Hold øje med 3 ting på finansmarkederne

Udgivet den 24-06-2014  |  kl. 08:43  |  

Formuepleje holder aktuelt øje med tre helt centrale forhold i den globale økonomi. Det er i hvilken grad de positive tegn i økonomierne omdannes til stigende omsætning i virksomhederne. Det er udviklingen på Emerging Markets, og det er kreditskabelsen i primært de europæiske banker.

I forhold til den taktiske og strategiske forvaltning af porteføljerne i Formuepleje på mellemlangt og langt sigt er Formueplejes fokus rettet mod disse tre udviklinger:
 
Omsætningsvæksten - er den på vej?
Vi har set kursstigninger på over 150 procent siden marts 2009 målt ved verdensmarkedsindekset i danske kroner. Aktiekursstigningerne er sket, uden at der har været en tilsvarende stigning i virksomhedernes indtjening. Prissætningen på aktierne er derfor væsentligt højere end for fem år siden. Formuepleje vurderer dog hverken aktierne som over- eller undervurderede. De er lige nu at betegne som "fair" prisfastsat.

Trods de senere års kraftige aktiekursstigninger mener Formuepleje ikke, at vi har en aktieboble. Men fremtidige aktiekursstigninger skal ske på baggrund af en markant højere indtjeningsvækst. Det, mener vi også, kommer til at ske.

Måned for måned ser vi en bedring af den globale økonomi. Før eller siden bør det give udslag i en højere efterspørgsel og dermed omsætning. Virksomhederne har generelt tilpasset deres omkostningsniveau, så der aktuelt er en meget høj operationel gearing. Der skal derfor en relativ lille stigning i omsætningen til, for at vi ser en stigning i indtjeningen. Derfor er det indtjeningsudviklingen, vi holder særligt øje med.

Kommer Emerging Markets igen?
Emerging Markets (EM) har skuffet fælt i de seneste par år. Lav global vækst er naturligvis én af forklaringerne på den skuffende udvikling, men det er mindst lige så vigtigt, at EM-landene selv har ført en forfejlet politik og har bremset reformprocesserne: Visse lande har ligefrem har sat dem tilbage. Vi holder meget øje med, om den udvikling vender. Her var valget i Indien i maj vigtigt, men vi ser også frem imod valget i Brasilien til oktober.

Begynder de europæiske banker at låne ud igen?
Det globale banksystem lider fortsat under eftervirkningerne af finanskrisen, og i Europa er det fortsat uhyre vanskeligt for virksomhederne at få finansiering. Kreditvæksten er særdeles lav. Den amerikanske centralbank har haft lidt mere succes med at få sat gang i kreditskabelsen. I Europa afventer bankerne den Asset Quality Review, som finder sted i efteråret. Resultatet af den vil skabe mere klarhed over balancesituationen i de europæiske banker, og det er håbet, at den vil medvirke til at sætte gang i bankernes långivning til virksomhederne og dermed skabe vækst.

Udgivet af: Søren Verup

Flere blogs fra Søren Verup

25/11 Derfor er det vigtigt at sprede sine investeringer
Det eneste gratis bidrag til dit afkast er at sprede dine investeringer på ikke alene forskellige aktier, men også på forskellige aktivklasser. Værdien af det gamle ordsprog om ikke at lægge alle... Læs mere
13/11 Investér hos kapitalforvalter med samme interesser som investor
Da fundamentet til Formuepleje blev lagt tilbage i 1986, var det ud fra et ønske om at tilbyde et reelt alternativ til de mange investeringsprodukter, der fandtes, som havde en uigennemsigtig... Læs mere
10/10 US-aktier viser vejen frem
Den amerikanske regnskabssæson er i sin indledende fase, hvor forventningerne peger i retning af øget omsætning, fortsatte effektiviseringer og dermed øget indtjening. Aluminiumsproducenten Alcoa... Læs mere
26/08 Formuepleje: Tid til at rebalancere dine virksomhedsobligationer?
Formueplejes rådgivere møder ofte private investorer, der har investeret betydelige midler direkte i virksomhedsobligationer. Afkastet har de seneste år været godt, men nu er tiden kommet til at... Læs mere
13/08 Sådan skaber Formuepleje merafkast på aktier
Det er ikke svært at opnå et markedsafkast, men vedvarende at levere merafkast år efter år kræver en grundig og meget disciplineret investeringsproces. Det har CPH Capital, der har ansvaret for... Læs mere

Søren Verups billede

Kommunikationschef i www.formuepleje.dk. Tidligere chefredaktør på Penge&Privatøkonomi. Før det ansættelse hos BankInvest, DR, Finansforbundet, Sydbank og Handelsbanken. Bank- og journalistuddannet samt civiløkonom, HD(F).