Striden om US-budgettet og gældsloftet

Udgivet den 15-10-2013  |  kl. 10:42  |  

Der er økonomisk og politisk rod i USA. Statsbudgettet for 2014 er ikke vedtaget. Samtidig rammer USA ind i et politisk vedtaget loft for, hvor stor en gæld USA må have. Begge dele skaber usikkerhed. www.Formuepleje.dk er dog på linje med andre eksperter om, at problemet bliver løst i sidste ende.

USA går nu ind i sin tredje uge, uden at der foreligger et statsbudget for 2014, som både Senatet og Repræsentanternes hus kan bakke op om. Det betyder, at mange offentligt ansatte stadig ikke skal møde på arbejde, og at mange offentlige kontorer og services fortsat er lukkede. Den primære årsag til, at republikanerne og demokraterne ikke kan finde sammen om et budget eller finanslov for 2014, er præsident Obamas sundhedsreform. Demokraterne ønsker at implementere Obamacare, som den bliver kaldt, mens republikanerne gerne så den afviklet eller som minimum udskudt.

Gældsloftet truer også
En anden og væsentligt større udfordring er situationen omkring det amerikanske gældsloft. Gældsloftet er et maksimalt niveau for den amerikanske gæld, og finansministeriet forventer, at dette loft rammes på torsdag den 17. oktober. De igangværende budgetforhandlinger og gældsloftet har som udgangspunkt ikke noget med hinanden at gøre. Det er mere eller mindre et tilfælde, at gældsloftet forventes at ramme her i starten af det nye budgetår. Hæves gældsloftet ikke, må gælden ikke øges, hvilket betyder, at de penge, staten råder over, skal prioriteres skarpt i forhold til de udgifter, der er. Det kan betyde, at visse udgifter ikke kan betales.

Løsning skal findes
Hvis ikke politikerne finder sammen omkring en mere eller mindre permanent hævning af det amerikanske gældsloft inden den 17. oktober, vil USA kunne komme i en situation, hvor man ikke vil kunne betale alle regninger herunder rentebetalinger på den gæld, som blandt andet udlandet er med til at finansiere. Første egentlige rentebetaling forfalder dog først den 15. november, men signalværdien i, at USA potentielt set ikke vil kunne honorere sine forpligtigelser, vil få uoverskuelige konsekvenser på de internationale finansmarkeder. Konsekvenserne vil altså ikke bare være uoverskuelige for USA, men for hele den globale økonomi. De mulige konsekvenser er blevet sammenlignet med situationen i kølvandet på investeringsbanken Lehmann Brothers’ konkurs i 2008. I Formuepleje er vi meget enige i denne vurdering.

Republikanere og demokrater snakker sammen
Torsdag den 10. oktober tilbød den republikanske leder John Boehner at udvide gældsloftet i seks uger. Reaktionen på de finansielle markeder var særdeles positiv, og det amerikanske aktiemarked havde torsdag den bedste dag i ni måneder. Forslaget blev dog i weekenden afvist af præsident Obama, men der har hen over weekenden været meldinger om, at republikanerne og demokraterne trods alt forsøger at finde en samlet løsning for både budgettet og gældsloftet. Demokraternes flertalsleder, Harry Reid, sagde søndag, at der foregår forhandlinger mellem republikanere og demokrater, men at der fortsat er lang vej endnu. Han forventer dog, at der kommer et løsningsforslag for både budget og gældsloft.

Der vil blive fundet en løsning
Den øjeblikkelige politiske opinion vil have afgørende betydning for, hvornår vi kan forvente en afklaring af den amerikanske budgetstrid. Det af de to politiske partier, som befolkningen mener, bærer hovedansvaret, vil være mere tilbøjeligt til at give indrømmelser, så en finanslov kan vedtages. Lige nu giver meningsmålingerne republikanerne hovedansvaret for de fastlåste forhandlinger, og republikanerne har derfor i de seneste par dage vist en øget interesse for at indgå en aftale. www.Formuepleje.dk forventer, at der vil blive fundet en løsning omkring det amerikanske gældsloft, om end det ikke kan afvises at det først vil ske i sidste øjeblik. Konsekvenserne ved ikke at få en aftale på plads er simpelthen for store til, at nogen amerikansk politiker vil tage ansvaret for det. Vi forventer derfor, at det er usandsynligt, at USA vil blive erklæret statsbankerot. I forhold til budgettet er partierne dybt splittede, men Formuepleje forventer, at der sammen med løsningen for gældsloftet vil blive fundet et fælles budget.

Udgivet af: Søren Verup