Alderspension gør dine børn til millionærer

Udgivet den 13-12-2013  |  kl. 09:02  |  

Den nye skattefrie alderspension har ingen begrænsninger på, hvor ung man skal være for at kunne indskyde på den. Ønsker forældrene til et barn og senere barnet selv at være mangemillionær som 65-årig, er recepten nem:

Opret en alderspension til dit etårige barn. Indskyd 27.600 kroner på kontoen hvert år, indtil ”barnet” fylder 65 år. Ved en forrentning efter skat og inflation på 2 procent årligt i gennemsnit, vil der stå 3,6 millioner kroner på kontoen i 2079, og det er vel at mærke 3,6 millioner kroner med den samme købekraft som i 2014. Antages en gennemsnitlig inflation på 2 procent årligt er saldoen 8,1 millioner kroner i 2074-kroner.

Etablering af alderspension for børn er et godt alternativ til børneopsparingen, hvis man ønsker at spare mere op til sine børn, end det er muligt på en børneopsparing. Det kan også være en god måde at give arveforskud på, da pengene er mere låst, end hvis de står på en almindelig konto.

Desuden har brugen af aldersopsparingen som opsparingsform for velhavende forældre yderligere har den fordel, at forældrene ikke bliver skattepligtig af afkastet af den gave, som de via aldersopsparingen giver deres børn.

Alderspensionen er den pensionsopsparing, der afløste kapitalpensionen. Indskud på alderspension kan ikke fradrages i indkomsten. Afkastet beskattes årligt efter lagerprincippet med PAL-skatten på aktuelt 15,3 procent. Udbetaling fra ordningen er skattefri. Alderspensionen kan tidligst udbetales ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år efter. Pensionsudbetalingspunktet er for personer født efter 1. januar 1963 65 år. Ophæves alderspensionen i utide, skal der betales 20 procent i afgift. Ordningen er kreditorbeskyttet.

Alderspensionen oprettes billigst og nemmest i et pengeinstitut med et tilhørende værdipapirdepot. Hvilket giver mulighed for at investere pengene i nogle af www.Formuepleje.dk 's investeringsløsninger.

Udgivet af: Søren Verup