Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan investorer kan blive ofre for tabsaversion

Udgivet den 03-07-2024  |  kl. 17:18  |  

Ifølge vores erfaring er der selvfølgelig ingen, der kan lide at tabe, men hvor meget fylder ønsket om at undgå den følelse helt? Det spørgsmål udforskede de nu afdøde psykologer Daniel Kahneman og Amos Tversky i 1979, og deres nobelprisvindende forskning viste, at mennesker føler smerten ved at tabe langt mere end tilfredsstillelsen ved at vinde. De kaldte dette fænomen myopisk tabsaversion eller prospektteori, og det citeres ofte i markedspsykologien og anden psykologisk forskning i dag.[i] Og med god grund: Fisher Investments Nordens analyse viser, at det er afgørende for investorer at forstå dette koncept, da det hjælper med at forklare, hvorfor folk træffer porteføljebeslutninger på et følelsesmæssigt grundlag - et vigtigt skridt for at undgå det.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Kahneman og Tverskys skelsættende studie, "Prospect Theory": An Analysis of Decision Under Risk" analyserede menneskelig opførsel i spilsituationer med udsigt til at vinde som væddemål, gambling og lotto.[ii] I et tilfælde bad forskerne israelske forsøgspersoner om at vælge mellem:

         A) en 100 % chance for at tabe 3.000 dollars eller

         B) en 80 % chance for at tabe 4.000 dollars og en 20 % chance for ikke at tabe noget.

Derefter skulle de vælge mellem:

         A) en 100 % chance for at få 3.000 dollars eller

         B) en 80 % chance for at få 4.000 dollars og en 20 % chance for ikke at få noget.

Kahneman og Tversky gennemførte denne undersøgelse på et tidspunkt, hvor den gennemsnitlige israelske årsløn svarede til 3.000 dollars, så forsøgspersonerne opfattede den mulige gevinst eller tab som en hel årsløn eller derover.[iii]

I det første scenarie valgte 92 % af forsøgspersonerne mulighed B - en lille chance for helt at undgå tab på trods af en meget større sandsynlighed for at tabe et højere beløb i stedet for mulighed A's sikre tab. I scenarie to foretrak de fleste forsøgspersoner den garanterede gevinst på 3.000 dollars frem for den relativt lille risiko for ikke at vinde noget - selv om en præmie på 4.000 dollars var det mest sandsynlige resultat. Fisher Investments Nordens analyse, fremhæver nogle af de vigtigste resultater: For det første opfattede folk en gevinst på 3.000 dollars anderledes end et tab på 3.000 dollars, selv om der var lige meget på spil - og beløbene kunne påvirke deres økonomi betydeligt. For det andet afskyede forsøgspersonerne tab så meget, at de hellere ville risikere at tabe flere penge, hvis der var en chance for helt at undgå tab.

Vi mener, at disse resultater faktisk har en indvirkning på investorer. Fisher Investments Nordens forskning i investoradfærd har vist, at nogle mennesker vælger at trække sig ud af aktiemarkedet i perioder med negativ volatilitet primært for at undgå yderligere tab - ligesom hos forsøgspersonerne. Selv om det på kort sigt kan føles som en lettelse, kan man ved at sælge efter aktierne er faldet ende med at realisere ens tab og risikere at gå glip af aktiernes næste opsving. Vores analyse har vist, at hvis man over tid går glip af disse positive perioder, kan det hobe sig op og gå ud over ens langsigtede afkast.

Et nyligt eksempel er fra 2023, hvor de globale aktier faldt med -7,5 % fra midten af september til slutningen af oktober 2023.[iv] Fisher Investments Nordens gennemgang af finansielle nyhedsoverskrifter på det tidspunkt viste, at stigende statsobligationsrenter og geopolitiske konflikter i Mellemøsten bekymrede investorer.[v] De bekymringer kan have fået nogle investorer til at vælge kortvarig lettelse og trække sig ud af aktiemarkedet for at undgå muligheden for flere markedsfald.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Men det kan have været en dyr beslutning, ifølge Fisher Investments Nordens analyse, da aktierne hurtigt kom tilbage og steg 11,2 % fra lavpunktet i oktober til slutningen af 2023 og 24 % frem til 31. marts 2024.[vi] De forspildte afkast - også kaldet offeromkostninger - kan sammen med potentielle skatter og gebyrer forhindre dem, der har brug for aktielignende vækst i at opnå deres langsigtede mål.

Vi mener, at en forståelse af myopisk tabsaversion kan hjælpe investorer med at undgå at begå følelsesmæssige fejltagelser. I stedet for at reagere på tidligere afkast anbefaler vi et fremadrettet og langsigtet perspektiv. Vi mener, det er vigtigt for investorer hele tiden at huske på deres specifikke mål - og de nødvendige afkast for at opnå de mål.

Det kan både kræve mental styrke og selvbevidsthed, men Fisher Investments Nordens investoradfærdsanalyser viser, at det kan hjælpe at stille nogle grundlæggende spørgsmål, før man træffer beslutninger vedrørende ens portefølje. Første skridt er selvrefleksion: Hvorfor gør jeg det her? Er det en følelsesmæssig beslutning, eller passer den ind i min langsigtede investeringsplan? Næste skridt er fremsyn: Hvad nu, hvis jeg tager fejl? Hvad er konsekvenserne, hvis fremtiden bliver anderledes? Hvis man tager sig tid til at tænke over disse spørgsmål, kan det hjælpe med at dæmpe impulsen til at reagere følelsesmæssigt.

Vi vil gerne understrege, at vi ikke mener, at man bare skal købe aktier og lade være med at røre ved ens portefølje nogensinde igen. Fisher Investments Nordens erfaring viser, at der er tidspunkter, hvor det giver mening at sælge (f.eks. hvis grunden til at eje en given aktie har ændret sig) . Men kortsigtet volatilitet er efter vores mening ikke en af de grunde. Bemærk også, at på trods af mange negative perioder ligger globale aktiers langsigtede gennemsnitlige årlige afkast på 8,5 %.[vii] Den pris man betaler for at opnå de afkast, er efter vores mening at forblive disciplineret, når markedet går op såvel som ned. Fisher Investments Nordens analyse af markedshistorien viser, at deltagelse i både markedets ned- og opture ikke forhindrer investorer i at høste aktiers langsigtede afkast - hvilket er vigtigt for at opnå ens økonomiske mål.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk," Daniel Kahneman og Amos Tversky, Econometrica, 47(2): 263-291. March 1979.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Kilde: FactSet, pr. 7/5/2024. Udsagn baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, angivet i DKK, 14/9/2023-31/3/2024.

[v] Kilde: FactSet, pr. 7/5/2024. Opgørelse baseret på 10-årige amerikanske statsobligationer og 10-årige britiske statsobligationer, 31/8/2023-18/10/2023.

[vi] Se note iv.

[vii] Kilde: FactSet, pr. 7/5/2024. Udsagnet er baseret på annualiseret afkast fra MSCI World Index med nettoudbytte, angivet i DKK, 31/12/1970-31/12/2023.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk