3 investeringsregler, der tæmmer dine følelser

Udgivet den 08-04-2015  |  kl. 11:41  |  

Følelser kan være en forhindring for at opnå et godt langsigtet afkast. Risikoen er, at man investerer for kortsigtet, overvurderer egne evner samt sælger vinderne og beholder taberne.
 

I virkeligheden er 100 procent rationelle mennesker måske de bedste investorer. De har ingen følelser, der kan forhindre effektive og rationelle beslutninger, og de handler frigjort i forhold til tidligere beslutninger. Den type mennesker er sjældne, så hvad skal alle vi andre gøre, hvis vi vil forhindre alt for mange irrationelle følelser i at blande sig med de rationelle og give dårlige investeringsbeslutninger? Træning og erfaring er nødvendig, men hvis du er opmærksom på tre simple regler, er du allerede godt på vej til at træffe bedre beslutninger og dermed opnå et attraktivt langsigtet afkast.

Pas på tiden
Der er stor forskel på oplevet tid og reel tid. Mange investorer er meget tilbøjelige til at vægte ny information højere end ældre og måske vigtigere information. Mennesket har en indbygget fælde, der betyder, at vi ofte forlader os på den viden, vi netop har fået, til at træffe beslutninger i nuet. Det er godt på kort sigt, når man skal orientere sig i trafikken eller tale med andre mennesker, men det er gift for langsigtede investeringsbeslutninger, der skal være rationelle, stabile og række langt ind i fremtiden.

Alle investeringer handler om at vurdere fremtiden. Derfor skal beslutningsgrundlaget være i orden. Det betyder ikke, at man som investor ikke skal reagere hurtigt på ny og væsentlig information, men det betyder, at man skal være varsom med at forlænge den umiddelbare fortid med brædder alt for langt ind i fremtiden. Bare fordi en investering ikke har performet målt over kort tid kan man ikke regne med, at den bliver ved med det - og omvendt. Derimod er det analysen og vurderingen af investeringen på langt sigt, der skal bære beslutningen om at købe og sælge. Husk også at lade være med at handle for ofte.

Overvurder ikke egne evner
 Der er sikkert rigtig mange investorer, der synes, de har været meget dygtige de seneste seks år, da de har opnået meget store aktiegevinster. Det er også sandt, men der har også været markante medvinde fra de globale aktiemarkeder, der i perioden er steget over 150 procent. Kun meget uheldige eller overforsigtige investorer har undveget gevinst.

Hvor mange billister, tror du, vil bedømme deres evner som billist til at være bedre end gennemsnittet? En svensk undersøgelse viste, at 90 procent mente, at de kørte bedre bil end gennemsnittet ... Pas derfor gevaldigt på med at tillægge det dygtighed, at du for fem år siden købte aktier i Novo Nordisk og siden har scoret en gigantisk gevinst. Det er ikke dygtighed alene. Det er også held og villighed til at tage en risiko. Derfor: Vær ydmyg, lyt til rådgivning, mål dit afkast i forhold til markedet, og hav tjek på din risiko.

Sælg taberne og behold vinderne
Når det kommer til vurderingen af de enkelte værdipapirer i porteføljen, er det generelt sådan, at man har svært ved at sælge en aktie, som man har købt til en højere kurs og nu ligger med et større eller mindre urealiseret kurstab. Samtidig er det fristende at sælge ud af en aktiepost, der er steget til det dobbelte, for man er da aldrig blev fattig af at tage en gevinst. Det er rigtigt, men det betyder ikke, at man nødvendigvis bliver rig af at tage gevinster - især ikke hvis det sker for tidligt.

Den amerikanske storinvestor Warren Buffet har for eksempel ejet aktier i det samme forsikringsselskab i mere end et halvt århundrede - med god gevinst. Det er det lange seje træk og klog tålmodighed, der for alvor betyder noget for afkastet. Sælg dine tabere, hvis en opdateret analyse viser, at der måske kan gå lang tid, før den kommer op igen, eller hvis der er et andet værdipapir, som ser mere lovende ud. Sælg kun ud af vinderne, hvis porteføljen risikomæssigt er blevet skævvredet så meget, at den samlede risiko er blevet for høj - eller hvis du skal bruge pengene til forbrug/nedsparing.

Læs mere om investering på formuepleje.dk

Udgivet af: Søren Verup