Fisher Investments Norden: Undgå at tage fejl af en korrektion og et bear-marked og de store omkostninger, der kan følge i kølvandet

Udgivet den 03-05-2022  |  kl. 20:32  |  

Efter Fisher Investments Nordens erfaring er de to mest hyppigt drøftede fald i aktiemarkedet korrektioner og bear-markeder. Og ofte har investorer vanskeligt ved at skelne mellem de to. Selvom de to former umiddelbart ligner hinanden meget, er det vigtigt for investorer at forstå forskellen på en korrektion og et bear-marked for derved at undgå at begå dyre fejltagelser, der eventuelt vil kunne forhindre dem i at nå deres langsigtede investeringsmål.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvad er forskellen på en korrektion og et bear-marked?

En korrektion er et relativt kortvarigt, kraftigt stemningsdrevet fald i aktiemarkedet på 10 % - 20 %, som kan opstå med eller uden grund og vare alt fra nogle få dage til uger eller måneder, hvilket gør det umuligt at forudsige eller time dem korrekt. En korrektion udløses ofte af investorers frygt eller vidt udbredte skræmmehistorier i nyhedsmedierne, forekommer hyppigt og er en helt normal bestanddel af et bull-marked.

Det er noget andet med et bear-marked. Et bear-marked defineres som et fundamentalt drevet fald på ca. 20 % eller derover, som under normale omstændigheder udvikler sig over en længere periode. Et bear-marked forekommer langt mindre hyppigt end et bull-marked og er en naturlig afslutning på et bull-marked.

Tegn på, at du oplever en korrektion:

  • Et pludseligt og kraftigt fald fra et relativt højt toppunkt i markedet.
  • I kølvandet på det pludselige fald følger udbredte skræmmehistorier i nyhedsmedierne såsom offentliggørelsen af negative økonomiske data, nye geopolitiske konflikter eller naturkatastrofer.
  • Grundlæggende er økonomien stærk til trods for nyhedsmediernes negative overskrifter.

Tegn på, at du oplever et bear-marked:

  • Et bear-marked udvikler sig langsomt og falder ofte ca. 2 % pr. måned. Faldet tager derfor ofte form af en rullende top i modsætning til de pludselige, kraftige fald, man oplever under en korrektion.
  • Investorer og nyhedsmedier ser fortsat positivt på udsigterne for det igangværende bull-marked og mener, at det vil fortsætte trods stadig forværrede nøgletal såsom virksomhedernes svage indtjening, faldende indtjeningsvækst og den stadig større forskel på virksomhedernes voksende varelagre og forbrugernes faldende efterspørgsel.
  • En stor negativ begivenhed, der har tilstrækkelig kraft til at slå adskillige billioner kroner af det globale bruttonationalprodukt (BNP), rammer et igangværende bull-marked. Den kommer som en overraskelse og er ikke noget, der har været udbredt diskuteret eller frygtet op til det tidspunkt, hvor den opstår.

Et bear-markeds og en korrektions livscyklus

En korrektion og et bear-marked udvikler sig på forskellig måde. En korrektion er ofte foranlediget af uforudsigelige stemningsudsving frem for økonomiske nøgletal, og de kan derfor opstå - og slutte - ganske pludseligt. Efter et kraftigt fald, der overbeviser investorer om, at det værste endnu ikke er overstået, vender aktierne og springer tilbage uden noget som helst varsel.

Da en korrektion har en brat begyndelse og en brat afslutning, er der ikke noget, der hedder en "normal" korrektion. Og der findes ikke to korrektioner, der er fuldstændig ens. Når en korrektion opstår, søger finansielle eksperter og de finansielle nyhedsmedier at finde årsager, der kan forklare den pågældende korrektion, men allerede inden de er blevet enige om årsagen, er korrektionen ofte overstået.

Fisher Investments Norden mener, at et bear-marked fødes under investor-eufori, vokser sig større under aftagende økonomi, modnes under recession og dør under panik. Et bear-marked begynder ofte langsomt i takt med, at euforiske investorer skruer prisen i vejret til trods for forværrede nøgletal, og hvor de første par måneder kun viser mindre fald. Bear-markedets "sande ansigt" viser sig først senere, når virkeligheden begynder at manifestere sig. Ofte kommer ca. to tredje dele af bear-markedets fald i den sidste tredjedel af bear-markedets levetid.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvordan skal investorer reagere på korrektioner og bear-markeder?

Den pludselige og uventede beskaffenhed af en korrektion kan tilskynde til panik og få investorer til at sælge på grund af frygt. De investorer, der imidlertid forsøger at time en korrektion, befinder sig i risikofyldt farvand. For det første kan transaktionsomkostninger og eventuelle skattemæssige konsekvenser forfølge og plage investorer, som ofte sælger og køber aktier tilbage i markedet. Og vigtigst af alt kan investorer uhensigtsmæssigt påvirke deres afkast negativt, hvis de ikke tilrettelægger deres udtræden af og genindtræden i markedet tidsmæssigt korrekt, hvilket er en næsten umulig opgave.

Selvom det kan være vanskeligt at udholde den usikkerhed, der følger med en korrektion, kan et bull-markeds stigende tendens hurtigt genoptages, når først en korrektion har fundet sin afslutning. Sommetider stiger markedet næsten 10 % i alene i den første uge. Hvis investorer går glip af disse afkast, kan det blive en ekstremt dyr affære og gøre det vanskeligt for dem at nå deres langsigtede mål.

For at undgå disse negative forhold mener Fisher Norden derfor, at det bedste, en investor i denne situation kan gøre, er at vente på, at korrektionen slutter. Det kan være yderst ubehageligt i det pågældende øjeblik at se sort på hvidt, hvor stort et tab man som investor har lidt, men at opretholde sin investering i markedet og opnå disse store positive afkast, når markedet vender, bidrager i stort omfang til at rette op på tabet i investeringsporteføljen. Der er endda investorer, der betragter disse korrektioner som en mulighed for at købe aktier til rabatkurs.

Investorer behøver ofte ikke at forudsige et bear-marked præcist, fordi det som regel udvikler sig langsomt og generelt har en længere varighed end en korrektion. Fisher Investments Norden anbefaler derfor, at man som investor bruger mindst tre måneder på at vurdere, hvorvidt en nedgang i markedet i virkeligheden kan være et reelt bear-marked. Denne tremåneders-regel giver dig mulighed for at vurdere de grundlæggende forhold og data og de mulige underliggende bear-markedsfaktorer for derved at afgøre, om der er betydelige og flere kursfald i vente længere fremme. Det giver dig også tid til at vurdere, om bull-markedet genvinder sin styrke.

Til trods for et bear-markeds langsomme udvikling har det ofte en hurtig afslutning og vender hurtigt. Hvis du derfor har fastslået, at et bear-marked er under udvikling, og har indtaget en defensiv position i porteføljen, skal du ikke vente alt for længe med igen at investere i markedet. Da kun få bear-markeder har varet mere end to år i nyere tid, mener Fisher Investments Norden, at hvis man som investor indtager en pessimistisk holdning i mere end 18 måneder, så risikerer man at gå glip af et raketlignende opsving, der ofte markerer begyndelsen på det næste bull-marked.

Ved at lære at skelne mellem en korrektion og et bear-marked giver man sig selv større mulighed for at nå sine langsigtede investeringsmål. En nedgang i markedet kan være ubehagelig for enhver investor, men husk, at korrektioner kun er midlertidige og udgør en normal del af et bull-marked. Så medmindre man ser klare tegn på et bear-marked i horisonten, er det ofte bedst at fastholde sin investeringsplan og bevare roen.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Internationale valutakursudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast. Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

 

Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er navnet på den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, som er et 100 % ejet datterselskab af Fisher Investments. Fisher Investments Norden er stolte af at kunne tilbyde kundeservice i verdensklasse til danske investorer og hjælpe kunder med at opnå deres langsigtede økonomiske mål. Kunder får proaktiv service og skræddersyede porteføljer, der er designet til kundens specifikke behov. Fisher Investments blev grundlagt i 1979 i USA af den legendariske formueforvalter Ken Fisher.

Pr. 30/06/2022 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1177 mia. kr. på verdensplan – over 938 mia. kr. for private investorer, 223 mia. kr. for institutionelle investorer og 15 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder.

Fisher Investments Norden - kundefokuseret investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur. Aktiverne er deponeret i uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Nordens dedikerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundernes langsigtede investeringsmål. Vores ekspertise indenfor en bred vifte af investeringsstrukturer betyder, at vi kan tilbyde forskellige strategier indenfor formueforvaltning til de enkelte investorer. Fisher Investments Norden har omfattende erfaring inden for globale investeringer og tilbyder kunderne mulighed for at erhverve globale porteføljer.

Hvorfor vælge Fisher Investments Norden til din pensionsplanlægning

Fisher Investments Norden skræddersyr pensionsplanlægning og porteføljeforvaltning til danske investorer. Investorer kommer til at arbejde med en dedikeret investeringskonsulent, som vil lære dem personligt at kende. Investeringskonsulenten vil hjælpe med at designe en skræddersyet pensionsportefølje. Fisher Investments Norden tilbyder også en lang række ressourcer, herunder webinarer, personlige arrangementer, analyserapporter, markedskommentarer og meget mere.

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk