Derfor mener Fisher Investments Norden ikke, at investorerne skal vente på dommernes svar i spørgsmålet om recession

Udgivet den 28-10-2021  |  kl. 12:25  |  

Recession - et bredt fald i den økonomiske produktion - er en betegnelse, som Fisher Investments Norden ofte ser i finansielle tidsskrifter. De eksperter, vil følger, diskuterer ofte, hvorvidt økonomien befinder sig en recession, er ude af en recession eller på randen af en recession. Men hvad er en recession egentlig? Hvordan ved man, når en recession starter eller slutter? Hvem afgør det? Hvis man ved, hvor langvarig processen forbundet med udstedelse af en officiel erklæring om recession er, ved man efter vores mening også, hvorfor aktieinvestorer ikke skal vente på den bekræftelse. At vente kan faktisk gøre mere skade end gavn. 

Mange af de eksperter, vil følger, definerer recession som mindst to på hinanden følgende kvartaler med faldende BNP - et statsligt mål for den økonomiske produktion. Officielle definitioner kan være mere komplekse. De kan også variere afhængig af den institution, der udsteder dem. Udvalget under Centre for Economic Policy Research (CEPR), Euro Area Business Cycle Dating Committee, som er en uafhængig institution, der daterer økonomiske cyklusser i euroområdet, siger, at recessioner sædvanligvis, men ikke altid, kendetegnes ved fald i BNP i to på hinanden følgende kvartaler.i I USA definerer National Bureau of Economic Research's (NBER) tilsvarende Business Cycle Dating Committee en recession som et betydeligt fald i den økonomiske aktivitet, som spreder sig i hele økonomien og varer mere end et par måneder. Udvalget fastslog imidlertid, at recessionen i USA i 2020 varede fra februar til april 2020, hvilket er bevis på, at der er undtagelser fra reglen.ii I henhold til den canadiske institution C.D. Howe Business Cycle Council er en recession et udpræget, vedvarende og vidt udbredt fald i den samlede økonomiske aktivitet, som varer mindst et kvartal, men ofte længere tid.iii Udover at tage udgangspunkt i BNP inddrager disse udvalg også andre oplysninger i processen med at bestemme en recession, herunder beskæftigelse, virksomhedsinvesteringer, privat forbrug og industriproduktion.iv

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Da det tager tid at indhente og vurdere data, kan det i henhold til Fisher Investments Nordens undersøgelser tage mange måneder, før disse udvalg har fastsat datoen for en recessions begyndelse og afslutning. Dette er et godt eksempel: Den 31. marts 2009 meddelte CEPR's dateringsudvalg, at en recession i euroområdet opstod i 1. kvartal 2008.v Afmatningen sluttede i 2. kvartal 2009, hvilket udvalget meddelte den 4. oktober 2010.vi Tilsvarende meddelte NBER's dateringsudvalg den 1. december 2008, at en recession var begyndt i USA i december 2007.vii Den recession sluttede i juni 2009, hvilket udvalgte meddelte den 20. september 2010 - ca. 15 måneder senere.viii

Den recession viser, hvorfor "recessionsdommere" tager sig god tid og vurderer flere data end blot BNP. USA's Bureau of Economic Analysis (BEA) meddelte for eksempel, at BNP steg i 1. kvartal 2008 i forhold til det foregående kvartal, og statistikbureauet justerede dette estimat opad to gange.ix På grund af det faktum, at BNP steg i 2. kvartal 2008, antog mange af de eksperter, vi fulgte, at recessionen ikke begyndte førend i 3. kvartal 2008.x BEA's justeringer, som viser, at BNP rent faktisk faldt i 1. kvartal 2008, blev ikke offentliggjort førend den 31. juli 2009.xi

De store økonomiske forstyrrelser, vi oplevede i 2020 som følge af de COVID-relaterede nedlukninger, muliggjorde hurtigere, men stadig langsomme, recessionserklæringer. C.D. Howes udvalg meddelte den 1. maj 2020, at Canadas økonomi havde nået sit toppunkt i februar og var trådt ind i en recession.xii I juni sagde NBER, at det samme var sket for den amerikanske økonomi.xiii Den 29. september 2020 meddelte CEPR's dateringsudvalg, at økonomien i euroområdet blev ramt af en recession i 1. kvartal.xiv NBER, som var den første institution til at erklære en afslutning af recessionen i regionen, sagde, at april 2020 udgjorde et lavpunkt i den økonomiske aktivitet i USA. Den dom kom den 19. juli - i 2021.xv

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Den tidsforsinkelse, der er forbundet med officielle recessionserklæringer, betyder, at disse meddelelser efter Fisher Investments Nordens mening ofte ikke gavner investorerne særlig meget. Hvorfor ikke? Fordi aktier i henhold til vores analyser er fremadskuende og forudser den økonomiske udvikling 3-30 måneder ud i fremtiden. Fra aktiernes toppunkt den 19. februar 2020 frem til og med deres lavpunkt den 18. marts 2020 faldt aktierne i euroområdet 38,1 %, da de indregnede den alvorlige økonomiske afmatning forårsaget af de pludselige COVID-relaterede nedlukninger.xvi Da CEPR's dateringsudvalg officielt bekræftede, at en recession var opstået i euroområdet, steg aktierne 36,9 % fra lavpunktet i marts - de havde efter vores mening allerede forudset det økonomiske opsving og bevæget sig videre.xvii

Endnu et eksempel: I USA toppede de amerikanske aktier den 9. oktober 2007, et par måneder før recessionen indtrådte.xviii Inden NBER's bekræftelse af afmatningen den 1. december 2008 var de amerikanske aktier allerede styrtdykket med 41,7 %.xix Et lignende eksempel viser, at inden NBER's erklæring den 20. september 2010 om recessionens afslutning var de amerikanske aktier steget 70,2 % fra lavpunktet den 9. marts 2009.xx Efter vores mening ville det have resulteret i dårlige beslutninger om køb og salg, hvis investorer havde ventet på fuldstændig klarhed om situationen. 

Selvom overskrifter i nyhedsmedierne ofte tærsker langhalm på bagudskuende økonomiske data og analyser kan det efter Fisher Investments Nordens mening være til ugunst for investorerne at fokusere for meget på fortiden på grund af markedernes fremadskuende egenskaber. Vi mener, at aktieinvestorer klarer sig bedst, når de fokuserer på, hvor økonomien er på vej hen - ikke hvor den har været. 

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

i. Kilde: Euro Area Business Cycle Network, pr. 9/8/2021.
ii. Kilde: Ibid. "Determination of the April 2020 Trough in US Economic Activity", 19/7/2021.
iii. Kilder: C.D. Howe Institute, pr. 10/8/2021.
iv. Kilder: Euro Area Business Cycle Network, National Bureau of Economic Research og C.D. Howe Institute pr. 10/8/2021.
v. Kilde: Euro Area Business Cycle Network, pr. 10/8/2021. "CEPR: Euro Area in Recession Since January 2008", 31/3/2009.
vi. Ibid. "2009 Q2 Is Trough of Recession in Euro Area--CEPR", 4/10/2010.
vii. Kilde: National Bureau of Economic Research (NBER), pr. 10/8/2021. "Determination of the December 2007 Peak in Economic Activity", 1/12/2008.
viii. Ibid. "June 2009 Business Cycle Trough/End of Last Recession", 20/9/2010.
ix. Kilde: Bureau of Economic Analysis, pr. 12/8/2021. "Gross Domestic Product and Corporate Profits, First Quarter 2008 (final)", 26/6/2008.
x. Kilde: Ibid. "Gross Domestic Product and Corporate Profits, Second Quarter 2008 (final)", 26/9/2008.
xi. Kilde: Ibid. "Gross Domestic Product: Second Quarter 2009 (Advance Estimate). Comprehensive Revision: 1929 Through First Quarter 2009", 31/7/2009.
xii. Kilde: C.D. Howe Institute, pr. 10/8/2021. "Canada Entered Recession in First Quarter of 2020: C.D. Howe Institute Business Cycle Council", pr. 1/5/2020.
xiii. Kilde: National Bureau of Economic Research (NBER), pr. 10/8/2021. "Determination of the April 2020 Trough in US Economic Activity", 8/6/2020.
xiv. Kilde: Euro Area Business Cycle Network, pr. 10/8/2021. "The Latest Findings from the CEPR-EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC)", 29/9/2020.
xv. Kilde: National Bureau of Economic Research (NBER), pr. 12/8/2021. "Determination of the April 2020 Trough in US Economic Activity", 19/7/2021.
xvi. Kilde: FactSet, pr. 10/8/2021. MSCI EMU-indekset, afkast med nettoudbytte, 19/2/2020-18/3/2020. Afkast beregnet i euro. Valutakursudsving mellem euro og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.
xvii. Kilde: FactSet, pr. 10/8/2021. MSCI EMU-indekset, afkast med nettoudbytte, 18/3/2020-28/9/2020. Afkast beregnet i euro. Valutakursudsving mellem euro og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.
xviii. Kilde: FactSet, pr. 12/8/2021. Udsagn baseret på S&P 500-indekset, afkast med nettoudbytte i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.
xix. Ibid. S&P 500-indekset, afkast med nettoudbytte, 10/9/2007-30/11/2008. Afkast beregnet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.
xx. Ibid. S&P 500-indekset, afkast med nettoudbytte, 9/3/2009-19/9/2010. Afkast beregnet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk