COVID-19: Roblon nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2019/20

Udgivet den 30-10-2020  |  kl. 13:31  |  


Roblon er i 4. kvartal af 2019/20 blevet yderligere negativt påvirket af den aktuelle COVID-19 situation, i forhold til ledelsens tidligere forventninger.

Koncernen har siden marts i år været negativ påvirket af omstændigheder omkring COVID-19 på de fleste markeder, men især i Nord- og Sydamerika, som er to væsentlige markedsområder for Roblon.

Den nuværende største del af koncernens composite relaterede forretning er inden for Oil and Gas Offshore industrien i Sydamerika, herunder Brasilien. I slutningen af foråret 2020 blev Brasilien særligt hårdt ramt af Corona-pandemien, hvilket betyder, at forventede projekter ikke har kunnet gennemføres. De forventede projektordrer er således blevet sat på hold, men forventes realiseret på et senere tidspunkt. Dette får yderligere negativ indflydelse på Roblons forventede resultat for helåret 2019/20 i forhold til den efter halvåret allerede foretagne reduktion.

Markedsforholdene i Nordamerika indenfor FOC produktgruppen er gunstige, og der har gennem hele regnskabsåret været en stor og stigende efterspørgsel fra kunderne. Efterspørgslen har været større end Roblons amerikanske datterselskabs kapacitet i perioden. Koncernen har igangværende aktiviteter for at øge kapaciteten og opnå produktivitetsforbedringer.

Realiseringen af disse forbedringer har været og vil fortsat være negativt påvirket af Corona-pandemien, og har ikke kunne ske i den forventede takt i henhold til planerne. Dels er leverancer af nødvendige maskindele til igangsatte forbedringstiltag på Roblons fabrik i USA blevet forsinket. Dels lider selskabet under de aktuelle rejseforhold, der forhindrer fysisk tilstedeværelse af kritisk nødvendige kompetencer fra Roblon DK og endelig har lokale nøglepersoner været ramt af COVID-19 direkte eller indirekte.

Herudover har koncernen haft en række COVID-19 følge-omkostninger herunder øgede omkostninger til midlertidige rekrutteringer pga. øget sygefravær.

På baggrund af omsætnings- og resultatudviklingen til dato og de nævnte COVID-19 påvirkede forhold forventer ledelsen nu en omsætning i niveauet 250 mDKK (2018/19: 267,2 mDKK, excl. Senvion 241,8 mDKK) mod tidligere 250-270 mDKK, og et resultat før skat i intervallet 35-38 mDKK, excl. Senvion minus 7-10 mDKK (2018/19: minus 19,7 mDKK, excl. Senvion 4,4 mDKK) mod tidligere 45-50 mDKK, excl. Senvion 0-5 mDKK. Det forventede resultat før skat i 2019/20 er positivt påvirket af gældseftergivelse af COVID-19 lån i USA på 4,7 mDKK.

Ledelsen forventer, at Roblons omsætning og drift i det kommende regnskabsår 2020/21 fortsat vil være negativt påvirket af COVID-19.

Frederikshavn, den 30. oktober 2020

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen                                   Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                                      Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 10 - 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder