Økonomisk planlægning

Udgivet den 16-06-2017  |  kl. 11:50  |  

Alle har brug for en økonomisk plan. Men hvor skal du begynde? Vi forklarer hvordan i fire enkle trin.

Selvom det kan virke overvældende at skulle planlægge sin økonomiske fremtid (der er så meget, der kan ske og så mange overvejelser), så behøver det ikke være stressende at lære at udarbejde en økonomisk plan, hvis du gør det rigtigt. Som alle store spørgsmål i livet er planlægningen af ens økonomiske mål nemmere, hvis du tager et skridt ad gangen - og får hjælp undervejs. Som i mange andre finansielle sammenhænge er en krone bedst sparet eller tjent så tidligt som muligt pga. fremskrivningsreglen. Så selvom det kan føles rarere at vente til "i morgen," så er det bedst, at du kommer i gang med din plan så hurtigt som muligt. Jo længere tid du investerer (og justerer), jo større er sandsynligheden for, at du når dit økonomiske mål.

Læs en mere dybdegående vejledning i, hvordan du kan få mest ud af din pension.

Hvor skal du begynde? 

Først skal du lære at udarbejde en økonomisk plan. Fastsæt dine økonomiske mål (hvad du ønsker at opnå med dine penge) og din investeringshorisont (hvor lang tid skal dine aktiver arbejde for dig, din familie eller arv). En udbredt faldgrube blandt mange, som har finansiering af deres pensionisttilværelse som mål, er at tro at tidshorisonten slutter når pensionen starter. Selvom det at gå på pension er et vigtigt tidspunkt i livet, så skal du, med et mål om at finansiere din pensionisttilværelse, have en tidshorisont på mindst hele din levetid. Derefter skal du identificere dine indkomstkilder og udgifter, hvilket mange opfatter som det sværeste ved økonomisk planlægning.

For at hjælpe dig på vej har vi lavet en oversigt over, hvad du bør samle i din indkomst- og udgiftsopgørelse og hvorfor du skal udarbejde en økonomisk plan.

Hvor store er udgifterne?

Når først du kender udgifterne (de daglige, de uregelmæssige, de forventede og de ønskede), har du en bedre ide om, hvor meget din pensionisttilværelse kommer til at koste, hvilket skal bruges til din økonomiske planlægning. På den måde ved du, hvor meget der skal til for at opretholde din livskvalitet - fra det helt basale til det ønskede niveau. Det gør du bedst ved at gruppere udgifterne i ikke-diskretionære udgifter (leveomkostninger, afdrag på gæld, skatter, forsikring og sundhedssikringsudgifter) samt diskretionært forbrug (rejser, underholdning, gaver til venner og familie).

Ved opgørelsen af andet forbrug end det diskretionære skal du overveje, om du vil flytte i forbindelse med din pension. I så fald skal du undersøge leveomkostningerne der, hvor du flytter hen. Du skal også regne med, at sundhedsudgifterne kommer til at udgøre en større og større post, jo ældre du bliver. 

Overvej det diskretionære forbrug, når du laver din økonomiske plan: kan og vil du reducere eller helt fjerne det, hvis det er nødvendigt at spare? Diskretionært forbrug er alt det sjove -hvis du kunne, hvad vil du så gerne bruge på dig selv og familien? Det kan også være områder som den store tv-pakke. Er du parat til at klare dig med mindre?

Udover normale udgifter skal man tage hensyn til inflationsudviklingen og udhulingen af ens købekraft over tid. Som pensionist kan du komme ud for større udgifter, som historisk er steget mere end inflationen.

Hvor stor er din indtægt?

Ved at opliste alle dine indkomstkilder kan du se, hvor mange penge du har til at betale dine udgifter med, når du opstiller din økonomiske plan. Begynd med at beregne anden indkomst end den, som stammer fra investeringer: pension, anden virksomhedsindkomst og indkomst fra andre i familien eller fra dig selv, fx hvis du har tænkt dig et deltidsarbejde. Forskellen mellem dette beløb og dine udgifter skal dækkes af dine investeringer.

Du skal navnlig være opmærksom på følgende: Hvis forskellen mellem din indkomst og dine udgifter er for stor, er der markant risiko for, at du vil løbe tør for penge. Nogle tror fx, at man løbende kan hæve 10 % p.a. fra sin rene aktieportefølje, fordi aktierne over tid har givet ca. 10 % i afkast1. Det er efter vores mening en farlig tankegang! Der er ingen garanti for at få samme gennemsnit i dine år som pensionist, og gennemsnittet er desuden en kombination af mange år med afkast både over og under dette niveau - samt negative år. Hvis du hæver for meget i de år, hvor afkastet er negativt eller lavt, kan du få problemer senere, også selvom aktierne faktisk giver det gennemsnitlige afkast på langt sigt i løbet af årene som pensionist.

Din personlige pensionsplan

Når du går i gang, skal du ikke bekymre dig om at få alting helt rigtigt. De estimerede økonomiske oplysninger behøver ikke være fuldstændigt korrekte fra begyndelsen, men jo flere oplysninger du har, jo mere realistisk kan du være ved bestemmelse af målet for din økonomiske plan. Vi ved, at intet af dette er hugget i sten. Livet er fyldt med forandringer. Men det er samtidig en af grundene til, at du løbende skal holde din økonomiske plan ajour i forhold til eventuelle ændringer.

Når først du har en plan, kommer der flere udfordringer. Du skal realisere og følge din plan, både budgetmæssigt og i forhold til investeringsstrategien. Du skal løbende justere planen i takt med, at omstændighederne ændrer sig, hvilket stiller krav om konstant fokus og disciplin. Men ved at planlægge din indkomst og dine udgifter har du taget det første og vigtige skridt i retning af en mere behagelig pensionisttilværelse.

Start din forberedelse med Fisher Investments Nordens ultimative guide til en god pensionstilværelse, som du kan finde her.

Investering i aktiemarkedet indebærer en risiko for tab, og der er ingen garanti for, at hele eller dele af den investerede kapital tilbagebetales. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. 

 

1S&P 500 samlet afkast 31/12/1925-31/12/2016 = 9,92 %, Kilde: Global Financial Data, Inc., 1/5/17. S&P 500 Total Return Index er baseret på GFD-beregninger af samlet afkast før 1973. Disse GFD-estimater bruges til at beregne værdien af S&P Composite før 1971 og er ikke de officielle tal. GFD anvender data fra Cowles Commission og fra S&P til beregningen af det samlede afkast for S&P Composite Price Index og udbyttesatser til og med 1970, de officielle tal pr. måned er fra 1971 til 1987 og de officielle data er fra 1988 og efterfølgende. 

Fisher Investments Norden er handelsnavnet for den danske afdeling af Fisher Investments Europe Limited, som er et 100 %-ejet selskab af Fisher Investments. Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedsadresse på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments er et uafhængigt og privat formueforvaltningsselskab. Fisher Investments Europe uddelegerer porteføljeforvaltningsaktiviteterne til moderselskabet. Nærværende artikel indeholder meninger, holdninger og kommentarer fra redaktionelle medarbejdere hos Fisher Investments og kan ændres løbende uden varsel. Markedsoplysningerne er kun til orientering og vejledende. Der er intet i nærværende, som kan opfattes som investeringsrådgivning eller anbefaling om køb eller salg af bestemte værdipapirer eller som at en given transaktion eller investeringsstrategi er egnet for given person. Værdien af investeringer og deres indkomst udvikler sig ifølge de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.
 

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

11/09 Aflivning af myter om handelsunderskud
Toldtariffer, snak om handelskrige og handelsunderskud dominerer overskrifterne for tiden. Nogle politikere sværger på, at de vil rette op på handelsunderskud ved at implementere nye toldtariffer.... Læs mere
24/08 Kontantbeholdninger kan være en dyr løsning
Efter en ustabil start på 2018 er globale aktier steget med 3,3 % til og med den 31. maj.i Men nogle mediekilder advarer om, at aktiemarkedets ustabilitet vil vende tilbage, og de nævner flere... Læs mere
12/07 Populisme: Grækernes kontrafaktiske tilgang
I årene siden de græske underskudsproblemer udløste eurozonens store gældskrise, er de euroskeptiske populister blevet mere populære og har givet EU og euroen skylden for de økonomiske problemer. I... Læs mere
13/04 Hvorfor global diversificering er vigtig
Diversificering er et af de vigtigste principper i investering. Gøres det rigtigt, kan investorerne reducere omfanget af den risiko, som de tager uden at gå glip af langsigtede afkast. Det kan lyde... Læs mere
02/03 Hvad investorer kan lære af Grækenlands opsving
Det er normalt ikke en nyhed i sig selv, når et land sælger obligationer. Men når landet er Grækenland, er det vigtigt. Især da det omhandler en 7-årig obligation med blot 3,5 % i rente - hvilket var... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med kunden i fokus

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, som er blevet kåret til årets formueforvalter tre år i træk af ADVFN. De sætter en stor ære i at hjælpe sine kunder bedst muligt, således deres kunder kan nå deres finansielle mål ved hjælp af en proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Læs mere på www.fisherinvestments.com/da-dk