Fisher Investments Norden: De 3 trin til at investere med flere mål for øje

Udgivet den 07-06-2022  |  kl. 20:25  |  

Det kan være udfordrende at skulle håndtere adskillige økonomiske mål. Måske forsøger du at sikre dig en behagelig pensionisttilværelse, men skal samtidig spare op til at købe et hus. Det kan også være, at du gerne vil på en drømmeferie om nogle år. Uanset hvad årsagen er, stræber investorer ofte efter at nå flere økonomiske mål. Det vanskelige i den forbindelse er at udvikle en strategi, der gør det muligt at jagte alle disse mål.

Fisher Investments Norden har tre trin, der kan hjælpe dig med at planlægge dine investeringer med henblik på flere økonomiske mål. Hvis du tænker og handler strategisk nu, kan det have en afgørende indflydelse på, om du når disse mål i fremtiden.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

1. Prioriter dine mål og fastlæg tidshorisonter

Det første trin er, at du skal specificere dine primære økonomiske mål og vurdere, hvor mange penge det vil kræve at nå hvert mål. Det er lettest at holde fokus, hvis du holder din liste kort. Sæt dine mål i rækkefølge efter, hvor vigtige de er for dig og din familie. Når du prioriterer, bør du overveje, om målet er en nødvendighed eller bare noget, du "gerne vil have." Nødvendigheder bør i de fleste tilfælde stå øverst på listen. Du vil måske gerne på en luksusferie, men du skal sandsynligvis spare op til din pension. Dermed bør pensionsopsparing helt klar være en højere prioritet.

Den næste overvejelse, som kan hjælpe dig med at prioritere dine økonomiske mål, er den tid, du har til rådighed. Fisher Investments Norden anbefaler, at du deler dine investeringsmål op i mindst tre overordnede "spande" - kortsigtet, mellemlang og langsigtet. De spande er vigtige, for tidshorisonten for hvert af dine mål har indflydelse på din investeringsstrategi. Eksempel:

  • Den kortfristede spand: Penge, som du skal bruge inden for de næste tre år, til mål som renovering af køkken, stort bryllup eller en drømmeferie.
  • Den mellemlange spand: Penge, som du skal bruge inden for de næste fire til syv år. Mål, der skal finansieres af pengene i denne spand, kan f.eks. være udbetaling på et hus eller opstart af en virksomhed.
  • Den langfristede spand: Penge, som du skal bruge otte eller flere år ude i fremtiden. Mere omfattende økonomiske mål som pensionsopsparing kan høre ind under denne kategori.

TIP - Få assistance fra en finansrådgiver. Det kan være vanskeligt at finde frem til, hvor meget du skal bruge for at nå dine mål, især i forbindelse med de større, langfristede mål. En finansrådgiver kan hjælpe dig med at præcisere dine mål og foreslå metoder til at prioritere disse mål. Efterhånden som du når længere frem i processen, kan rådgiveren give dig uvildig vejledning og perspektiv, så du kan sikre dig, at du er på rette spor.

2. Opnå den rette sammensætning af investeringer til hvert mål

Når du har placeret dine mål i de forskellige tidshorisont-spande, kan det være en god idé at oprette forskellige investeringsporteføljer til at nå dine mål. På den måde kan du tildele den rette allokering af aktiver til hver tidshorisont - det vil sige sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter eller andre investeringer.

Hvis du vælger den rette allokering af aktiver, får dine penge den størst mulige chance for at opfylde dine ønsker, i og med at du tager passende risici. Generelt vil du kunne tage større risici, jo længere din tidshorisont er. Her er nogle eksempler på allokering af aktiver, der passer til forskellige tidshorisonter:

  • Kortfristet spand (inden for de næste tre år): På grund af den korte tidsfrist vil det primære fokus være på at bevare din kapital. Dette kan ofte betyde, at du må begrænse den kortfristede markedsvolatilitet. Du bør overveje de forholdsvis stabile investeringer, som f.eks. kontanter, pengemarkedsforeninger eller indlånsbeviser (CD'er). En sådan allokering af aktiver giver dig ikke meget vækst, så din portefølje vil primært afhænge af regelmæssige indbetalinger.
  • Mellemlang spand (4 til 7 år ud i fremtiden): Her vil du på grund af den længere tidsfrist kunne satse på en blanding af vækst og bevaring af kapital. Her er Fisher Investments Norden af den mening, at du har brug for en portefølje, der indeholder både aktier og obligationer. Allokeringen af aktiver bør være således, at du opnår vækst, men samtidig reducerer kortfristet volatilitet ved hjælp af obligationerne.
  • Langfristet spand (8 år eller mere): I forbindelse med disse langfristede mål vil vækst være det primære formål. Ifølge Fisher Investments Norden bør denne portefølje optimalt set bestå næsten udelukkende af aktier. Den kortsigtede volatilitet vil være en lille pris at betale for den langsigtede vækst, man opnår med aktier.

TIP - Automatiser dine investeringer. Det kan være bøvlet regelmæssigt at skulle overføre penge til forskellige opsparings- og investeringskonti. Hvis din bank tillader det, bør du overveje at automatisere dine investeringsindbetalinger. Dermed bliver processen nemmere for dig, og du kommer ikke til at bruge de penge, der skal hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

3. Foretag regelmæssig evaluering

Fisher Investments Norden anbefaler ikke, at du fokuserer i overdreven grad på beløbene på dine konti fra dag til dag; det er imidlertid vigtigt, at du tjekker dine investeringer mindst én gang om året for at være sikker på, at du stadig er på rette kurs.

Din investeringsstrategi skal sandsynligvis ikke ændres, men det kan være nødvendigt at ændre vægtningen af dine porteføljer en gang imellem for at sikre, at du stadig investerer i overensstemmelse med dine mål. Hen over årene, når du begynder at nærme dig dine middellange og langsigtede mål, vil du sandsynligvis skulle justere allokeringen af aktiver, så det afspejler den kortere tidshorisont.

Efterhånden som du når nogle af dine økonomiske mål, vil der opstå andre, eller nogle vil ændre sig. Du vil være nødt til at justere dine investeringer, så de stemmer overens med disse nye mål og prioriteter. Du bør altid gennemgå din investeringsstrategi, hvis der sker store ændringer i dit liv, så du kan tjekke, om der skal foretages ændringer.

TIP - Undervurder ikke dine pensionsbehov. Når du nærmer dig din pensionsalder, skal du ikke automatisk gå ud fra, at du bør skifte til investeringer med lav risiko og lavt afkast. Mange har en pensionisttilværelse, der varer 20 til 30 år eller mere. Dette kan gøre det at leve af din pension til et langsigtet mål, hvilket kan kræve en større investering i aktier, så du kan følge med inflationen og sikre, at du ikke løber tør for penge.  

Investering kræver målrettethed, så du kan nå dine mål. Det betyder imidlertid ikke, at du behøver kun at fokusere på ét mål. Hvis du prioriterer dine økonomiske mål, vælger den rette sammensætning af investeringer for hvert mål og regelmæssigt evaluerer dine investeringer, får du en større chance for at nå flere økonomiske mål over tid.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.  Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

 

Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er navnet på den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, som er et 100 % ejet datterselskab af Fisher Investments. Fisher Investments Norden er stolte af at kunne tilbyde kundeservice i verdensklasse til danske investorer og hjælpe kunder med at opnå deres langsigtede økonomiske mål. Kunder får proaktiv service og skræddersyede porteføljer, der er designet til kundens specifikke behov. Fisher Investments blev grundlagt i 1979 i USA af den legendariske formueforvalter Ken Fisher.

Pr. 30/06/2022 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1177 mia. kr. på verdensplan – over 938 mia. kr. for private investorer, 223 mia. kr. for institutionelle investorer og 15 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder.

Fisher Investments Norden - kundefokuseret investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur. Aktiverne er deponeret i uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Nordens dedikerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundernes langsigtede investeringsmål. Vores ekspertise indenfor en bred vifte af investeringsstrukturer betyder, at vi kan tilbyde forskellige strategier indenfor formueforvaltning til de enkelte investorer. Fisher Investments Norden har omfattende erfaring inden for globale investeringer og tilbyder kunderne mulighed for at erhverve globale porteføljer.

Hvorfor vælge Fisher Investments Norden til din pensionsplanlægning

Fisher Investments Norden skræddersyr pensionsplanlægning og porteføljeforvaltning til danske investorer. Investorer kommer til at arbejde med en dedikeret investeringskonsulent, som vil lære dem personligt at kende. Investeringskonsulenten vil hjælpe med at designe en skræddersyet pensionsportefølje. Fisher Investments Norden tilbyder også en lang række ressourcer, herunder webinarer, personlige arrangementer, analyserapporter, markedskommentarer og meget mere.

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk