investere i obligationer. Det giver en lavere risiko og dermed et højere forventet afkast, fordi der opnås yderligere fordele ved, at aktier og obligationer ikke nødvendigvis svinger i takt. Dermed har Formuepleje både en spredning på forskellige aktier og aktivklasser.

*Formuepleje har ikke på noget tidspunkt været investeret i OW Bunker.

 

Udgivet af: Søren Verup