Kontantbeholdninger kan være en dyr løsning

Udgivet den 24-08-2018  |  kl. 07:30  |  

Efter en ustabil start på 2018 er globale aktier steget med 3,3 % til og med den 31. maj.i Men nogle mediekilder advarer om, at aktiemarkedets ustabilitet vil vende tilbage, og de nævner flere forskellige mulige katalysatorer. Dem, vi har set, omfatter handelsuenigheder mellem EU og USA, der eskalerer til en mere omfattende handelskrig, geopolitiske spændinger vedr. Iran, der påvirker virksomheder i Europa, og centralbanker som ECB, der dropper deres "imødekommende" pengepolitik, for bare at nævne nogle få. Med al denne usikkerhed mener nogle strateger, at det er en god idé at have en kontantbeholdning som buffer i forhold til tilbagegang på markedet. Men for investorer med langsigtede vækstmål og langvarige tidshorisonter for investeringer mener vi, at det at have store kontantbeholdninger under bull-markeder indebærer en stor offeromkostning (et koncept, som vi vil diskutere yderligere nedenfor) i form af potentielt mistet udbytte, hvilket kan gøre det mere vanskeligt at nå langsigtede investeringsmål.  

Fortalerne for kontantbeholdning som en investering går ud fra, at tilsvarende likvide aktiver - som aktier -- vil miste værdi inden for den nærmeste fremtid. Den ustabile start på 2018 start kan virke som et varsel om yderligere tilbagegang på markedet. Efter at have toppet sidst i januar faldt globale aktier 8,0 % på under to uger.ii Efter kortvarig opgang faldt aktierne igen - de faldt så meget som 8,8 % fra at have toppet den 23. januar.iii Selvom globale aktier har indhentet tabene og nu er positive for året - og toppede med en ny rekord den 23. maj - er det forståeligt, hvis nogen har flossede nerver.iv Især når medierne diskuterer utallige advarselssignaler om fremtidige problemer.

Men bull-markeder er ikke jævne. Afkastet på aktier kan være ustabilt fra dag til dag, måned til måned eller endda fra år til år. Det er ikke en hindring for et overordnet positivt resultat. Her er angivet afkastet på aktuelle globale bull-markeder på årsbasis siden 2009.
 

Bilag 1: MSCI verdensindeks, udbytte pr. år 

Kilde: FactSet, den 21/5/2018. MSCI Worlds årlige afkast med nettodividende, i danske kroner, 2009-2017. Investering i aktiemarkeder medfører risiko for tab, og der er ikke nogen garanti for, at hele eller noget af den investerede kapital bliver betalt tilbage. Tidligere resultater er ikke nogen garanti og giver ikke nogen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indkomsten fra dem svinger sammen med verdens aktiemarkeder og internationale valutakurser. 

Disse stigninger indeholderen række kortfristede markedstilbagegange, hvoraf vi vil klassificere nogle af dem som "korrektioner". En korrektion er en skarp tilbagegang, der typisk spænder fra -10 % til -20 % i forhold til det seneste markedshøjdepunkt, og som typisk er blevet drevet af investorers følelser, og ikke af en væsentlig, negativ ændring i de underliggende økonomiske eller politiske forhold.  Siden det globale bull-marked startede den 9/3/2009, har MSCI World oplevet tre korrektioner.v Disse dyk har ikke forhindret MSCI World fra at stige 298,5 % fra 9/3/2009-31/5/2018.vi

Det kan føles mere komfortabelt at have en kontantbeholdning under aktiemarkedets ustabile perioder, da kontantbeholdningen ikke taber værdi lige med det samme, men det indebærer en dyr "offeromkostning" - et økonomisk begreb for noget, du opgiver ved at udføre eller lade være med at udføre en bestemt handling. Selvom kontantlignende investeringsprodukter ofte giver renter, afhængigt af type og udsteder, vil disse rentesatser nogle gange ikke følge med inflationen - for ikke at nævne at komme i nærheden af de historiske langsigtede afkast fra aktier eller værdipapirer med fast rente. Aktier repræsenterer ejerskab i en virksomhed, hvis værdi kan vokse. Værdipapirer med fast rente er gældsforpligtelser, der betaler en bestemt rente afhængigt af udstederens kreditrisiko og forventet inflation samt andre påvirkende faktorer. Da investorer i fastforrentede værdipapirer teknisk set påtager sig en større risiko vedr. tab på hovedstol end dem, der har en kontantbeholdning, giver gældsbreve typisk højere rentesatser end kontantlignende investeringer. Desuden afhænger bankers indlånsrenter voldsomt af centralbankernes rentesatser, og Den Europæiske Centralbank har i øjeblikket en negativ rentesats, og mange banker i Europa betaler næsten ingen rente på indlån. Derfor vil det, efter vores mening, for en investor, der kræver vækst over en længere periode for at opfylde specifikke behov og mål mange år ud i fremtiden, ikke være nok at have en kontantbeholdning.

Selv det kun at have en del af en porteføljeinvestering som en kontantbeholdning kan begrænse dit overordnede afkast i perioder, hvor der er en stigning i aktiemarkedet. Lad os f.eks. gå ud fra, at en hypotetisk investor sætter 80 % af sin portefølje på DKK 100.000 i en børshandlet aktiefond (ETF) og 20 % i kontanter hos den lokale bank, hvor der ikke tjenes renter. Et år senere har ETF'en givet et afkast på 10 %. Men investorens samlede udbytte er kun 8 %. Hvordan er vi kommet frem til det tal? De 80.000 kroner investeret i ETF'en vil vokse med 10 % og dermed blive øget til 88.000 kroner og bringe den samlede portefølje op på 108.000 kroner. Hvis investoren havde sat hele sin portefølje i ETF'en, ville porteføljen have været på 110.000 kroner. Investoren gik ikke bare glip af 2.000 kroner, men reducerede dermed det grundlag, porteføljen kunne vokse på i fremtiden. Næste år, hvis ETF'en igen gav 10 %, men investoren bibeholdte de samme 20.000 kroner i kontanter, ville det betyde, at investoren kun havde 116.800 kroner (de 88.000 ville vokse til 96.800 kroner plus 20.000 kroner i kontanter). Men hvis investoren startede året med 110.000 kroner investeret i ETF'en, ville porteføljen være 121.000 kroner værd ved årets afslutning. Dette fænomen - den procentvise stigning, der resulterer i større indtægt i kroner, efterhånden som investeringsgrundlaget vokser med tiden - kaldes rentes rente. Efter vores mening vil det at sætte en del af sin portefølje i værdipapirer, der giver lidt eller intet udbytte, reducere potentialet for rentes rente.

Det er muligt, at der vil opstå mere ustabilitet senere i år. Men det forhindrer ikke automatisk aktier i at have et godt år. Vi mener, at bull-markedets økonomiske, politiske og følelsesmæssige drivkræfter forbliver intakte. Derfor mener vi, at man, hvis man sidder på sine penge og venter på "fri bane", kan gå glip af den positive ustabilitet, der findes på bull-markeder. 

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 

 i Kilde: FactSet, den 1/6/2018. MSCI World med nettodividende, i DKK, 29/12/2017-31/5/2018.
 ii Kilde: FactSet, den 21/5/2018. MSCI World med nettodividende, i DKK, 23/1/2018-8/2/2018. 
 iii Ibid. 23/1/2018-23/3/2018. 
 iv Ibid. 31/12/2017-31/5/2018.
 v Kilde: FactSet, den 22/5/2018. MSCI World med nettodividende, i DKK. Korrektionsdatoer er: 27/4/2010-2/7/2010; 18/2/2011-19/8/2011 og 15/4/2015-12/2/2016. 
 vi Kilde: FactSet, den 1/6/2018. MSCI World med nettodividende, i DKK, 9/3/2009-31/5/2018. 

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk