Topdanmark leverer over det ventede på resultat, udbytte og CR

Udgivet den 25-01-2018  |  kl. 12:58  |  
Arkiv: Foto

Forsikringskoncernen Topdanmark sluttede 2017 bedre end ventet, da både top- og bundlinje var højere end forventet - blandt andet som følge af færre tyverier og brande.

Selskabet nåede i fjerde kvartal 2017 et nettooverskud på 379 mio. kr., hvilket var bedre end analytikernes forventninger, som ifølge Ritzau Estimates var et plus på 331 mio. kr. i kvartalet.

I samme periode af 2016 havde forsikringsselskabet et overskud på 421 mio. kr., men i år trækker et relativt lavt investeringsresultat ned.

Bruttopræmieindtægterne i skadesdelen endte på 2245 mio. kr. mod ventet 2225 mio. kr. og 2203 mio. kr. i fjerde kvartal 2016.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 401 mio. kr. i kvartalet mod ventet 292 mio. kr. af analytikerne og 340 mio. kr. i fjerde kvartal året før.

Eneste mindre skuffelse i regnskabet var investeringsafkastet, som landede på 15 mio. kr., hvilket var lavere end forventningerne, der lød på 50 mio. kr. Samme kvartal i 2016 gav et overskud på den post på 106 mio. kr.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio inklusive afløbsgevinster, der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne, landede i kvartalet på 82,1, mens der var ventet 87,1, og der blev nået 84,6 i fjerde kvartal 2016.

Eksklusive afløbsgevinster blev combined ratio 86,3 mod ventet 89,5 og 93,9 i fjerde kvartal 2016.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som ventet.

UDBYTTE BEDRE END VENTET

Efter at have droppet udbytte i form af aktietilbagekøb vil Topdanmark for første gang udbetale et direkte udbytte til sine aktionærer.

Udbyttet foreslås på 19 kr. - markant højere end ventet.

Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ventede 14,95 kr. i udbytte per aktie.

Udbyttet svarer til en payout-ratio på 98,7 pct. Forsikringskoncernen har en udbyttepolitik om at udbetale mindst 70 pct. af overskuddet til aktionærerne.

FORVENTNINGER UÆNDRET

Forsikringskoncernen Topdanmark fastholder forventningerne til indeværende regnskabsår, som blev offentliggjort efter regnskabet for tredje kvartal sidste år.

Det er dog første gang, der bliver givet forventninger til 2018-resultatet for den såkaldte modelmæssige resultatprognose Den ventes at lande på 950-1050 mio. kr.

Derudover forudsættes uændret en combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger i forhold til præmierne - på 90-91 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster.

Også skønnet for præmievæksten i skadesforsikring i 2018 er uændret - "positiv".

TABEL

Udvalgte tal og analytikernes forventninger fra Topdanmarks regnskab for fjerde kvartal af 2017:

Mio. kr. Q4 2017 Q4 2017 (e) Q4 2016
Præmieindtægter skade 2245 2225 2203
Forsikringsteknisk resultat 401 292 340
Investeringsresultat 15 50 106
Skadesforsikring 416 346 446
Livsforsikring 42 56 54
Resultat før skat 492 426 533
Periodens resultat 379 331 421
Combined ratio ex afløb 86,3 89,5 93,9

(e) medianestimat baseret på estimater for op til ti analytikere indsamlet af Ritzau Estimates.

Forventninger til 2018:

Ved Q4 17 Før Q4 2017
Præmiefremgang SKADE Positiv Positiv
Combined ratio før afløb 90-91 90-91
Nettoresultat (mio. kr.) (modelmæssige resultatprognose) *) 950-1050 -

* = Den modelmæssige resultatprognose viser hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder