Den reelle værdi af stemningsmålinger, ifølge Fisher Investments Norden

Udgivet den 02-09-2022  |  kl. 01:28  |  

I de utallige markedsindikatorer, man finder i de finansielle publikationer, som Fisher Investments Norden gennemgår, er der stort fokus på stemningsmålinger. Vi mener, at det godt kan betale sig for investorer at overvåge stemningen, men vores undersøgelser viser, at stemningsmålinger ikke afslører, hvilken retning aktierne eller økonomien er på vej i.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens dækning viser, at der er rigeligt med stemningsmålinger, som investorerne kan konsultere. Blandt private organisationer finder man ZEW - Leibniz Centre of European Economic Researchs populære månedlige meningsmåling, der tjekker respondenternes forventninger til den tyske økonomi de næste seks måneder. Markedsundersøgelsesgruppen Growth from Knowledge (GfK) måler forbrugertilliden for flere lande, herunder Tyskland og Storbritannien. The Conference Board, som er en amerikansk baseret analysevirksomhed, foretager månedlige undersøgelser af forbrugertilliden i USA og Canada og en kvartalsvis måling af den globale forbrugertillid. American Association of Individual Investors har i mange år lavet en undersøgelse af, om medlemmerne ser positivt eller negativt på aktiemarkederne). Regionale og overnationale organisationer, herunder Europa-Kommissionen og OECD, undersøger også stemningen. Og dette er kun et lille udvalg.  

Vi er nået til den konklusion, at de fleste stemningsmålinger har samme mål på trods af de forskellige metoder: at fastslå, hvordan respondenterne ser på den aktuelle situation og deres forventninger til fremtiden, da nogle af de økonomer, vi følger, mener, at denne stemning forudsiger den fremtidige adfærd. Men selvom disse meningsmålinger er nok så omfattende, mener vi ikke, at de afspejler stemningen perfekt. Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at måling af folks følelser mere er et spørgsmål om kunst end videnskab. En undersøgelse afspejler kun respondenternes synspunkter, og selvom det kan give et fingerpeg om den mere udbredte stemning, mener vi ikke, at det for alvor er repræsentativt. Undersøgelser viser desuden kun et øjebliksbillede af stemningen, som kan være påvirket af ting udefra, der ikke er relateret til økonomien. Bemærk også, at investorer har andre metoder til at holde øje med stemningen ud over bare opinionsundersøgelser, herunder markedsbaserede og kvalitative indikatorer. For eksempel kan øget aktivitet inden for fusioner og opkøb (M&A) indikerer, at stemningen blandt virksomhedslederne er på vej til at blive mere optimistisk eller endda euforisk. Gennemgang af overskrifterne i finansielle publikationer og identifikation af udbredte temaer kan give et fingerpeg om, hvad folk har fokus på - og deres holdninger til disse emner.    

Fordi stemningsmålinger afspejler stemningen hos respondenterne på et givet tidspunkt, kan diverse hændelser på det tidspunkt, hvor svarene indhentes, have stor betydning. Et godt eksempel er starten af 2022. Sentix' investorstemningsindeks for euroområdet lød i februar på 16,6, mens forventningsunderindekset var på 14,0 - den højeste score siden juli 2021.[i] Alligevel faldt det samlede indeks en måned senere til -7,0, og forventningsunderindekset styrtdykkede til -20,8, hvilket var det største fald i de 20 år, undersøgelsen var blevet foretaget.[ii] Hvad havde ændret sig? Ruslands invasion af Ukraine. Sentix's meningsmåling for marts blev gennemført fra den 3.-5. marts, omkring en uge efter, at krigen startede. Selvom det på daværende tidspunkt ikke var muligt at vide, hvor længe konflikten ville vare - og hvor meget den ville påvirke økonomien - indikerer Sentix' undersøgelse, at respondenterne havde krigen i tankerne. Fisher Investments Norden mener, at dette illustrerer et kritisk element: Undersøgelser bør kun betragtes som en vilkårlig indikator. Respondenterne ser generelt ikke ud til at have bekymret sig alverden om krig og dens mulige effekter før efter, at krigen var brudt ud.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

En ting mere, man bør have i tankerne: Det tager tid at behandle svar i undersøgelser, så resultaterne offentliggøres muligvis først flere uger senere. (Nogle skal også revideres på et senere tidspunkt.) Når resultaterne af en meningsmåling offentliggøres, er de måske ved at være gammelt nyt, så stemningen har nået at skifte. Denne information er efter vores mening ikke nyttig for investorerne, fordi aktier er fremadskuende: Fisher Investments Norden vurderer, at de går mest op i økonomiske og politiske forhold - og indvirkningen på virksomhedernes indtjening - de næste 3-30 måneder. Vores undersøgelser viser, at der ikke er meget, som tyder på, at stemningsmålinger forudsiger fremtidige handlinger. Det er efter vores mening mangelfuldt at bruge stemningsmålinger som den primære indikator for aktierne og økonomien.

Fisher Investments Norden mener ikke, at det er nogen fordel for investorerne at ignorere stemningsmålinger. De giver et nyttigt indblik og et fingerpeg om, hvad nogle mennesker har fokus på (og dermed også, hvad de ikke har fokus på). Men i stedet for at bruge følelser som kompas for aktiernes retning mener vi, at det er mere nyttigt at sammenligne, i hvor høj grad stemninger stemmer overens med den sandsynlige virkelighed de næste 12-18 måneder. Vores undersøgelser viser, at der er forskel mellem forventninger og virkelighed. Det er i det spænd, at der er mest aktieaktivitet, og stemningsmålinger kan give et fingerpeg om dette. Det kan efter vores mening hjælpe med at afsløre, hvad konsensus overser eller mangler - som udgør en potentiel mulighed - der kan hjælpe med at træffe beslutninger om investeringer.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] "View on USA and Latin America," Manfred Hübner, Sentix, 07/02/2022.

[ii] "Ukraine Crisis Causes Economy to Slump Drastically," Patrick Hussy, Sentix, 07/03/2022.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk