Se igennem op- og nedturene på aktiemarkedet

Udgivet den 08-01-2015  |  kl. 14:18  |  

En af de sværeste discipliner inden for investering er at forudse op- og nedturene på finansmarkederne og reagere ved sælge og genkøbe på de rigtige tidspunkter.

Et er at udvælge de rigtige investeringer, der passer til ens risikoprofil og investeringshorisont. Noget andet er at prøve at undgå nedturene ved at forsøge at sælge ud i tide og derefter købe ind på det rigtige tidspunkt for at ride maksimalt med på opturene.

Formuepleje fraråder helt almindelige langsigtede investorer at forsøge at time markedet, simpelthen fordi risikoen for fejl er alt for stor. Bare få dages forkert timing kan koste dyrt på det langsigtede afkast.

Senest så vi i midten af oktober sidste år, hvordan de globale aktier i løbet af en uge faldt cirka 7 procent. Men ved udgangen af oktober havde aktierne stort set genvundet det tabte. Primo december lå de globale aktier endda cirka 5 procent højere. Spørg derfor dig selv: Hvis du havde solgt ud den 1. oktober 2014, havde du så genkøbt på bunden den 16-17. oktober? Sandsynligvis havde du ventet for længe og dermed måske helt have undgået opturen.

Den bedste strategi er at holde fast i sine investeringer og være tro mod ens risikoprofil og investeringshorisont. Skal du først bruge pengene om mere end fem år, er det klogest at overlade styringen til en professionel kapitalforvalter som Formuepleje," siger direktør Henry Høeg.

Risiko ved forkert timing
Målt over 20 år fra 1992 til 2011 gav det amerikanske S&P 500-indeks 7,8 procent i årligt afkast. Hvis man som investor blot stod kontant de 10 bedste børsdage over perioden, ville ens årlige afkast være reduceret til 4,1 procent. Havde man undladt at være investeret de 30 bedste handelsdage, ville det samlede afkast over 20 år være blevet negativt.

Problemet er, at de finansielle markeder har det med at overraske. Det kræver både dygtighed og held at købe og sælge på op- eller nedturene korrekt. Når Formuepleje taler med kunder om timing, er vores budskab, at de skal fokusere på deres investeringshorisont, det vil sige den dag, hvor de reelt skal bruge deres penge til forbrug. Det betyder, at de skal nedbringe risikoen i takt med udløbet af deres investeringshorisont.

Formuepleje udfører risikostyring - ikke timing
For investorer, der er investeret i en eller flere af Formueplejes investeringsløsninger, foretager Formueplejes investeringskomité konstant overvågning og analyse af både de kort- og langsigtede trends på de finansielle markeder.

Formålet er at identificere uønskede risici i tide og beskytte investorernes langsigtede afkast med det klare formål at bevare og øge formuer. Egentlig timing af de mange mindre og større op- og nedturer er ikke en del af Formueplejes aktive porteføljestyring. Det er i højere grad langt mere et spørgsmål om at identificere ubalancer i tide og koble det sammen med analyser af den aktuelle konjunkturudvikling og arbejde med forskellige scenarier for udviklingen.

Justerer løbende
Investeringskomiteen kan for at beskytte investorernes langsigtede afkast blandt andet ændre på gearingen, på fordelingen mellem aktier og obligationer samt afdække porteføljen over for aktiekursfald, rentestigninger og valutaændringer. Aktuelt er obligationsbeholdningen afdækket over for risikoen for rentestigninger op til et vist niveau, og der foregår løbende en justering af de fastlagte positioner.

Alt i alt betyder Formueplejes aktive fordelings- og porteføljestyring, at investorerne i Formueplejes sammensatte investeringsløsninger https://www.formuepleje.dk/afkast-risiko/netop ikke skal tænke på timing af deres investeringer i forhold til mulige fremtidige op- og nedture, men alene skal tænke på at være investeret i de produkter, der passer til risikoprofil og investeringshorisont.

Udgivet af: Søren Verup

Flere blogs fra Søren Verup

07/05 Investor: Kræv hånden på kogepladen
Når porteføljemanagere udvælger aktier, forlanger de, at virksomhedens ledelse har hånden på kogepladen gennem personlige investeringer i selskabet. Dermed sikrer de, at ledelsen har samme interesser... Læs mere
08/04 3 investeringsregler, der tæmmer dine følelser
Følelser kan være en forhindring for at opnå et godt langsigtet afkast. Risikoen er, at man investerer for kortsigtet, overvurderer egne evner samt sælger vinderne og beholder taberne.   I... Læs mere
17/02 Formueplejes investorer har gavn af den ekstremt lave rente
Starten af 2015 har budt på et markant rentefald i kølvandet på Den Europæiske Centralbanks udmelding om opkøb af europæiske obligationer på 60 milliarder euro om måneden indtil september 2016. Denne... Læs mere
21/01 10 bud på 2015
Formueplejes investeringskomité giver her et bud på den økonomiske og finansielle udvikling i 2015. Ved indgangen til 2015 er der flere vigtige temaer i spil, der kan rokke ved den økonomiske fremtid... Læs mere
08/01 Se igennem op- og nedturene på aktiemarkedet
En af de sværeste discipliner inden for investering er at forudse op- og nedturene på finansmarkederne og reagere ved sælge og genkøbe på de rigtige tidspunkter. Et er at udvælge de rigtige... Læs mere

Søren Verups billede

Kommunikationschef i www.formuepleje.dk. Tidligere chefredaktør på Penge&Privatøkonomi. Før det ansættelse hos BankInvest, DR, Finansforbundet, Sydbank og Handelsbanken. Bank- og journalistuddannet samt civiløkonom, HD(F).