Derfor falder Formueplejeaktierne 99 procent i morgen (onsdag)

Udgivet den 07-01-2014  |  kl. 13:53  |  

Formuepleje.dk gennemfører den sidste fase i overgangen fra aktier til investeringsbeviser. Det betyder, at værdierne i de i alt otte investeringsselskaber udloddes til aktionærerne i form af investeringsbeviser i de respektive investerings- og hedgeforeninger. Udlodningen sker som en automatisk skattefri tildeling af investeringsbeviser. Investorerne skal ikke foretage sig noget.

Konsekvensen er, at indre værdi af Formueplejeaktierne onsdag den 8. januar 2014 vil falde mere end 99 procent. Kurserne på OMX vil forventeligt falde tilsvarende. Årsagen er, at alle aktionærer, der dagen før ejede aktier i et Formueplejeaktieselskab, automatisk har fået udloddet næsten alle deres værdier i form af investeringsbeviser i tilsvarende nye investerings- og hedgeforeninger. Kursfaldet er derfor helt udramatisk og skyldes altså, at investeringerne fortsætter uændret i en ny indpakning.

Ufarligt kursfald
Selvom kursfaldet er markant, er der ingen aktionærer, der har tabt penge, idet aktionærerne nu ejer investeringsbeviser svarende til værdien af kursfaldet. Investorerne kan i deres depoter se, at der nu foruden de næsten værdiløse aktier, ligger en portion investeringsbeviser. Den samlede værdi er altså - alt andet lige -uforandret. Dog betyder en skæv udlodningsfaktor, at der udbetales en lille restværdi på op til cirka 100 kroner pr. aktiepost.

Investorerne skal intet gøre
Investorerne skal intet foretage sig, idet hele transaktionen kører automatisk via Værdipapircentralen. Udlodningen har ingen skattemæssige konsekvenser, og investeringspolitikken er fuldstændig den samme som hidtil. Med andre ord er alt næsten som det plejer, bortset fra, at investorerne nu har deres investeringer placeret i investerings- og hedgeforeninger.

Fordele
Ved overgangen til investerings- og hedgeforeninger er det nu blevet nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Blandt andet er der nu mulighed for daglig køb (emission) og salg (indløsning) til et lavere kursspread omkring indre værdi end tidligere - uanset beløbsstørrelse. Risikorammerne er desuden synliggjort, og der opdateres nu indre værdier til markedet mindst 4 gange dagligt. Samtidig er forvaltningen af porteføljerne kommet under skærpet overvågning fra Finanstilsynet.

Aktierne eksisterer stadig
De gamle og nu tømte aktier er stadig børsnoterede og har en værdi på op til nogle få kroner afhængigt af selskabet. Aktierne vil fortsat være børsnoterede indtil begyndelsen af marts, hvor aktierne forventes afnoteret og slettet fra børsen. De tømte aktier vil kunne handles indtil da, men kursen vil ikke følge kursudviklingen på de tilsvarende investerings- og hedgeforeninger. Aktierne vil stadig være børsnoterede, men bestyrelserne for selskaberne vil anmode Nasdaq OMX om at afnotere selskaberne, så de bliver slettet fra børsen. Formuepleje.dk Holding og andre interessenter har tilkendegivet, at man betinget af en afnotering, forventer at fremsætte et købstilbud på de gamle aktier.

Udgivet af: Søren Verup