Moderate forventninger til US-regnskabssæson

Udgivet den 10-10-2013  |  kl. 10:40  |  

Den amerikanske regnskabssæson blev tirsdag aften sparket i gang af den store aluminiumsproducent, Alcoa, der overraskede positivt. Generelt er forventninger til regnskaberne blevet nedtonet.

Optakten til 3. kvartals regnskabssæson er meget lig de to foregående i år, hvor indtjeningsbaren sænkes betydeligt umiddelbart før selskabernes afrapportering starter. Markedets seneste forventningsopgørelse viser, at de amerikanske selskaber forventes at præstere en indtjeningsvækst på 6,3 procent på baggrund af en fremgang i omsætningen på 6,7 procent set i forhold til 3. kvartal 2012.

Antal nedjusteringer mindre
Antallet af selskaber, der nedjusterer i forhold til selskaber, der opjusterer umiddelbart før regnskabsstart, er faldet siden 2. kvartal, hvilket selvfølgeligt er positivt. Niveauet ligger dog forsat højt og over det langsigtede gennemsnit.

Her i uge 41 har 22 ud af 500 selskaber i S&P 500 rapporteret. Flertallet af selskaberne ligger inden for forbrugssektorerne og samlet set er billedet, at tallene kommer ud bedre end ventet på både omsætning og indtjening.

Med en ganske kraftig revidering i forventningerne er det bestemt ikke usandsynligt, at selskaberne som helhed kan overraske de nu reviderede forventninger på både omsætning og indtjening, vurderer www.Formuepleje.dk

Kig efter selskabernes omsætning
Markedet har over det seneste år været trukket af centralbanker og en øget tillid til, at den økonomiske bedring ville få en effekt på selskaberne. Dette har gjort, at mange værdiansættelsesmultipler har ekspanderet ganske kraftigt (markedet er blevet dyrere prisfastsat) og nu er medvirkende til, at markedet som helhed har begrænset upside på denne baggrund.

Derfor er det afgørende, at selskabernes omsætning gradvis vil kunne vise en forbedring i takt med, at efterspørgselskomponenterne bedres. Med andre ord er omsætningen nøglen til yderligere langsigtede kursstigninger på aktiemarkedet. Formuepleje forventer, at omsætningen gradvist over de kommende kvartaler vil forbedres, hvorfor vi fastholder vores allokering mod aktier.

En forventet omsætningsfremgang på 6,7 procent i 3. kvartal 2013 er ganske kraftig, men skyldes i høj grad et lavt sammenligningsgrundlag i 2012. Ses der på de kvartalsmæssige ændringer i omsætningen, er stigningstakten væsentlig mindre, men trods alt positiv.

Budget-og gældslofts forhandlinger
Forhandlingerne om budget- og gældslofts vil selvfølgelig stjæle opmærksomhed. Men der er også en række andre forhold, der vil komme i fokus.

Hen over tredje kvartal har der været markante bevægelser i de amerikanske renter, hvilket sammen med handelsaktiviteten vil være et kerneområde ved afrapporteringen for de finansielle institutioner. Derudover vil selskabernes forventninger til de kommende kvartaler selvfølgelig blive retningsgivende. Her må man dog forvente en vis forsigtighed, specielt med budgetsituationen og en uafklaret situation omkring gældsloftet.

Blandt selskabernes udmeldinger bør allokeringen af kapital mellem blandt andet forsatte stigende dividende udbetalinger og en eventuel allokering mod flere investeringer i kapacitet være vigtig. Investeringsaktiviteten ligger generelt meget lavt og en allokering, eller en forventning omkring en højere kapitalallokering i fremtiden, mod investeringer, vil være positivt, idet investeringsaktiviteten har en meget høj samvariation med omsætningsvækst.

Udgivet af: Søren Verup