Reducér din investering i virksomhedsobligationer

Udgivet den 22-11-2013  |  kl. 14:22  |  

Over de seneste 5 år har investering i virksomhedsobligationer været lukrative investeringer, der har givet et akkumuleret afkast siden starten af 2009 på op imod 100 procent. Afkastet har været drevet af to faktorer. Dels har et ret markant rentefald i perioden drevet kurserne op, dels er kreditkvaliteten øget, hvilket har betydet, at merbetalingen for kreditrisikoen, kreditspændene, er faldet, hvilket har givet højere kurser og dermed positivt afkast.

www.Formuepleje.dk vurderer, at det risikojusterede afkastpotentiale for virksomhedsobligationer er ved at være udtømt. Det afkast, der vil genereres fremover vil primært komme fra den kuponrente, som obligationerne har, hvilket typisk vil ligge i et interval på 2 til 5 procent, afhængig af hvor høj kreditværdighed obligationer har. Samtidig har investorerne en risiko for, at dette afkast ædes op af kurstab som følge af de rentestigninger, som, Formuepleje vurderer, sandsynligvis er på vej.

Reducér vægten af virksomhedsobligationer
Formuepleje anbefaler ikke, at investorerne nødvendigvis sælger helt ud af de individuelle virksomhedsobligationer og investeringsforeninger med virksomhedsobligationer, som de måtte have. Men det vil være helt naturligt nøje at overveje om investor skal reducere porteføljens andel i den aktivklasse.

Et godt råd til investorer, med en stor del af porteføljen investeret i disse obligationer, er, at nedbringe andelen til fordel for andre og mere attraktive investeringsmuligheder.

Fokus er et godt alternativ
www.Formuepleje.dk vil pege på Formuepleje Fokus som et oplagt alternativ. Fokus investerer i danske realkreditobligationer og gearer investeringerne op til fire gange. Det særlige ved Fokus er, at obligationsstrategien er tilrettelagt på en måde, så Fokus kan tåle rentestigninger for de lange obligationer på cirka 1,5 procent. Det betyder, at hvis den korte rente forbliver på det nuværende lave niveau og den lange rente stiger mindre end 1,5 procent, så vil Fokus kunne levere et positivt afkast på mellem 6 og 8 procent det kommende år.

Fokus har i indeværende år leveret et afkast på over 11 procent. Det gennemsnitlige årlige afkast har siden starten i april 2009 været på godt 15 procent. Læs mere om Fokus her, www.fokus-kapital.dk. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Udgivet af: Søren Verup