Hvor meget afkast kan du få for en 10*er

Udgivet den 09-05-2014  |  kl. 10:42  |  

Hos Formuepleje fokuserer vi på at levere højt risikojusteret afkast. Det lyder flot og for mange sikkert også lidt abstrakt. Men det er faktisk meget konkret.

Mange husker sikkert lørdagsslikket fra deres barndom. Udstyret med en blank 10'er gik man forventningsfuld ind i slikbutikken, der emmede af søde dufte og lokkede med glitrende chokoladepapir. Opgaven var nu at få mest muligt for 10'eren. Mest muligt af netop den type slik, man bedst kunne lide, men også tilstrækkeligt varieret, så man kunne hygge sig med posen resten af dagen.

Sådan er det også med investering. Det hedder bare noget andet. Forestil dig, at du som investor kommer til din rådgiver og siger: "Jeg har for en 10'er i risiko. Hvor meget afkast kan jeg få?" Hos Formuepleje kan vi godt lide det spørgsmål, fordi vi har som mål at levere højt risikojusteret afkast. Formueplejes rådgivere afdækker investors risikoprofil og investeringshorisont og anbefaler netop den portefølje, der med det udgangspunkt kan levere det mest attraktive afkast. Men hvad vil det sige at købe afkast for en 10'er i risiko?

Graden af udsving
Risiko måles med et statistisk begreb, der kaldes standardafvigelse. Hvis det forventede afkast på et års sigt er er 10 procent, og standardafvigelsen også er 10 procent, kan du med 68 procents sandsynlighed forvente et afkast i intervallet 0-20 procent om et år. Har du investeret 100 kroner, kan du altså med 68 procent sandsynlighed forvente, at værdien af din investering ligger i intervallet 100-120 kroner efter et år. Nu er 68 procent sandsynlighed ikke en stor sandsynlighed, hvis vi øger til det dobbelte, så siger statistikken, at sandsynligheden øges til 95 procent. Det vil sige, at med et forventet afkast på 10 procent og dobbel standardafvigelse på 20 procent, kan du med 95 procent sandsynlighed forvente et afkast i intervallet minus 10 til plus 30 procent om et år. Værdien af din investering ligger altså nu med en sandsynlighed på 95 procent i intervallet 90 - 130 kroner efter et år.

Kan du li' risiko?
Er det så godt eller dårligt? Det afhænger af din evne som investor til at tackle risikoen - både psykisk og formuemæssigt. Nogle ønsker mere risiko for at kunne opnå et højere forventet afkast. Og med en lang investeringshorisont vil udsving over tid blive udjævnet, hvorved det langsigtede resultatet bliver et højt forventet afkast med lav langsigtet tabsrisiko. Andre ønsker mindre risiko mod at opgive muligheden for et forventet højt afkast og til gengæld opnå en jævn og mere stabil udvikling i afkastet. Det vigtige er at finde ud af, hvilken risiko man som investor ønsker. Det er ikke nemt, og det kræver professionel hjælp, hvilket Formueplejes rådgivere står klar til at levere.

Mest muligt afkast
Opgaven for investorerne er altså i al sin enkelhed at finde det bedst mulige afkast ved en given risiko. Med andre ord, hvis jeg er villig til at satse en 10'er i risiko, hvad kan jeg så få? I den grafiske oversigt kan du se alle de kapital- og investeringsforeningsafdelinger på det danske marked, der lige-som Formueplejes klassiske foreninger investerer i en blandet portefølje af aktier og obligationer ordnet efter historisk afkast og risiko over de seneste fem år. Jo længere du går ud af den vandrette akse, desto højere er risikoen. Jo højere du går op ad den lodrette akse, desto bedre afkast. Det bedste er naturligvis højt afkast med en lille risiko. Det er svært at opnå, da loven om risiko og afkast siger, at hvis investor ønsker et afkast, der er højere end den risikofrie rente, skal investor påtage sig en risiko. Investor skal derfor vælge sin ønskede risiko og analysere investeringsløsningen for de risikofaktorer, der påvirker den.

Analysen skal forstås på den måde, at det er klart, at hvis man nu forestiller sig, at en investering i danske realkreditobligationer havde samme risiko og forventet afkast  som en investering i virksomhedsobligationer, så ville det være nødvendigt at se på, hvordan markedet vurderede kvaliteten af risikoen og afkastet. Dansk realkredit er sikrere end obligationer udstedt af virksomheder. Hvis afkast/risiko er ens, så må markedet enten vurdere det ene aktiv for dyrt eller det andet aktiv for billigt.

Med andre ord, det er ikke nok bare at tage det historisk højeste realiserede afkast ved en given historisk leveret risiko. Dels fordi der netop er tale om historiske tal, der ikke nødvendigvis siger noget om fremtiden, dels fordi risici består af mange elementer, hvor nogle kan være over- eller undervurderede i visse perioder. For eksempel var likviditetsrisikoen under finanskrisen meget stor for virksomhedsobligationer, men i dag er den tæt på nul. Kreditrisikoen var også højere for fem år siden end i dag. Derfor kræver en vurdering af investeringsalternativerne altid en grundig investeringsanalyse.

Vores metode giver merafkast
Den metode, vi leverer afkast på, er ved i Formueplejes klassiske investeringsløsninger at anvende den nobelprisbelønnede investeringsstrategi med optimale porteføljer og derudover bruge gearing til at øge det forventede afkast. Det kræver viden, erfaring og stram risikostyring at følge den valgte metode. Formuepleje får noget af merafkastet serveret på et sølvfad ved at bruge denne avancerede investeringsstrategi. Men sølvfadet har også et par skarpe kanter. Gearingen betyder, at hvis bølgegangen på finansmarkederne går ekstra højt, er der risiko for ekstra store udsving.
 
Formueplejes investeringskomité er meget bevidst om, at den kan vælge at investere merafkastet i finansielle instrumenter, der skærmer porteføljerne mod de risici, som lurer ude i horisonten. Det gjorde Formuepleje i 2013, idet der blev indkøbt en strategisk afdækning mod store aktiekursfald. Når investorerne betror Formuepleje deres penge, så giver de reelt investeringskomitéen et meget bredt mandat til at investere pengene i værdipapirer og optage lån med sikkerhed i netop disse værdipapirer. Komitéen styrer risikoen og optimerer afkastet til gavn for investorernes langsigtede afkast. Så enkelt er det.

Hvad kan jeg få for en 10'er?
På spørgsmålet "Hvad kan du som investor få for en 10'er i risiko?", er svaret Formuepleje Pareto - målt på historiske tal. Det leverede afkast baseret på de seneste fem års performance er cirka 17 procent årligt med en standardafvigelse på cirka 10. Det betyder ikke, at du kan forvente 17 procent i årligt afkast de næste fem år med en risiko på 10, det betyder, at med en risiko på 10 er det en nærmere analyse værd at undersøge en investering i Pareto.
 
Ønsker du at købe for en 20'er i risiko, så er svaret Penta, der har et realiseret årligt afkast over de seneste fem år på cirka 30 procent. Den realiserede risiko har været 20 procent årligt. Det kan sammenlignes med de 17 procent i standardafvigelse, som en investering i danske aktier har haft i samme periode. En så svingende investering kræver en lang investeringshorisont på mindst syv år, men hos Formuepleje anbefaler vi aldrig, at en sådan investering står alene. Til gengæld kan Penta med fordel kombineres med andre investeringsløsninger med lav risiko, og derved opnås en bedre balance i den samlede investeringsportefølje.

Forventet afkast
Vores aktuelle afkastforventning for Penta er 100 procent i akkumuleret afkast over de kommende fem år. Med 95 procents sikkerhed forventes der således et forventet akkumuleret afkast i intervallet 33 til 167 procent på fem års sigt. For Pareto er de tilsvarende forventninger et afkast på 55 procent akkumuleret over fem år og et maksimalt tab på 10 procent over tre år - begge tal med 95 procents sandsynlighed.

Udgivet af: Søren Verup