Indberetning af ledende medarbejderes handel med Tryg-aktier

Udgivet den 15-03-2021  |  kl. 11:46  |  

Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Et medlem af Trygs bestyrelse har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se https://tryg.com/da/emission.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a) Navn

 
Ida Sofie Jensen                         
2. Årsag til indberetningen

 
a) Stilling/titel

 
Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/
ændring

 
Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen

 
a) Navn

 
Tryg A/S
b) LEI-kode

 
213800ZRS8AC4LSTCE39
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument-

typen

 

Identifikationskode

 

Aktier (udnyttelse af tegningsretter)

 

 

DK0061534534
b) Transaktionens art

 
Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission
c) Pris(er) og mængde(r)

 

 
Pris(er):        105 DKK pr. midlertidig aktie                    
Mængde(r):        2.341 midlertidige aktier ved udnyttelse af 14.046 tegningsretter
d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængdePris  
 

2.341 midlertidige aktier ved udnyttelse af 14.046 tegningsretter

245.805 DKK
e) Dato for transaktionen

 
2021-03-12
f) Sted for transaktionen

 
Uden for en markedsplads (XOFF)

Kontaktinformation:

Besøg tryg.com/da og følg os på twitter.com/TrygIR


Gianandrea Roberti Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk 

Peter Brondt Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

Vedhæftet fil

Vedhæftet fil

10_Indberetning af ledende medarbejders handel med Tryg-aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk