Derfor mener Fisher Investments Norden, at det ikke altid betaler sig at gå tidligt ind i en aktie

Udgivet den 02-02-2022  |  kl. 18:16  |  

Bemærk: Fisher Investments Norden udsteder ikke individuelle anbefalinger om køb og salg af værdipapirer. Enhver henvisning til et specifikt værdipapir nedenfor er alene for at illustrere et mere generelt tema, som vi ønsker at fremhæve. Intet heri skal betragtes som en anbefaling om at handle i relation til de nævnte selskaber.

Et af de mest populære emner i de finansielle nyhedsmedier, som analytikere hos Fisher Investments Nordens moderselskab, Fisher Investments', følger, er dette: Hvad er det næste store investeringsobjekt? Der findes tilsyneladende en masse tendenser, der fremhæver potentielt lovende investeringer, der kan give et højt afkast, herunder tendenser inden for kunstig intelligens, avancerede lægemidler og hurtigt voksende økonomier i udviklingslandene. Efter vores mening handler det imidlertid ikke om at købe en stor andel i det næste store investeringsobjekt på et tidligt tidspunkt for at få succes med sin investering.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

For at identificere det næste attraktive selskab eller den næste store tendens skal man vide, hvad der vil være eftertragtet i de næste mange år ud i fremtiden. Vores analyser viser imidlertid, at aktier fokuserer på økonomiske og politiske faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes indtjening i løbet af en periode på de næste ca. 3-30 måneder. Økonomiske forhold og markedsforhold, der ligger udover den tidsperiode, er efter vores mening ubekendte faktorer, da alt for meget kan ændre sig til, at man kan give en realistisk vurdering af forholdene. Og hvis man alligevel har held med at forudse den største vinderaktie, kan man risikere at gå glip af vigtige afkast, mens man venter på fortjenesten.

Tag for eksempel elbiler i starten af 2010'erne. Til trods for al begejstringen for benzinfri og miljørigtig kørsel stod det på daværende tidspunkt ikke klart, hvem der ville ende som den store vinderaktie på grund af alle de ubekendte faktorer: Der var usikkerhed om alt fra levetiden på et eldrevet køretøjs batteri til den eksisterende infrastruktur (f.eks. tilgængeligheden og udbredelsen af ladestationer). Visse analytikere i branchen mente, at de eksisterende bilproducenter som f.eks. den japanske virksomhed, Nissan, havde et fortrin, mens andre favoriserede de nye producenter på markedet som Tesla og Fisker Automotive.[i] Der var imidlertid nogle af disse prognoser, som ikke havde det ventede udfald. Det årlige afkast fra Nissan-aktien har haltet efter globale aktier i 8 ud af de sidste 10 år, og selskabet har indberettet negative årlige afkast fra 2016-2020.[ii] Fisker Automotive indstillede produktionen af sit flagskibskøretøj i 2012 og indgav konkursbegæring i 2013 for derefter at stifte et nyt selskab og påny udstede aktier til offentligheden i slutningen af 2020.[iii]

Selvom Tesla siden har vist sig at være den store vinderaktie i kampen om produktion af elbiler, har forløbet ikke været helt uproblematisk. Tesla begyndte som en lille bilproducent med statsstøtte og var ofte stof i de finansielle nyhedsmedier, fordi selskabet ikke havde nået sine produktionsmål.[iv] Tesla blev stiftet i 2003 og kunne først i 2020 meddele om overskud for et helt regnskabsår.[v] Hvad angår afkast, havde Tesla-aktien nogle år med store, positive afkast, herunder på 324,9 % i 2013 og senest på 670,8 % i 2020.[vi] Men der var også år med middelstore afkast og negative afkast, f.eks. afkast på 10,5 % i 2011 og 12,5 % i 2018 samt negativt afkast på -8,6 % i 2016.[vii] Selvom investorer for lang tid siden identificerede Tesla som den elbilproducent, der ville give det relativt bedste afkast, skulle de vente i lang tid, før de blev bekræftet i, at de havde ret. Efter vores mening er det en indikation om store offeromkostninger (det mulige afkast, man går glip af ved at være investeret i andre sektorer og industrier).

Et godt eksempel på, hvor meget forholdene kan forandre sig, når man forsøger at finde den næste vinderaktie i et spændende investeringsforum, er f.eks. producenter af alternativer til kød. De har fået meget opmærksomhed i de finansielle nyhedsmedier, som analytikere hos Fisher Investments Nordens moderselskab, Fisher Investments, følger, på grund af den spirende industris lovende vækstudsigter. Det er muligt, at en af nutidens pionerende plantebaserede producenter ekspanderer og bliver en gigant i fødevarebranchen i den fjerne fremtid, og at aktieafkastet fra en sådan producent vokser sig stort med tiden. Det er imidlertid også muligt, at den mest prominente producent af plantebaserede fødevarer på nuværende tidspunkt ikke formår at fastholde sin førerposition, og at dens aktier af flere årsager kæmper for at fastholde værdien. Dem, der er førende i markedet lige nu, formår måske ikke at forny og tilpasse sig udviklingen i fødevarebranchen. Det kan også være, at konkurrenterne er bedre positioneret til at kunne udnytte den plantebaserede trend og dermed opnå en dominerende markedsandel. Der er også den mulighed, at forbrugerpræferencerne ikke ændrer sig væsentligt, hvorved alternativet til kødprodukter ikke kan leve op til nutidens store forventninger. Denne form for langsigtede udvikling mener vi ikke, at investorer med stor sikkerhed kan forudsige. Det skal man nemlig være i stand til for at kunne afgøre, hvilke selskaber der vil klare sig bedst.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Mange investeringsobjekter med påståede høje fremtidige afkast kan efter vores mening beskrives som almindelig kendt information, da de ofte er populære blandt prominente markedsanalytikere, eksperter og almindelige investorer på grund af deres forventede potentiale. Popularitet udløser opmærksomhed og lægger op til diskussion om, hvorvidt der er tale om et muligt investeringsobjekt. Og det motiverer investorer til at købe og sælge aktier. Da markederne er effektive og indregner al udbredt og kendt information, er det vores opfattelse, at en intenst drøftet aktiekurs højst sandsynligt vil afspejle disse synspunkter, forventninger og opdaterede data. Medmindre man er i besiddelse af unikke oplysninger om et selskab, som få andre har, så baserer man sin investering på oplysninger, som flere andre investorer også allerede har reageret på - formentlig en mere stemningsdrevet handling end nøgletal, som der endnu ikke er gjort rede for.

Påstanden om, at man kan opnå de store gevinster, hvis man går tidligt ind i en investering, er efter Fisher Investments Nordens mening heller ikke sandt. Vi anerkender, at det er muligt for investorer at score den store gevinst ved at investere i et enkelt investeringsobjekt, men vi mener, at det er meget ualmindeligt, og at det er en tilgang, som kan virke mod hensigten, da begrundelsen for at eje en bestemt aktie altid kan være forkert. Uanset hvor fristende og lovende et investeringsobjekt kan tage sig ud, så er der intet i investeringsverdenen, der er sikkert efter vores mening.

I stedet for at forsøge at finde en nål i en høstak mener Fisher Investments Norden, at mange investorer kan få succes med deres investering ved at tage en diversificeret, langsigtet tilgang. Globale aktiers gennemsnitlige annualiserede afkast har været 8,5 % siden 1970.[viii] (Det annualiserede afkast er den sammensatte årlige vækstrate, der genererer det kumulative langsigtede afkast i hele tidsperioden). Det tal afspejler afkastet fra de bedste selskaber, fra dem, der halter efter, og dem midt imellem. Ved at eje et antal aktier på tværs af forskellige sektorer vil investorer være bedre positioneret til at opnå markedslignende afkast, som kan give den langsigtede vækst, mange har behov for for at kunne nå deres specifikke investeringsmål. Med denne tilgang vil værdien af din portefølje ikke stige på samme måde som ved investering i det seneste førende selskab i markedet. Den vil imidlertid heller ikke falde væsentligt mere end markedet som følge af et enkelt selskabs udvikling. Efter vores mening er det en metode, som i højere grad vil kunne hjælpe investorer med at nå deres personlige investeringsmål.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i]"Nissan's CEO Makes the Case for EVs at 2009 Tokyo Motor Show," Larry Webster, Popular Mechanics, 22/10/2009.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 14/12/2021. Nissan Motor Company, kursafkast, i DKK, 2011-2020.

[iii] "Judge Raises Concerns About Fisker's Race Through Bankruptcy," Tom Hals, Reuters, 10/12/2013.

[iv] "The History of Tesla and Elon Musk: A Radical Vision for the Future of Autos," Andrew Greiner, Ivory Sherman, Tiffany Baker, Allie Schmitz og Jen Tse, CNN Business, 22/03/2019.

[v] "Tesla Posts 1st Annual Profit but Misses Analysts' Estimates," Tom Krisher, Associated Press, 27/01/2021.

[vi] Ibid. Tesla, Inc., kursafkast, i DKK, 2013 og 2020.

[vii] Ibid. Tesla, Inc., kursafkast, i DKK, 2011, 2016 og 2018.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 11/03/2021. Udsagn baseret på annualiseret afkast fra MSCI World-indekset med nettoudbytte, i DKK, 31/12/1970-31/12/2020.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk