Fisher Investments Norden ser på, hvorfor de førende aktier ikke altid er de samme

Udgivet den 04-10-2022  |  kl. 19:13  |  

Fisher Investments Norden danner sig et top down-overblik over det globale aktiemarked, hvilket betyder, at vi klassificerer aktierne i henhold til fælles egenskaber (såsom land eller sektor). Vi baserer primært investeringsbeslutningerne på, hvor meget økonomiske og politiske faktorer kan tænkes at påvirke kategorierne, og hvorvidt stemningen omkring dem afspejler faktorerne nøjagtigt, før vi vælger de enkelte værdipapirer inden for kategorierne. Denne metode starter ud fra et fundamentalt præmis om, som vi mener, er grundlæggende for langsigtet investering: Ingen kategori, sektor, stil, aktiestørrelse og intet land vil være permanent overlegent. De førende aktier ændrer sig ud fra ændrede drivkræfter og faktorer, og vi mener, at det er noget, der skaber muligheder for aktive investorer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Nordens erfaring har vist, at mange investorer tror, at et område af markedet, hvad enten det angår en stil, sektor eller et land, har tendens til at have permanente eller iboende fordele, hvilket indebærer en varig overlegenhed. Det ser vi ofte med foretrukne kategorier. Tidligere afkast kan virke imponerende og bære ved til "fristelsens bål",  hvor køb baseres på stærke tidligere resultater. At købe en aktie, efter den har oplevet store værdistigninger, giver naturligvis ingen af de stigninger til investoren. Alligevel har vi oplevet, at dette kan være et almindeligt investeringsfejltrin, da grådighed ofte får investorer til at konkludere, at tidligere gevinster vil gøre sig gældende for fremtiden uden at se på de fremadrettede nøgletal.

Men Fisher Investments Nordens gennemgang af de historiske data viser, at de førende aktier ikke er en varig tendens. Historisk set vrimler de finansielle markeder f.eks. med "bobler", dvs. perioder, hvor investorerne er irrationelt positivt stillet over for en kategoris eller tendens' udsigter. Det så vi i slutningen af 1990'erne, hvor dotcom-bølgen rullede, og hvor kommentatorer spåede om endeløse gevinster for de nye internetvirksomheder, som mange mente ville være startskuddet til et nyt økonomisk mønster, der mentes at ville gøre op med konjunkturcyklussen. Men tech-virksomhedernes aktier blev ikke ved med at føre. Da dotcom-aktierne styrtdykkede, lå de lavt på det efterfølgende bull-marked (som er en længere periode med generelt stigende aktiekurser). MSCI Worlds tech-sektor var den sektor, der i perioden 2000-2009 opnåede de ringeste resultater.[i] Hvilke aktier klarede sig bedst i perioden? Energi.[ii] Senere indtog tech-aktierne atter føringen i 2010'erne, mens energiaktierne lå lavest.[iii] I et givent år eller årti er det vores erfaring, at de sektorer, der klarer sig henholdsvist bedst og værst varierer og hele tiden ændrer sig.

Hvorfor? Når Fisher Investments Norden har set på de historiske kurser og resultater, har de økonomiske tendenser og stemningscyklusser ændret og udviklet sig, hvilket har medført, at forskellige aktier har været førende. Se f.eks. på, hvordan energisektoren dominerede i 2000'erne. Vores analyser viser, at energiselskabernes indtjening er følsom over for oliepriserne, så selskaberne drog fordel af, at priserne på brentråolie steg voldsomt, og kurserne lå derfor højt under hele årtiet.[iv] Vores analyser viser også, at høje oliepriser gjorde de amerikanske olieselskabers indførelse af ny hydraulisk frakturering og horisontale boringsteknikker mere rentable og fremmede investeringerne. Den amerikanske produktion ramte derefter det højeste niveau i generationer.[v]

Men derefter tror vi, at forventningerne til energisektoren indhentede - og overhalede - realiteten. Da OPEC skruede op for produktionen for at vinde markedsandelen tilbage i 2014, førte det til et overudbud af olie og faldende priser.[vi] Energisektoren lå overvejende bagefter de næste seks år, mens oliepriserne generelt sygnede hen.[vii] Men springer vi så frem til i dag, kan vi se, at energisektoren klarede sig bedst i 2021 og i første halvår af 2022.[viii] Det skyldes efter vores mening, at oliepriserne - og energifortjenesten - er steget de seneste par år, hvor genåbningerne efter nedlukningerne skabte en efterspørgsel midt i et marked med globale forsyningsproblemer, herunder dem, der skyldes Ruslands krig i Ukraine. Vil energisektoren fortsat ligge i førerfeltet? Vi mener, at det vil afhænge af, hvorvidt indtjeningen over de næste 3-30 måneder kan overgå, hvad aktierne allerede tager højde for i kursansættelsen.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Når aktierne med de bedste og værste resultater skifter position, ser Fisher Investments Norden på, hvad der driver kurserne. Frem for blot at tænke, at en faktor eller kategoris fordele altid vil være gældende, eller at den nylige fortid viser, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid, mener vi, at det er bedre at spørge, hvad de underliggende omstændigheder er, der afgør, om en aktie ligger i førerfeltet, og om de omstændigheder fortsat vil gøre sig gældende. Det er jo sådan, at økonomiske tendenser, der fremmer visse faktorer, ændrer sig, se f.eks. prisindvirkningen af den globale dynamik på udbud af og efterspørgsel på olie, men det gør investorstemningen og forventningerne også.

Vi mener, at det skel, der er mellem realiteter og forventninger, overvejende afgør aktiernes retning på længere sigt. Vi mener, at det er vigtigt at foretage en løbende vurdering af skellet på markedet - og blandt de mange kategorier at vurdere den positive (eller negative) overraskelse, der venter. Måske vinker et valg forude, der kan vende op og ned på det politiske landskab og gør uventet, yderliggående lovgivning med de deraf følgende vindere og tabere mere sandsynlig. Eller måske sker der et teknologisk gennembrud, der ændrer selskabernes forretningsmodeller på nye og overraskende måder. I takt med, at økonomisk eller politisk udvikling dukker op, kan en sådan udvikling i høj grad påvirke sektorer, kategorier og geografier. Hvis stemningen ikke ændrer sig i takt med udviklingen, kan det skabe investeringsmuligheder.

Fisher Investments Nordens analyser af de historiske resultater på markedet viser, at en og samme kategori ikke indtager førerstillingen for evigt. De økonomiske forhold ændrer sig, og investorerne tilpasser løbende deres syn på dem. Vores erfaring viser, at det gavner investorernes porteføljer at udvikle sig i takt med de opdaterede syn.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Information Technology, afkast med nettoudbytte, 31/12/1994-31/12/1999 og 31/12/1999-31/12/2009.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World-indekset, afkast med nettoudbytte, 31/12/1999 - 31/12/2009 og 31/12/2021 - 31/3/2022.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Information Technology and Energy, afkast med nettoudbytte, 31/12/2009-31/12/2019.

[iv] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. Prisen på brentråolie pr. tønde, 31/12/1999-31/12/2009.

[v] Kilde: US Energy Information Administration, pr. 11/8/2022. Ugentlig feltproduktion af råolie i USA, 7/1/1983-5/8/2022.

[vi] "Oil Prices Keep Plummeting as OPEC Starts a Price War With the US," Brad Plumer, Vox, 28/11/2014.

[vii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. Prisen på brentråolie pr. tønde og MSCI World Energi, afkast med nettoudbytte, 31/12/2013- 31/12/2020.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 11/8/2022. MSCI World Energy, afkast med nettoudbytte, 31/12/2020-30/6/2022.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

 

Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er navnet på den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, som er et 100 % ejet datterselskab af Fisher Investments. Fisher Investments Norden er stolte af at kunne tilbyde kundeservice i verdensklasse til danske investorer og hjælpe kunder med at opnå deres langsigtede økonomiske mål. Kunder får proaktiv service og skræddersyede porteføljer, der er designet til kundens specifikke behov. Fisher Investments blev grundlagt i 1979 i USA af den legendariske formueforvalter Ken Fisher.

Pr. 30/06/2022 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1177 mia. kr. på verdensplan – over 938 mia. kr. for private investorer, 223 mia. kr. for institutionelle investorer og 15 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder.

Fisher Investments Norden - kundefokuseret investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur. Aktiverne er deponeret i uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Nordens dedikerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundernes langsigtede investeringsmål. Vores ekspertise indenfor en bred vifte af investeringsstrukturer betyder, at vi kan tilbyde forskellige strategier indenfor formueforvaltning til de enkelte investorer. Fisher Investments Norden har omfattende erfaring inden for globale investeringer og tilbyder kunderne mulighed for at erhverve globale porteføljer.

Hvorfor vælge Fisher Investments Norden til din pensionsplanlægning

Fisher Investments Norden skræddersyr pensionsplanlægning og porteføljeforvaltning til danske investorer. Investorer kommer til at arbejde med en dedikeret investeringskonsulent, som vil lære dem personligt at kende. Investeringskonsulenten vil hjælpe med at designe en skræddersyet pensionsportefølje. Fisher Investments Norden tilbyder også en lang række ressourcer, herunder webinarer, personlige arrangementer, analyserapporter, markedskommentarer og meget mere.

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk