Beslutninger på Tryg A/S ordinære generalforsamling 2019

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 16:20  |  

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2018 taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

• Trygs årsrapport 2018, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

• Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 1.731 mio. DKK overføres til overført overskud, efter regulering for nettoopskrivning efter indre værdis metode.

• Honorarerne til bestyrelsen for 2019 herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.

• Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 151.000.000 DKK frem til 15. marts 2024.

• Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 15.100.000 DKK frem til 15. marts 2024.

• Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 151.000.000 DKK i perioden indtil 31. december 2020.

• Forslag om ændringer til 'Lønpolitik for Tryg'.

Otte bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

• Karen Bladt
• Claus Wistoft
• Ida Sofie Jensen
• Jukka Pertola (uafhængig)
• Torben Nielsen (uafhængig)
• Lene Skole (uafhængig)
• Mari Thjømøe (uafhængig)
• Carl-Viggo Östlund (uafhængig)

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Torben Nielsen som næstformand.

Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:

• Elias Bakk
• Tom Eileng
• Lone Hansen
• Tina Snejbjerg

• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Selskabets vedtægter og Lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

Vedhæftet fil

05_2019 Beslutninger på Trygs ordinaere generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,42%
 
09:33:01

 
7,12%
 
09:33:01

 
2,76%
 
09:33:01

 
2,51%
 
09:33:01

 
0,69%
 
09:33:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder