Den reelle værdi af stemningsmålinger, ifølge Fisher Investments Norden

Udgivet den 02-09-2022  |  kl. 01:28  |  

I de utallige markedsindikatorer, man finder i de finansielle publikationer, som Fisher Investments Norden gennemgår, er der stort fokus på stemningsmålinger. Vi mener, at det godt kan betale sig for investorer at overvåge stemningen, men vores undersøgelser viser, at stemningsmålinger ikke afslører, hvilken retning aktierne eller økonomien er på vej i.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens dækning viser, at der er rigeligt med stemningsmålinger, som investorerne kan konsultere. Blandt private organisationer finder man ZEW - Leibniz Centre of European Economic Researchs populære månedlige meningsmåling, der tjekker respondenternes forventninger til den tyske økonomi de næste seks måneder. Markedsundersøgelsesgruppen Growth from Knowledge (GfK) måler forbrugertilliden for flere lande, herunder Tyskland og Storbritannien. The Conference Board, som er en amerikansk baseret analysevirksomhed, foretager månedlige undersøgelser af forbrugertilliden i USA og Canada og en kvartalsvis måling af den globale forbrugertillid. American Association of Individual Investors har i mange år lavet en undersøgelse af, om medlemmerne ser positivt eller negativt på aktiemarkederne). Regionale og overnationale organisationer, herunder Europa-Kommissionen og OECD, undersøger også stemningen. Og dette er kun et lille udvalg.  

Vi er nået til den konklusion, at de fleste stemningsmålinger har samme mål på trods af de forskellige metoder: at fastslå, hvordan respondenterne ser på den aktuelle situation og deres forventninger til fremtiden, da nogle af de økonomer, vi følger, mener, at denne stemning forudsiger den fremtidige adfærd. Men selvom disse meningsmålinger er nok så omfattende, mener vi ikke, at de afspejler stemningen perfekt. Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at måling af folks følelser mere er et spørgsmål om kunst end videnskab. En undersøgelse afspejler kun respondenternes synspunkter, og selvom det kan give et fingerpeg om den mere udbredte stemning, mener vi ikke, at det for alvor er repræsentativt. Undersøgelser viser desuden kun et øjebliksbillede af stemningen, som kan være påvirket af ting udefra, der ikke er relateret til økonomien. Bemærk også, at investorer har andre metoder til at holde øje med stemningen ud over bare opinionsundersøgelser, herunder markedsbaserede og kvalitative indikatorer. For eksempel kan øget aktivitet inden for fusioner og opkøb (M&A) indikerer, at stemningen blandt virksomhedslederne er på vej til at blive mere optimistisk eller endda euforisk. Gennemgang af overskrifterne i finansielle publikationer og identifikation af udbredte temaer kan give et fingerpeg om, hvad folk har fokus på - og deres holdninger til disse emner.    

Fordi stemningsmålinger afspejler stemningen hos respondenterne på et givet tidspunkt, kan diverse hændelser på det tidspunkt, hvor svarene indhentes, have stor betydning. Et godt eksempel er starten af 2022. Sentix' investorstemningsindeks for euroområdet lød i februar på 16,6, mens forventningsunderindekset var på 14,0 - den højeste score siden juli 2021.[i] Alligevel faldt det samlede indeks en måned senere til -7,0, og forventningsunderindekset styrtdykkede til -20,8, hvilket var det største fald i de 20 år, undersøgelsen var blevet foretaget.[ii] Hvad havde ændret sig? Ruslands invasion af Ukraine. Sentix's meningsmåling for marts blev gennemført fra den 3.-5. marts, omkring en uge efter, at krigen startede. Selvom det på daværende tidspunkt ikke var muligt at vide, hvor længe konflikten ville vare - og hvor meget den ville påvirke økonomien - indikerer Sentix' undersøgelse, at respondenterne havde krigen i tankerne. Fisher Investments Norden mener, at dette illustrerer et kritisk element: Undersøgelser bør kun betragtes som en vilkårlig indikator. Respondenterne ser generelt ikke ud til at have bekymret sig alverden om krig og dens mulige effekter før efter, at krigen var brudt ud.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

En ting mere, man bør have i tankerne: Det tager tid at behandle svar i undersøgelser, så resultaterne offentliggøres muligvis først flere uger senere. (Nogle skal også revideres på et senere tidspunkt.) Når resultaterne af en meningsmåling offentliggøres, er de måske ved at være gammelt nyt, så stemningen har nået at skifte. Denne information er efter vores mening ikke nyttig for investorerne, fordi aktier er fremadskuende: Fisher Investments Norden vurderer, at de går mest op i økonomiske og politiske forhold - og indvirkningen på virksomhedernes indtjening - de næste 3-30 måneder. Vores undersøgelser viser, at der ikke er meget, som tyder på, at stemningsmålinger forudsiger fremtidige handlinger. Det er efter vores mening mangelfuldt at bruge stemningsmålinger som den primære indikator for aktierne og økonomien.

Fisher Investments Norden mener ikke, at det er nogen fordel for investorerne at ignorere stemningsmålinger. De giver et nyttigt indblik og et fingerpeg om, hvad nogle mennesker har fokus på (og dermed også, hvad de ikke har fokus på). Men i stedet for at bruge følelser som kompas for aktiernes retning mener vi, at det er mere nyttigt at sammenligne, i hvor høj grad stemninger stemmer overens med den sandsynlige virkelighed de næste 12-18 måneder. Vores undersøgelser viser, at der er forskel mellem forventninger og virkelighed. Det er i det spænd, at der er mest aktieaktivitet, og stemningsmålinger kan give et fingerpeg om dette. Det kan efter vores mening hjælpe med at afsløre, hvad konsensus overser eller mangler - som udgør en potentiel mulighed - der kan hjælpe med at træffe beslutninger om investeringer.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] "View on USA and Latin America," Manfred Hübner, Sentix, 07/02/2022.

[ii] "Ukraine Crisis Causes Economy to Slump Drastically," Patrick Hussy, Sentix, 07/03/2022.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

 

Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er navnet på den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, som er et 100 % ejet datterselskab af Fisher Investments. Fisher Investments Norden er stolte af at kunne tilbyde kundeservice i verdensklasse til danske investorer og hjælpe kunder med at opnå deres langsigtede økonomiske mål. Kunder får proaktiv service og skræddersyede porteføljer, der er designet til kundens specifikke behov. Fisher Investments blev grundlagt i 1979 i USA af den legendariske formueforvalter Ken Fisher.

Pr. 30/06/2022 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1177 mia. kr. på verdensplan – over 938 mia. kr. for private investorer, 223 mia. kr. for institutionelle investorer og 15 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder.

Fisher Investments Norden - kundefokuseret investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur. Aktiverne er deponeret i uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Nordens dedikerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundernes langsigtede investeringsmål. Vores ekspertise indenfor en bred vifte af investeringsstrukturer betyder, at vi kan tilbyde forskellige strategier indenfor formueforvaltning til de enkelte investorer. Fisher Investments Norden har omfattende erfaring inden for globale investeringer og tilbyder kunderne mulighed for at erhverve globale porteføljer.

Hvorfor vælge Fisher Investments Norden til din pensionsplanlægning

Fisher Investments Norden skræddersyr pensionsplanlægning og porteføljeforvaltning til danske investorer. Investorer kommer til at arbejde med en dedikeret investeringskonsulent, som vil lære dem personligt at kende. Investeringskonsulenten vil hjælpe med at designe en skræddersyet pensionsportefølje. Fisher Investments Norden tilbyder også en lang række ressourcer, herunder webinarer, personlige arrangementer, analyserapporter, markedskommentarer og meget mere.

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk