Hold øje med 3 ting på finansmarkederne

Udgivet den 24-06-2014  |  kl. 08:43  |  

Formuepleje holder aktuelt øje med tre helt centrale forhold i den globale økonomi. Det er i hvilken grad de positive tegn i økonomierne omdannes til stigende omsætning i virksomhederne. Det er udviklingen på Emerging Markets, og det er kreditskabelsen i primært de europæiske banker.

I forhold til den taktiske og strategiske forvaltning af porteføljerne i Formuepleje på mellemlangt og langt sigt er Formueplejes fokus rettet mod disse tre udviklinger:
 
Omsætningsvæksten - er den på vej?
Vi har set kursstigninger på over 150 procent siden marts 2009 målt ved verdensmarkedsindekset i danske kroner. Aktiekursstigningerne er sket, uden at der har været en tilsvarende stigning i virksomhedernes indtjening. Prissætningen på aktierne er derfor væsentligt højere end for fem år siden. Formuepleje vurderer dog hverken aktierne som over- eller undervurderede. De er lige nu at betegne som "fair" prisfastsat.

Trods de senere års kraftige aktiekursstigninger mener Formuepleje ikke, at vi har en aktieboble. Men fremtidige aktiekursstigninger skal ske på baggrund af en markant højere indtjeningsvækst. Det, mener vi også, kommer til at ske.

Måned for måned ser vi en bedring af den globale økonomi. Før eller siden bør det give udslag i en højere efterspørgsel og dermed omsætning. Virksomhederne har generelt tilpasset deres omkostningsniveau, så der aktuelt er en meget høj operationel gearing. Der skal derfor en relativ lille stigning i omsætningen til, for at vi ser en stigning i indtjeningen. Derfor er det indtjeningsudviklingen, vi holder særligt øje med.

Kommer Emerging Markets igen?
Emerging Markets (EM) har skuffet fælt i de seneste par år. Lav global vækst er naturligvis én af forklaringerne på den skuffende udvikling, men det er mindst lige så vigtigt, at EM-landene selv har ført en forfejlet politik og har bremset reformprocesserne: Visse lande har ligefrem har sat dem tilbage. Vi holder meget øje med, om den udvikling vender. Her var valget i Indien i maj vigtigt, men vi ser også frem imod valget i Brasilien til oktober.

Begynder de europæiske banker at låne ud igen?
Det globale banksystem lider fortsat under eftervirkningerne af finanskrisen, og i Europa er det fortsat uhyre vanskeligt for virksomhederne at få finansiering. Kreditvæksten er særdeles lav. Den amerikanske centralbank har haft lidt mere succes med at få sat gang i kreditskabelsen. I Europa afventer bankerne den Asset Quality Review, som finder sted i efteråret. Resultatet af den vil skabe mere klarhed over balancesituationen i de europæiske banker, og det er håbet, at den vil medvirke til at sætte gang i bankernes långivning til virksomhederne og dermed skabe vækst.

Udgivet af: Søren Verup