Europæiske aktier klarer sig godt på trods af terrorisme

Udgivet den 20-11-2017  |  kl. 15:22  |  

London. Manchester. Bruxelles. Paris. Nice. København. Stockholm. Dette er blot nogle af de europæiske byer, som har været ramt af terrorisme i de seneste år. Der er desværre en stigende tendens til terrorangreb og uanset, hvornår det sker, spekuleres der i den potentielle påvirkning af markederne og økonomien. Det er umuligt at vide, hvor og hvornår terrorister vil slå til næste gang, men efter vores mening er den seneste tids udvikling vigtig at forstå for investorerne: selvom terrorisme slår mennesker ihjel og forårsager materielle skader, har det foreløbig ikke påvirket aktierne i længere tid.

Overraskelser skaber markedsændringer, men terrorisme er en overraskelse og så alligevel ikke. På grund af angrebenes uforudsigelighed kommer de som et chok for samfundet, ofrene og deres familier. Men idet hyppigheden af angreb er stigende, er terrorismens konstante tilstedeværelse ikke  overraskende. Terrorisme er blevet en livsbetingelse, og markederne påvirkes ikke længere.

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Ved terrorangrebene i USA den 11. september 2001 havde den vestlige verden mindre erfaring med store terrorangreb. De første angreb på World Trade Center i starten af 1990'erne, bombningen af Pan-Am-flyet 103 over Lockerbie, Skotland i 1988 og IRA-bombningerne i Manchester og andre steder havde så at sige varslet resten af verden, men 11. september var  første gang terrorister dræbte flere tusinde, samtidig med at finansielle og statslige mål i et vestligt land blev ramt. Det var nyt, chokerende og ødelæggende  - og markederne reagerede voldsomt. Opgjort i USD faldt S&P 500 med -11,6 % i løbet af fem handelsdage i træk1. , da markedet i USA åbnede igen den 17. september. Men faldet fortsatte ikke. Selvom aktierne stadig havde det svært i det langvarige dot-com-bearmarked, som begyndte i USA den 24. marts 2000 og varede helt frem til oktober 2002, så steg de i slutningen af 2001. Den 11. oktober var S&P 500 tilbage på samme niveau som før angrebet2.  Da året var gået, var indekset steget 5,1 % siden lukkekursen den 10. september3.  Selvom angrebet var ødelæggende, så blev det, som tiden gik, klart, at livet går videre og at angrebet ikke ville få den amerikanske recession til at dykke yderligere. Økonomien kom i stedet på fode igen i slutningen af året, og efter vores mening indregnede markederne det frie samfunds evne til at modstå terrorisme. 

Da terrorismen ramte Vesteuropa et par år senere, var reaktionen i markedet mindre udtalt. Den 11. marts 2004 dræbte koordinerede togbomber i Madrid i alt 191 uskyldige mennesker og rystede landet tre dage før et parlamentsvalg, og Europa oplevede det værste terrorangreb siden Lockerbie. De spanske aktier faldt med -2,18 % denne dag , og ved markedets afslutning den 15. marts havde de tabt -7,4 % i forhold til før angrebet4.  Men markederne kom sig igen den 16. marts - på fjerde handelsdag efter terrorhandlingen - og den 7. april var de tilbage på samme niveau5.  Da Storbritannien blev ramt lidt over et år senere, den 7. juli 2005, faldt MSCI UK Index med -1,4 % samme dag, men steg den 8. juli og sluttede dagen på et højere niveau end lukkekursen den 6. juli6. I takt med at markederne blev mere vant til terrorisme, blev de efter vores mening mere immune i forhold til det. 

Siden da har aktiekursernes reaktion på terrorangreb været ubetydelig. De belgiske aktier steg lidt den 22. marts 2016 - da terrorister udførte et bombeangreb i Bruxelles - og tog et nøk op igen næste dag. De tyske aktier steg en anelse den 20. december 2016, første dag efter angrebet på julemarkedet i Berlin. De franske aktier faldt med -0,1 % den første handelsdag efter angrebet i Paris 13. november 2015 men røg så 2,7 %7  i vejret næste dag. Tidligere samme år, hvor det satiriske magasin Charlie Hebdo og andre mål udenfor Paris blev angrebet af terrorister fra den 7. til den 9. januar, steg de franske aktier med 2,4 % i løbet af disse tre dage8 . Et fald på -1,7 % den 9. januar satte dog punktum for fremgangen, men de næste to handelsdage steg markedet med henholdsvis 1,1 % og 1,5 %9

Selvom markedernes evne til hurtigt at komme videre er en skræmmende konsekvens af de hyppigere terrorangreb, så mener vi også, at det giver håb: det minder os om det frie samfunds evne til at overvinde ondskab og ødelæggelse fra dem, som forsøger at ødelægge vores levevis. Efter vores mening kan de onde kræfter ikke vinde over frie mennesker og frie markeder. Markedernes hurtige genopretning er netop bevis på de frie landes solidaritet og udholdenhed.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt.

 

1 FactSet, pr. 5/6/2017. S&P 500-kursindeks i USD, 10/9/2001 - 21/9/2001.
2 FactSet, pr. 5/6/2017. S&P 500-kursindeks i USD, 10/9/2001 - 11/10/2001.
3 FactSet, pr. 5/6/2017. S&P 500-kursindeks i USD, 10/9/2001 - 31/12/2001.
4 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI Spain, kursafkast i EUR, 10/3/2004 - 15/3/2004.
5 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI Spain, kursafkast i EUR, 10/3/2004 - 7/4/2004.
6 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI UK, kursafkast i GBP, 6/7/2005 - 18/7/2005.
7 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI France, kursafkast i EUR, 13/11/2015 - 17/11/2015.
8 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI France, kursafkast i EUR, 6/1/2015 - 9/1/2015. 
9 FactSet, pr. 6/6/2017. MSCI France, kursafkast i EUR, 9/1/2015 - 13/1/2015.

Fisher Investments Norden er den danske  filial af Fisher Investments Europe Limited, et selskab helejet af Fisher Investments. Fisher Investments er et privat og uafhængig kapitalforvaltningsfirma. Fisher Investments Europe delegerer porteføljeforvaltningstjenester til sit moderselskab. Denne artikel afspejler firmaets holdninger, synspunkter og kommentarer af Fisher Investments redaktionelle afdeling, som til hver en tid kan ændres uden forvarsel. Markedsinformation er udelukkende delt af illustrative og informative  årsager.  Intet i denne artikel udgør investeringsrådgivning eller anbefaling til at købe eller sælge et bestemt værdipapir eller antyder at en bestemt transaktions- eller investeringsstrategi passer til en bestemt person.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

14/01 Draghis afgang ikke væsentlig for økonomien i eurozonen
Mario Draghis periode som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) slutter først næste år i oktober, men i de finansielle medier kan man allerede læse masser af spekulationer om, hvem der bliver... Læs mere
31/12 Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast
Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer... Læs mere
24/12 Økonomien er ikke det samme som aktiemarkedet
Når økonomien buldrer afsted, følger aktiekurserne med. Det lyder måske som en logisk konsekvens, og når man følger finansmedierne, vil man jævnligt støde på kommentarer om, at økonomier i kraftig... Læs mere
19/12 Derfor er reinvesteringsrisiko af betydning for investorer i fastforrentede værdipapirer
Under vores regelmæssige gennemgang af økonomiske artikler ser vi ofte kommentarer, der beskriver aktier som risikable og fastforrentede værdipapirer som "sikre" - en trend, som vi synes er... Læs mere
21/11 Politik kan være drivkraft for markedet -- men ikke som de fleste forventer
Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er upartisk og vi mener, at politisk bias er en farlig investeringsfejl. Vi har ingen præference for partier, politikere eller ideologier og vurderer... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personal portfolio management and investment advice with the customer in focus

Fisher Investments Norden is the Danish branch of Fisher Investments Europe Limited, which has been voted the year's asset manager for three consecutive years by ADVFN. They take great pride in helping their customers best possible, so their customers can reach their financial goals through proactive service and tailor made offers as needed. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Read more at  www.fisherinvestments.com/en-dk