Der er sket meget inden for ESG-investering

Udgivet den 15-10-2020  |  kl. 19:01  |  

Selvom ESG-investering startede som et nichemarked, har det hurtigt udviklet sig til at blive et vigtigt element i den globale investeringsverden. Bæredygtighed og etisk investering er nemlig altafgørende for mange investorer. Aktiver, der forvaltes med fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, oplever fortsat vækst i forbindelse med, at pensionsselskaber, statsejede investeringsfonde og andre institutioner i stigende grad prioriterer ESG-investering højt. Desuden er der flere og flere private investorer i Danmark, som også fatter interesse for ESG-investering. Nogle investorer betragter ESG-investering som en metode til at få deres investeringer til at afspejle deres personlige værdier, mens andre mener, at ESG-investering kan bidrage til at skabe en diversificeret og robust portefølje.

Uanset dine personlige interesser eller motivation - om du længe er gået ind for bæredygtig investering eller bare er interesseret i denne relativt nye tilgang - kan det efter vores mening være nyttigt at sætte sig ind i grundprincipperne for ESG-investering. I denne artikel giver vi dig et overblik over ESG-investering og kigger på dette områdes historie, investeringsmetoder og de potentielle faldgruber, som du bør overveje.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvad er ESG-investering?

ESG-investering findes i mange forskellige former, men tager typisk faktorer som f.eks. en virksomheds beskyttelse af miljøet, sociale politikker, god selskabsledelse og etisk praksis i betragtning - sædvanligvis samtidig med økonomiske og forretningsmæssige nøgletal. Med ESG-investering kan du udnytte den langsigtede økonomiske virkning af utraditionelle faktorer. Den måde en virksomhed f.eks. bruger en naturlig ressource på eller behandler sine medarbejdere kan have vedvarende økonomiske konsekvenser, også selvom ESG-faktorer som disse ikke er medtaget i traditionelle, kortsigtede økonomiske analyser. ESG-investering kan omfatte mange kriterier, men følgende er eksempler på nogle af de mest almindelige kriterier.

Hvorfor vælger investorer ESG-investering?

Der er mange - ofte ret personlige - årsager til, at investorer vælger at fokusere på ESG-investering. Disse årsager kan typisk inddeles i to primære kategorier: 1) Overensstemmelse mellem investeringer og personlige værdier og 2) ønske om at skabe en diversificeret portefølje.

1) Overensstemmelse mellem investeringer og personlige værdier

Hvis du interesserer dig meget for miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige anliggender, kan ESG-investering hjælpe dig med at få dine investeringer til at afspejle denne interesse. Med ESG-investering kan du reducere forskellen mellem dine investeringer og dine personlige værdier samtidig med, at du fastholder en diversificeret og robust investeringsstrategi, der kan hjælpe dig med at nå dine langsigtede mål.

ESG-investering giver dig også mulighed for at støtte områder og industrier, du lægger vægt på, som f.eks. ren energi, grøn teknologi, teknologi med lav eller ingen CO2-udledning, uddannelse og sundhedspleje. Ved at investere i virksomheder med eksemplarisk praksis eller teknologi kan du udtrykke din støtte til en fremtid, du tror på.

2) Ønske om at skabe en diversificeret portefølje

Hvis du inkorporerer ESG-faktorer, kan du skabe en diversificeret portefølje, der eventuelt også kan klare sig igennem miljømæssige ændringer, minimere ikke-finansielle risici og fremhæve unikke muligheder. I takt med, at verden ændrer sig, kan en ESG-strategi være det særlige redskab, der kan hjælpe investorer med at tilpasse sig.

Ikke-finansielle faktorer som miljøpåvirkninger, arbejdsvilkår og selskabsledelse fremgår ikke altid af et selskabs traditionelle balance, men de kan påvirke dets bundlinje. ESG-investering tager højde for disse og andre faktorer og kan fremhæve muligheder og risici, som andre måske overser.

ESG-investerings historie

Socialt ansvarlig investering (SRI) har eksisteret i årtier. ESG-investering derimod opstod på baggrund af FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) fra 2006. I 2005 indkaldte FN's daværende generalsekretær, Kofi Annan, en gruppe af verdens største institutionelle investorer, der udviklede de seks grundprincipper for ESG-investering. De seks principper for ansvarlige investeringer blev offentliggjort i april 2006 på New Yorks fondsbørs. Siden 2006 er antallet af investorer, der har tilsluttet sig PRI-principperne, vokset fra 100 til over 3.000, og de aktiver, der forvaltes i henhold til ESG-principperne, er vokset betydeligt. SRI- og ESG-investering har også ændret sig fra primært at være tilgængeligt for institutionelle investorer til også at være let tilgængeligt for detailinvestorer - takket være de nu bredt tilgængelige ESG-data. Investorer kan f.eks. oprette en portefølje ved hjælp af investeringsforeninger eller ETF'er, der fokuserer på ESG-principperne.

ESG-investering startede som en nichetilgang, der fokuserede på at undgå virksomheder, der handlede uforsvarligt, og på at tildele kapital til virksomheder, der gennemfører sociale og miljømæssige forandringer. ESG-investering er i kraftig stigning og fokuserer ofte lige så meget på investeringsafkastet som på andre emner.

Tilgange til ESG-investering

Der findes mange tilgange til ESG-investering. Afhængigt af dine værdier og din situation kan en af tilgangene anført nedenfor eller en kombination af flere af disse være den rette løsning for dig. Det er imidlertid en personlig beslutning.

  • Udelukkelse. Investorer eller formueforvaltere vælger at udelukke investering i visse virksomheder, sektorer og industrier. Dette valg er som regel begrundet i miljømæssige, sociale, etiske eller religiøse årsager. Man ønsker måske at udelukke virksomheder eller endda hele industrier, der fremstiller våben eller alkohol eller udfører kulstofintensive aktiviteter.
  • Inklusion. Investorer eller formueforvaltere vælger at investere i visse virksomheder, sektorer eller temaer på baggrund af ESG-faktorer. Dette valg omfatter typisk sektorer, temaer og virksomheder, der har udvist eksemplariske resultater med hensyn til lighed og diversitet blandt deres ansatte, beskæftiger sig med grøn teknologi eller ren energi, tager initiativer til at reducere miljømæssige risici eller som har en fremragende arbejds- og ledelsespraksis.
  • Integration. Investorer eller formueforvaltere tager højde for ESG-kriterier samt mere konventionelle økonomiske faktorer. Integration er den mest almindelige og fleksible tilgang til ESG-investering. ESG-integration kan foregå på hvilket som helst tidspunkt i investeringsprocessen, herunder ved udvælgelsen af: lande, sektorer, temaer og individuelle værdipapirer.
  • Effekt. Investorer eller formueforvaltere investerer med henblik på at skabe en betydelig og vedvarende positiv miljømæssig, social eller ledelsesmæssig effekt. Effekt-baseret investering kan have til formål at ændre eller understøtte ændring inden for en lang række områder, herunder: grøn teknologi og ren energi, sundhed og sundhedspleje; adgang til rent vand; modstandsdygtighed over for klimaændringer og teknologier med lav eller ingen CO2-udledning.

Som ved enhver anden investeringsstrategi er der potentielle faldgruber, du skal være opmærksom på.

  • Høje gebyrer. Hvis du vælger en aktivt forvaltet investeringsforening eller ETF, der fokuserer på ESG-principperne, kan du ende med at betale mere i gebyr, end du er klar over.
  • Overkoncentration. Hvis du praktiserer en mere restriktiv version af ESG-investering, kan du ende med at begrænse dine investeringsmuligheder, hvilket kan resultere i en alt for koncentreret portefølje med højere risiko.
  • Valg af den forkerte ESG-stil. Da investorer vælger ESG-investering af forskellige og af personlige årsager, skal du sørge for at vælge en ESG-strategi eller fond, der afspejler dine værdier og dine langsigtede investeringsmål.  

Vores tilgang til ESG-investering

Fisher Investments Norden har inddraget ESG-faktorer i vores investeringsproces i årtier, og denne service og ekspertise er tilgængelig for vores kunder i Danmark. I løbet af den periode har vi været i stand til at opfylde kundernes ønsker vedrørende miljø og socialt ansvar og samtidig fået deres porteføljer til at afspejle deres langsigtede investeringsmål. Med denne tilgang har vi hjulpet tusindvis af investorer med at opfylde deres økonomiske mål og samtidig givet dem en følelse af tilfredshed med effekten.

Vores moderselskab Fisher Investments er af den overbevisning, at vores tilgang til ESG-investering kan hjælpe vores kunder med at nå deres personlige investeringsmål samtidig med, at der tages højde for deres personlige værdier. Siden 2014 har Fisher Investments understøttet FN's principper for ansvarlige investeringer - et initiativ, der arbejder på at fremme og integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper i investeringspraksis. Fisher Investments deltager også i FN's Global Compact-initiativ vedrørende migration, er underskriver af Carbon Disclosure Project, Climate Action 100+ vedrørende klimaindsats og støtter arbejdsgruppen Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk