Økonomisk planlægning

Udgivet den 16-06-2017  |  kl. 11:50  |  

Alle har brug for en økonomisk plan. Men hvor skal du begynde? Vi forklarer hvordan i fire enkle trin.

Selvom det kan virke overvældende at skulle planlægge sin økonomiske fremtid (der er så meget, der kan ske og så mange overvejelser), så behøver det ikke være stressende at lære at udarbejde en økonomisk plan, hvis du gør det rigtigt. Som alle store spørgsmål i livet er planlægningen af ens økonomiske mål nemmere, hvis du tager et skridt ad gangen - og får hjælp undervejs. Som i mange andre finansielle sammenhænge er en krone bedst sparet eller tjent så tidligt som muligt pga. fremskrivningsreglen. Så selvom det kan føles rarere at vente til "i morgen," så er det bedst, at du kommer i gang med din plan så hurtigt som muligt. Jo længere tid du investerer (og justerer), jo større er sandsynligheden for, at du når dit økonomiske mål.

Læs en mere dybdegående vejledning i, hvordan du kan få mest ud af din pension.

Hvor skal du begynde? 

Først skal du lære at udarbejde en økonomisk plan. Fastsæt dine økonomiske mål (hvad du ønsker at opnå med dine penge) og din investeringshorisont (hvor lang tid skal dine aktiver arbejde for dig, din familie eller arv). En udbredt faldgrube blandt mange, som har finansiering af deres pensionisttilværelse som mål, er at tro at tidshorisonten slutter når pensionen starter. Selvom det at gå på pension er et vigtigt tidspunkt i livet, så skal du, med et mål om at finansiere din pensionisttilværelse, have en tidshorisont på mindst hele din levetid. Derefter skal du identificere dine indkomstkilder og udgifter, hvilket mange opfatter som det sværeste ved økonomisk planlægning.

For at hjælpe dig på vej har vi lavet en oversigt over, hvad du bør samle i din indkomst- og udgiftsopgørelse og hvorfor du skal udarbejde en økonomisk plan.

Hvor store er udgifterne?

Når først du kender udgifterne (de daglige, de uregelmæssige, de forventede og de ønskede), har du en bedre ide om, hvor meget din pensionisttilværelse kommer til at koste, hvilket skal bruges til din økonomiske planlægning. På den måde ved du, hvor meget der skal til for at opretholde din livskvalitet - fra det helt basale til det ønskede niveau. Det gør du bedst ved at gruppere udgifterne i ikke-diskretionære udgifter (leveomkostninger, afdrag på gæld, skatter, forsikring og sundhedssikringsudgifter) samt diskretionært forbrug (rejser, underholdning, gaver til venner og familie).

Ved opgørelsen af andet forbrug end det diskretionære skal du overveje, om du vil flytte i forbindelse med din pension. I så fald skal du undersøge leveomkostningerne der, hvor du flytter hen. Du skal også regne med, at sundhedsudgifterne kommer til at udgøre en større og større post, jo ældre du bliver. 

Overvej det diskretionære forbrug, når du laver din økonomiske plan: kan og vil du reducere eller helt fjerne det, hvis det er nødvendigt at spare? Diskretionært forbrug er alt det sjove -hvis du kunne, hvad vil du så gerne bruge på dig selv og familien? Det kan også være områder som den store tv-pakke. Er du parat til at klare dig med mindre?

Udover normale udgifter skal man tage hensyn til inflationsudviklingen og udhulingen af ens købekraft over tid. Som pensionist kan du komme ud for større udgifter, som historisk er steget mere end inflationen.

Hvor stor er din indtægt?

Ved at opliste alle dine indkomstkilder kan du se, hvor mange penge du har til at betale dine udgifter med, når du opstiller din økonomiske plan. Begynd med at beregne anden indkomst end den, som stammer fra investeringer: pension, anden virksomhedsindkomst og indkomst fra andre i familien eller fra dig selv, fx hvis du har tænkt dig et deltidsarbejde. Forskellen mellem dette beløb og dine udgifter skal dækkes af dine investeringer.

Du skal navnlig være opmærksom på følgende: Hvis forskellen mellem din indkomst og dine udgifter er for stor, er der markant risiko for, at du vil løbe tør for penge. Nogle tror fx, at man løbende kan hæve 10 % p.a. fra sin rene aktieportefølje, fordi aktierne over tid har givet ca. 10 % i afkast1. Det er efter vores mening en farlig tankegang! Der er ingen garanti for at få samme gennemsnit i dine år som pensionist, og gennemsnittet er desuden en kombination af mange år med afkast både over og under dette niveau - samt negative år. Hvis du hæver for meget i de år, hvor afkastet er negativt eller lavt, kan du få problemer senere, også selvom aktierne faktisk giver det gennemsnitlige afkast på langt sigt i løbet af årene som pensionist.

Din personlige pensionsplan

Når du går i gang, skal du ikke bekymre dig om at få alting helt rigtigt. De estimerede økonomiske oplysninger behøver ikke være fuldstændigt korrekte fra begyndelsen, men jo flere oplysninger du har, jo mere realistisk kan du være ved bestemmelse af målet for din økonomiske plan. Vi ved, at intet af dette er hugget i sten. Livet er fyldt med forandringer. Men det er samtidig en af grundene til, at du løbende skal holde din økonomiske plan ajour i forhold til eventuelle ændringer.

Når først du har en plan, kommer der flere udfordringer. Du skal realisere og følge din plan, både budgetmæssigt og i forhold til investeringsstrategien. Du skal løbende justere planen i takt med, at omstændighederne ændrer sig, hvilket stiller krav om konstant fokus og disciplin. Men ved at planlægge din indkomst og dine udgifter har du taget det første og vigtige skridt i retning af en mere behagelig pensionisttilværelse.

Start din forberedelse med Fisher Investments Nordens ultimative guide til en god pensionstilværelse, som du kan finde her.

Investering i aktiemarkedet indebærer en risiko for tab, og der er ingen garanti for, at hele eller dele af den investerede kapital tilbagebetales. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. 

 

1S&P 500 samlet afkast 31/12/1925-31/12/2016 = 9,92 %, Kilde: Global Financial Data, Inc., 1/5/17. S&P 500 Total Return Index er baseret på GFD-beregninger af samlet afkast før 1973. Disse GFD-estimater bruges til at beregne værdien af S&P Composite før 1971 og er ikke de officielle tal. GFD anvender data fra Cowles Commission og fra S&P til beregningen af det samlede afkast for S&P Composite Price Index og udbyttesatser til og med 1970, de officielle tal pr. måned er fra 1971 til 1987 og de officielle data er fra 1988 og efterfølgende. 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet for den danske afdeling af Fisher Investments Europe Limited, som er et 100 %-ejet selskab af Fisher Investments. Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedsadresse på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments er et uafhængigt og privat formueforvaltningsselskab. Fisher Investments Europe uddelegerer porteføljeforvaltningsaktiviteterne til moderselskabet. Nærværende artikel indeholder meninger, holdninger og kommentarer fra redaktionelle medarbejdere hos Fisher Investments og kan ændres løbende uden varsel. Markedsoplysningerne er kun til orientering og vejledende. Der er intet i nærværende, som kan opfattes som investeringsrådgivning eller anbefaling om køb eller salg af bestemte værdipapirer eller som at en given transaktion eller investeringsstrategi er egnet for given person. Værdien af investeringer og deres indkomst udvikler sig ifølge de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.
 

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

21/03 Sådan bruger smarte investorer nyhederne
Det at foretage markedsinvesteringer baseret på konventionelle fortolkninger af velkendte nyheder er nok en af de dyreste investeringsvaner. Det skyldes, at når du har læst om eller hørt om en... Læs mere
21/02 Myten om det sikre marked
"Aktier virker så usikre lige nu. Jeg venter lige, indtil markedet falder til ro, og så slår jeg til." Mange investorer synes måske, at det umiddelbart lyder fornuftigt at vente, indtil markedet... Læs mere
14/01 Draghis afgang ikke væsentlig for økonomien i eurozonen
Mario Draghis periode som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) slutter først næste år i oktober, men i de finansielle medier kan man allerede læse masser af spekulationer om, hvem der bliver... Læs mere
31/12 Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast
Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer... Læs mere
24/12 Økonomien er ikke det samme som aktiemarkedet
Når økonomien buldrer afsted, følger aktiekurserne med. Det lyder måske som en logisk konsekvens, og når man følger finansmedierne, vil man jævnligt støde på kommentarer om, at økonomier i kraftig... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk