Fisher Investments Norden ser på, hvorfor de førende aktier ikke altid er de samme

Udgivet den 04-10-2022  |  kl. 19:13  |  

Fisher Investments Norden danner sig et top down-overblik over det globale aktiemarked, hvilket betyder, at vi klassificerer aktierne i henhold til fælles egenskaber (såsom land eller sektor). Vi baserer primært investeringsbeslutningerne på, hvor meget økonomiske og politiske faktorer kan tænkes at påvirke kategorierne, og hvorvidt stemningen omkring dem afspejler faktorerne nøjagtigt, før vi vælger de enkelte værdipapirer inden for kategorierne. Denne metode starter ud fra et fundamentalt præmis om, som vi mener, er grundlæggende for langsigtet investering: Ingen kategori, sektor, stil, aktiestørrelse og intet land vil være permanent overlegent. De førende aktier ændrer sig ud fra ændrede drivkræfter og faktorer, og vi mener, at det er noget, der skaber muligheder for aktive investorer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens erfaring har vist, at mange investorer tror, at et område af markedet, hvad enten det angår en stil, sektor eller et land, har tendens til at have permanente eller iboende fordele, hvilket indebærer en varig overlegenhed. Det ser vi ofte med foretrukne kategorier. Tidligere afkast kan virke imponerende og bære ved til "fristelsens bål",  hvor køb baseres på stærke tidligere resultater. At købe en aktie, efter den har oplevet store værdistigninger, giver naturligvis ingen af de stigninger til investoren. Alligevel har vi oplevet, at dette kan være et almindeligt investeringsfejltrin, da grådighed ofte får investorer til at konkludere, at tidligere gevinster vil gøre sig gældende for fremtiden uden at se på de fremadrettede nøgletal.

Men Fisher Investments Nordens gennemgang af de historiske data viser, at de førende aktier ikke er en varig tendens. Historisk set vrimler de finansielle markeder f.eks. med "bobler", dvs. perioder, hvor investorerne er irrationelt positivt stillet over for en kategoris eller tendens' udsigter. Det så vi i slutningen af 1990'erne, hvor dotcom-bølgen rullede, og hvor kommentatorer spåede om endeløse gevinster for de nye internetvirksomheder, som mange mente ville være startskuddet til et nyt økonomisk mønster, der mentes at ville gøre op med konjunkturcyklussen. Men tech-virksomhedernes aktier blev ikke ved med at føre. Da dotcom-aktierne styrtdykkede, lå de lavt på det efterfølgende bull-marked (som er en længere periode med generelt stigende aktiekurser). MSCI Worlds tech-sektor var den sektor, der i perioden 2000-2009 opnåede de ringeste resultater.[i] Hvilke aktier klarede sig bedst i perioden? Energi.[ii] Senere indtog tech-aktierne atter føringen i 2010'erne, mens energiaktierne lå lavest.[iii] I et givent år eller årti er det vores erfaring, at de sektorer, der klarer sig henholdsvist bedst og værst varierer og hele tiden ændrer sig.

Hvorfor? Når Fisher Investments Norden har set på de historiske kurser og resultater, har de økonomiske tendenser og stemningscyklusser ændret og udviklet sig, hvilket har medført, at forskellige aktier har været førende. Se f.eks. på, hvordan energisektoren dominerede i 2000'erne. Vores analyser viser, at energiselskabernes indtjening er følsom over for oliepriserne, så selskaberne drog fordel af, at priserne på brentråolie steg voldsomt, og kurserne lå derfor højt under hele årtiet.[iv] Vores analyser viser også, at høje oliepriser gjorde de amerikanske olieselskabers indførelse af ny hydraulisk frakturering og horisontale boringsteknikker mere rentable og fremmede investeringerne. Den amerikanske produktion ramte derefter det højeste niveau i generationer.[v]

Men derefter tror vi, at forventningerne til energisektoren indhentede - og overhalede - realiteten. Da OPEC skruede op for produktionen for at vinde markedsandelen tilbage i 2014, førte det til et overudbud af olie og faldende priser.[vi] Energisektoren lå overvejende bagefter de næste seks år, mens oliepriserne generelt sygnede hen.[vii] Men springer vi så frem til i dag, kan vi se, at energisektoren klarede sig bedst i 2021 og i første halvår af 2022.[viii] Det skyldes efter vores mening, at oliepriserne - og energifortjenesten - er steget de seneste par år, hvor genåbningerne efter nedlukningerne skabte en efterspørgsel midt i et marked med globale forsyningsproblemer, herunder dem, der skyldes Ruslands krig i Ukraine. Vil energisektoren fortsat ligge i førerfeltet? Vi mener, at det vil afhænge af, hvorvidt indtjeningen over de næste 3-30 måneder kan overgå, hvad aktierne allerede tager højde for i kursansættelsen.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Når aktierne med de bedste og værste resultater skifter position, ser Fisher Investments Norden på, hvad der driver kurserne. Frem for blot at tænke, at en faktor eller kategoris fordele altid vil være gældende, eller at den nylige fortid viser, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid, mener vi, at det er bedre at spørge, hvad de underliggende omstændigheder er, der afgør, om en aktie ligger i førerfeltet, og om de omstændigheder fortsat vil gøre sig gældende. Det er jo sådan, at økonomiske tendenser, der fremmer visse faktorer, ændrer sig, se f.eks. prisindvirkningen af den globale dynamik på udbud af og efterspørgsel på olie, men det gør investorstemningen og forventningerne også.

Vi mener, at det skel, der er mellem realiteter og forventninger, overvejende afgør aktiernes retning på længere sigt. Vi mener, at det er vigtigt at foretage en løbende vurdering af skellet på markedet - og blandt de mange kategorier at vurdere den positive (eller negative) overraskelse, der venter. Måske vinker et valg forude, der kan vende op og ned på det politiske landskab og gør uventet, yderliggående lovgivning med de deraf følgende vindere og tabere mere sandsynlig. Eller måske sker der et teknologisk gennembrud, der ændrer selskabernes forretningsmodeller på nye og overraskende måder. I takt med, at økonomisk eller politisk udvikling dukker op, kan en sådan udvikling i høj grad påvirke sektorer, kategorier og geografier. Hvis stemningen ikke ændrer sig i takt med udviklingen, kan det skabe investeringsmuligheder.

Fisher Investments Nordens analyser af de historiske resultater på markedet viser, at en og samme kategori ikke indtager førerstillingen for evigt. De økonomiske forhold ændrer sig, og investorerne tilpasser løbende deres syn på dem. Vores erfaring viser, at det gavner investorernes porteføljer at udvikle sig i takt med de opdaterede syn.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Information Technology, afkast med nettoudbytte, 31/12/1994-31/12/1999 og 31/12/1999-31/12/2009.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World-indekset, afkast med nettoudbytte, 31/12/1999 - 31/12/2009 og 31/12/2021 - 31/3/2022.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Information Technology and Energy, afkast med nettoudbytte, 31/12/2009-31/12/2019.

[iv] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. Prisen på brentråolie pr. tønde, 31/12/1999-31/12/2009.

[v] Kilde: US Energy Information Administration, pr. 11/8/2022. Ugentlig feltproduktion af råolie i USA, 7/1/1983-5/8/2022.

[vi] "Oil Prices Keep Plummeting as OPEC Starts a Price War With the US," Brad Plumer, Vox, 28/11/2014.

[vii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. Prisen på brentråolie pr. tønde og MSCI World Energi, afkast med nettoudbytte, 31/12/2013- 31/12/2020.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Energy, afkast med nettoudbytte, 31/12/2020-30/6/2022.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk