Fisher Investments Nordens gennemgang af virksomheders misligholdelse af gæld

Udgivet den 04-06-2024  |  kl. 19:32  |  

Mange analytikere argumenterer for, at stigende misligholdelse af virksomhedsgæld er et tegn på økonomiske problemer og bear-markeder (et længerevarende fald i aktiemarkedet på -20 % eller mere, forårsaget af fundamentale årsager). Det viser Fisher Investments Nordens gennemgang af kommentarer fra finanseksperter. Vi mener imidlertid, at flere misligholdelser af virksomhedsgæld snarere er et resultat af svækkelse i økonomien og aktiemarkedet - fremfor et automatisk tegn på værre tider forude. Dette understøttes efter vores opfattelse af markedets historik og data vedrørende virksomheders misligholdelse af gæld.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Misligholdelse af virksomhedsgæld er når en virksomhed ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med udstedt gæld - enten ved manglende rentebetalinger eller manglende tilbagebetaling af hovedstolen ved udløb. Efter vores mening er det afgørende, at virksomhedernes misligholdelse af gæld opstår på basis af, at virksomhederne støder på forretningsmæssige og økonomiske forhindringer - som f.eks. perioder med lav indtjening, stigende driftsomkostninger og problemer med at skaffe finansiering. Selvom vi mener, at sådanne problemer kan opstå når som helst, har vi fundet ud af, at de ofte er forbundet med recessioner (perioder med faldende økonomisk produktion).

Baseret på vores research fjerner disse perioder det økonomiske overskud, hvor de mere finansielt stabile virksomheder adskilles fra dem, der allerede står over for potentielle vanskeligheder - fordi mange virksomheder er nødt til at skære ned for at overleve og fortsætte med at betale deres gæld. Dem, der ikke er stand til det, vil ofte ende med at misligholde deres gæld. Fisher Investments Norden mener, at aktiemarkederne afvejer økonomiske, politiske og forretningsmæssige konjunkturfaktorer ca. 3-30 måneder frem og dermed indregner alt dette på forhånd (en forebyggende integration i aktiekurserne). Derfor mener vi, at misligholdelser er bagudskuende - i modsætning til populære påstande, vi er stødt på.

Fisher Investments Nordens gennemgang af markedets historik viser, at dette er underbygget af data. Vi har undersøgt nogle af de største relative stigninger i virksomheders misligholdelse af gæld globalt i løbet af de seneste par årtier. Ifølge en researchrapport fra S&P Global (der inkluderer det samlede antal af S&P kreditvurderede virksomheder fra 31. december 1980) var der i 2001 og 2002 henholdsvis 229 og 226 virksomheder med misligholdt gæld - dengang de højeste niveauer i 20 år.[i] Begge tal er en del højere end det årlige gennemsnit for virksomheder med misligholdt gæld globalt på 41,1 fra 1981 til og med 2000.[ii] Disse misligholdelser opstod imidlertid ikke som følge af økonomiske problemer eller problemer på aktiemarkedet - stigningerne fandt sted ca. et år efter den amerikanske teknologiboble bristede, og globale aktiers bear-marked startede i 2000.[iii] På det tidspunkt så vi, at finansielle publikationer og analytikere argumenterede for, at antallet af årlige tilfælde af misligholdelse ville vokse - kombineret med styrtdykkende aktier. Virkeligheden derimod? De årlige tal for globale misligholdelser faldt til 119 i 2003 og fortsatte nedad i løbet af de næste mange år.[iv] Desuden nåede bear-markedet for globale aktier bunden den 12. marts 2003 - ikke ret lang tid efter det højeste antal misligholdelser i 2002.[v]

Det samlede antal af virksomheder med misligholdt gæld satte en ny rekord på 268 i 2009.[vi] Det var imidlertid efter et globalt bear-marked i forbindelse med finanskrisen, der startede i 2007.[vii] Recession var desuden allerede i gang i store dele af verden i 2009 - og et globalt økonomisk opsving var undervejs i 2010.[viii] Og hvad skete der også i 2010? Kun 83 misligholdelser fandt sted globalt, mens de globale aktier fortsatte deres tidlige stigning i det årti-lange bull-marked (periode med generelt stigende aktiepriser), og den globale økonomiske vækst accelererede.[ix]

De 226 globale misligholdelser i 2020 pustede (på trods af, at tallet lå under rekordtallet på 268 i 2009) ild til snak blandt finansielle kommentatorer, som vi holdte øje med på det tidspunkt, om økonomisk krise, virksomhedsproblemer og aktiemarkedsafmatning forude.[x] Efter Fisher Investments Nordens opfattelse stammede stigningen delvist fra nedlukninger i forbindelse med covid-19, hvilket tyngede den økonomiske aktivitet og dermed virksomhedernes evne til at generere indtægter og betale af på gæld. På trods af det kortvarige globale bear-marked og recession i 2020, kom aktierne og økonomierne sig dog hurtigt.[xi] Og misligholdelser? I 2021 var der kun 72 i alt (under det langsigtede gennemsnit indtil da).[xii]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

I alle disse tilfælde var de fleste misligholdelser af virksomhedsgæld samlet i USA, men Fisher Investments Norden observerede, at det samme skete i Europa og globalt: Ingen af disse misligholdelsesstigninger var et tegn på kommende bear-markeder eller recession. Vi mener også, at stigninger i virksomheders gældsmisligholdelser globalt i 2015 og 2016 - til henholdsvis 113 og 163 - hjælper med at vise, hvorfor misligholdelser ikke er et godt signal til at sælge ens aktier.[xiii] En investor, der solgte i 2015, ville være gået glip af de omkring fem efterfølgende års globale bull-markedsafkast.[xiv]

Når snakken om misligholdelser blusser op, mener Fisher Investments Norden, at det vil være en fordel for investorer at se på disse tidligere omstændigheder. Som vi har beskrevet, ser misligholdelser historisk set bagud - og dermed er de ikke et signal til at sælge aktier (eller obligationer). For at se dette i realtid, skal man se på rentespænd for virksomhedsobligationer kontra statsobligationer. Vi mener, at større spænd er en indikation af virksomhedsobligationers større opfattede risiko i forhold til statsobligationer - hvilket afspejler, at investorer kræver større afkast for at kompensere for større risiko. Vi har oplevet, at spænd har en tendens til at blive mindre, når markederne indregner bedre forhold, og til at blive større, når markederne indregner en større risiko for misligholdelse. I overensstemmelse med dette går større spænd derfor typisk forud for flere misligholdelser, ifølge Fisher Investments Nordens gennemgang af markedshistorien.

Overvej rentespænd for amerikanske virksomhedsobligationer i forhold til 10-årige statsobligationer før og efter stigningen i virksomheders misligholdelser i 2009: Disse spænd blev større i løbet af 2008 - fra 1,84 procentpoint den 1. januar 2008 til 2,14 procentpoint i slutningen af 2. kvartal og 3,92 procentpoint i slutningen af 3. kvartal - før de ramte højdepunktet på 5,63 procentpoint i december det år.[xv] Og i 2009? Spændene startede året på 5,23 procentpoint, men blev mindre i løbet af de følgende måneder - i forbindelse med stigningen i virksomheders misligholdelser - og lå i slutningen af 2009 på bare 1,07 procentpoint.[xvi] Dette er bare et enkelt eksempel, men Fisher Investments Norden har i forbindelse med sin research fundet lignende omstændigheder, der har fundet sted gennem hele markedshistorien, hvor spænd bevæger sig forud for misligholdelsestendenser.

Ja, vi tror, at misligholdelser af gæld kan tynge stemningen midlertidigt. Dette hjælper dog efter Fisher Investments Nordens mening med at give markederne et skub opad - ved at tilføje en mursten i den velkendte bekymringsmur, som aktie-bull-markeder siges at klatre op ad.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] "Default, Transition, and Recovery: 2021 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study," S&P Global, 13/4/2022.

[ii] Ibid.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 9/4/2024. Udsagnet er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 20/9/2000-12/3/2003.

[iv]Se note i.

[v]Se note iii.

[vi]Se note i.

[vii] Kilde: FactSet, pr. 9/4/2024. Udsagnet er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 15/6/2007-9/3/2009.

[viii] "Global Recessions," M. Ayhan Kose, Naotaka Sugawara, Marco E. Terrones, Verdensbanken, marts 2020.

[ix] Se note i og Kilde: FactSet, pr. 9/4/2024. Udsagnet er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 9/3/2009-19/2/2020, og bruttonationalproduktvæksten (BNP) i større økonomier, 2010-2020. BNP er statens mål for et lands økonomiske produktion.

[x]Se note i.

[xi] Kilde: FactSet, pr. 9/4/2024. Udsagnet er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 19/2/2020-31/12/2021, og bruttonationalproduktvæksten (BNP) i større økonomier, 2020-2021.

[xii]Se note i.

[xiii]Se note i.

[xiv] Kilde: FactSet, pr. 9/4/2024. Udsagnet er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 9/3/2009-19/2/2020.

[xv] Kilde: FactSet. Spænd i procentpoint mellem ICE BofA US Corporate Index og 10-årige statsobligationers effektive rente, 31/12/2007-31/12/2008.

[xvi] Ibid. Spænd i procentpoint mellem ICE BofA US Corporate Index og 10-årige statsobligationers effektive rente, 31/12/2008-31/12/2009.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk