Fisher Investments Nordens gennemgang af kryptovaluta

Udgivet den 06-02-2024  |  kl. 23:20  |  

Nogle populære digitale aktiver - som bitcoin - oplevede kursstigninger i 2023, hvilket skabte fornyet interesse i kryptovalutaer hos de kommentatorer, vi følger.[i] Men nu hvor endnu en topchef i en kryptobørs er kommet i alvorlige juridiske problemer - seneste i rækken af større krypto-skandaler - synes vi, det er vigtigt at undersøge digitale valutaer som investering. Selvom Fisher Investments Norden som udgangspunkt hverken er for eller imod kryptovalutaer, viser vores analyse af markedshistorien, at de primært kan betragtes som digitale råvarer, der bruges til spekulation.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Kryptovalutaer var oprindeligt beregnet til at fungere som et digitalt udvekslingsmiddel uden for det traditionelle banksystem. De fleste større digitale valutaer bruger en elektronisk hovedbog kaldet en blockchain, der uigenkaldeligt logger alle transaktioner i den pågældende valuta. Ejere af kryptovaluta kan udveksle valuta med alle, der har en adresse på samme blockchain, og det er Fisher Investments Nordens erfaring, at mange mener, at systemet giver kryptovaluta samme fordele som kontanter, når det kommer til at sikre privatlivets fred.

Ifølge vores research ser tilhængere kryptovalutaers decentralisering som en fordel, da regeringer og pengepolitiske institutioner ikke direkte kan påvirke udbuddet og dermed værdien. Ny forsyning kan kun skabes gennem mining - en slag virtuel minedrift - hvor personer bruger avancerede computersystemer til at kontrollere transaktioner og løse komplekse matematiske ligninger. På den måde tjener "krypto-minerne" penge på at udgrave den digitale valuta. Nogle kryptovalutaer har desuden sat et loft over forsyningen, hvilket tilhængere ser som en fordel, da det i teorien beskytter mod inflationens effekt på købekraften, der f.eks. kan påvirke papirpenge.[ii]

Fisher Investments Nordens analyser af markedshistorikken tyder imidlertid på, at kryptovalutaer primært bruges til spekulation. På linje med andre råvarer er kryptovalutaer ikke forbundet med underliggende virksomheder eller erhverv. De udbetaler ikke udbytte og genererer ikke indtjening - de er udelukkende digitale mønter. Fisher Investments Nordens research tyder på, at priserne på kryptovalutaer med et relativt stabilt udbud kommer an på efterspørgsel, hvilket efter vores opfattelse først og fremmest afhænger af stemningen og spekulation omkring deres fremtidige prisbevægelser. Det viser bitcoins historie, der, selvom den er kort, er fuld af store op- og nedture uden nogen tydelig forbindelse til den økonomiske cyklus eller andre fundamentale drivkræfter.[iii] Efter vores erfaring er det næsten umuligt at forudsige disse stemningssvingninger, da det ville svare til at forudsige kortsigtede ændringer i menneskelige følelser - hvilket der så vidt vi ved ikke er nogen, der kan gøre med sikkerhed.

Nogle kommentatorer hævder, at kryptovaluta fungerer som sikring mod inflation. Hvis det var tilfældet, ville de have en stærk positiv korrelation med prisudsving - så når priserne stiger, ville det også være tilfældet for kryptovalutaer. Historien viser imidlertid, at det ikke forholder sig sådan. Se for eksempel på bitcoin, den største kryptovaluta målt efter markedsværdi.[iv] Den gav et afkast på hele 3.478,3 % fra januar 2015 til juli 2018, hvor der var relativt lav inflation i Storbritannien, euroområdet og USA.[v] Den digitale mønt faldt imidlertid -64,3 % i 2022, hvor inflationen steg til det højeste niveau i flere årtier på tværs af den vestlige verden.[vi] Det er, som vi ser det, ikke en effektiv sikring mod inflation.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens gennemgang viser, at kryptovalutaer mangler nogle af de vigtige egenskaber, som gode langsigtede investeringer har. Ifølge analysen er deres efterspørgselsfaktorer ikke forudsigelige og de er ikke forbundet til nogle økonomiske cyklusser, der kan hjælpe investorer med at analysere, hvordan de vil klare sig i forskellige økonomiske miljøer. Det betyder, at man skal gætte sig til stemningen, og det bliver, efter vores erfaring, ikke en vellykket langsigtet investeringsstrategi.

Desuden kan der være adskillige udfordringer forbundet med at eje kryptovaluta. For at forstå hvorfor, skal man se på de to primære metoder, man kan investere i kryptovaluta på. Den ene er at foretage mining. Den proces er dog meget kompleks og kræver tid, energi og kraftigt computerudstyr - efter vores mening, er det ikke realistisk for ret mange investorer.[vii] Den anden metode er at handle på det sekundære marked. Vi oplever, at de fleste gør dette via en kryptobørs, der i modsætning til traditionelle mæglerfirmaer stort set ikke har noget lovmæssigt eller regulatorisk tilsyn - hvorved der opstår en risiko for store problemer. Tænk på den nylige påståede kriminelle aktivitet på de to største kryptobørser, FTX og Binance. Førstnævnte gik konkurs efter uretmæssigt at have tilegnet sig kunders midler, hvorved de fleste af kundernes beholdninger blev udslettet, hvilket betød, at grundlæggeren fik en straffedom.[viii] Sidstnævnte er rodet ind i beskyldninger om hvidvaskning af penge, og selvom legitime kunders midler ikke ser ud til at have været i fare, rejser det i henhold til Fisher Investments Nordens gennemgang yderligere spørgsmål om kryptovalutaers anvendelighed.[ix] Der findes også "offline kold opbevaring", hvor ejere af kryptovaluta opbevarer deres mønter på ekstern hardware, som f.eks. et USB-drev. Det er vores erfaring, at der ikke er mange brugere, der vælger denne løsning, da man mister alle sine mønter, hvis man mister denne hardware. Det kan også gøre handel mere kompliceret. Brugere af kold opbevaring skal nemlig overføre deres digitale aktiver til en online platform, før de kan handle med dem. Det føjer flere trin til det, der skulle være en hurtig og nem proces.

For at gentage, så er Fisher Investments Norden som udgangspunkt hverken for eller imod kryptovalutaer. Vi mener bare ikke, at de byder på mærkbare porteføljefordele for personer, der investerer til deres pension eller andre langsigtede formål.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] Kilde: Global Financial Data, Inc., pr. 5/12/2023. Bitcoin-pris i USD, 31/12/2022-5/12/2023. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan udmønte sig i højere eller lavere investeringsafkast.

[ii] Kilde: CryptoList, pr. 5/12/2023. Inflation betyder generelt stigende priser på tværs af økonomien.

[iii] Kilde: Global Financial Data, Inc., pr. 5/12/2023. Bitcoin-pris i USD, 20/11/2015-5/12/2023. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan udmønte sig i højere eller lavere investeringsafkast.

[iv] Kilde: CoinMarketCap.com, pr. 5/12/2023. Markedsværdi er værdien af alle udestående tokens, beregnet ved at gange antallet af udestående tokens med deres aktuelle pris.

[v] Kilde: Global Financial Data, Inc., pr. 5/12/2023. Ændring i Storbritanniens forbrugerprisindeks inkl. boligejeres boligomkostninger, USA's forbrugerprisindeks og euroområdets harmoniserede forbrugerprisindekser og i bitcoin-pris i USD, 31/1/2015-31/7/2018. Et forbrugerprisindeks er et indeks udarbejdet af statslige myndigheder, som registrerer priserne på hyppigt forbrugte varer og tjenesteydelser. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan udmønte sig i højere eller lavere investeringsafkast.

[vi] Ibid. Ændring i Storbritanniens forbrugerprisindeks inkl. boligejeres boligomkostninger, USA's forbrugerprisindeks og euroområdets harmoniserede forbrugerprisindekser og i bitcoin-pris i USD, 31/12/2021-31/12/2022. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan udmønte sig i højere eller lavere investeringsafkast.

[vii] "How Bitcoin Mining Works: Explanation and Examples," Andy Rosen, NerdWallet, 27/4/2023.

[viii] "Sam Bankman-Fried Found Guilty on all Seven Criminal Fraud Counts," MacKenzie Sigalos, CNBC, 2/11/2023.

[ix] "CZ, Founder of Crypto Giant Binance, Pleads Guilty to Money Laundering Violations," David Gura, NPR, 21/11/2023.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk