Udmelding fra FED er godt for aktierne

Udgivet den 19-12-2013  |  kl. 15:47  |  

Den amerikanske centralbank reducerede i aftes obligationsopkøbene i amerikanske stats- og realkreditobligationer med i alt 10 milliarder dollar. Transitionsprocessen væk fra centralbankstimuli mod en selvbærende økonomi er nu officielt startet.

Positiv reaktion
Forud for offentliggørelsen af mødereferatet lå de amerikanske aktier lavere med et fald på cirka en halv procent, mens de amerikanske statsrenter oplevede beskeden stigning på 0,04 procentpoint til et niveau på 2,88 procent for den 10-årige statsrente. De amerikanske statsrenter bevægede sig efter offentliggørelsen meget lidt, mens aktierne rettede sig ganske pænt og sluttede dagen med en stigning på 1,7 procent for S&P 500 indekset. Markedsbevægelserne er i høj grad et resultat af, at en reduktion i obligationsopkøbene var forestående, og man derfor havde foruddiskonteret forventningen i prissætningen af fleste aktivklasser.

Hvorfor reducerede de obligationsopkøbene
Jeg tror den primære årsag til. at den amerikanske centralbank valgte at reducere opkøbene i aftes var, at den forbedring, vi har set i de seneste 3-4 måneder, er sket på baggrund af en forsat lav og stabil inflation. Centralbanken forventer, at denne udvikling vil forsætte ind i 2014, hvorfor den har valgt at påbegynde reduktionen i opkøbene med 10 milliarder dollar, hvilket må siges at være moderat. Man har nu officielt startet processen væk fra en økonomi afhængig af stimuli mod en økonomi, der i langt højere grad skal være selvbærende. En proces, der vil kunne danne baggrund for fremtidige aktiekursstigninger gennem en forbedret efterspørgsel og stigende omsætningsvækst, men også en proces, der i perioder vil kunne øge usikkerheden i markedet.

Banken justerer renteudmeldingerne
De tidligere udmeldinger fra den amerikanske centralbank omkring muligheden for nye rentestigninger har koncentreret sig omkring et arbejdsløshedsniveau på 6,5 procent. Dette niveau blev i aftes erstattet af en mere verbal målsætning, nemlig at centralbanken vil fastholde et lavt renteniveau, selv ved en arbejdsløshed under 6,5 procent, så længe inflationen udvikler sig moderat og befinder sig under centralbankens målsætning.

Størrelsen af de fremtidige obligationsopkøb og hastigheden, hvormed disse måtte blive yderligere skaleret i 2014, bestemmes alene ud fra den økonomiske aktivitet. Udvikler økonomien sig, som banken forventer, i 2014 med en højere vækst, blandt andet som følge af en mindre kontraktiv finanspolitik, vil man gradvist reducere obligationsopkøbene. Skulle det modsatte være tilfældet, vil man fastholde opkøbene eller lige frem øge opkøbene af obligationer. Dermed er retorikken fra den amerikanske centralbank fuldstændigt som ventet. Retorikken tydeliggør, at banken vil overvåge den økonomiske udvikling nøje og være klar til at træde til skulle det vise sig nødvendigt.

Signalværdien er den vigtigste
10 milliarder dollar er en moderat reduktion i centralbankens obligationsopkøb. Banken vil forsat være en dominerende spiller på det amerikanske obligationsmarked. Men signalværdien i, at banken ser, forventer og har tillid til, at den markoøkonomiske udvikling er i fremgang, gør fremtidige stimuli mindre nødvendige. Det er et af de vigtigste budskaber i udmeldingen onsdag aften (18.12.13).

Cirka trefjerdedele af aktiefremgangen i 2013 bunder i multipelekspansion (aktierne er blevet dyrere prisfastsat), hvilket i høj grad skyldes den amerikanske centralbanks opkøbsprogram. Fremadrettet skal det nu i langt højere grad være selskabernes indtjening, på baggrund af en forsat forbedring i amerikansk økonomi, der skal trække aktiekursfremgangen. Den udvikling følger www.Formuepleje.dk tæt, og forventer, at globale aktier også i 2014 vil give positive afkast til investorerne.

Udgivet af: Søren Verup