Hvad investorer kan lære af Grækenlands opsving

Udgivet den 02-03-2018  |  kl. 11:50  |  

Det er normalt ikke en nyhed i sig selv, når et land sælger obligationer. Men når landet er Grækenland, er det vigtigt. Især da det omhandler en 7-årig obligation med blot 3,5 % i rente - hvilket var utænkeligt for bare tre år siden, hvor den lange rente var over 10 %. Dertil kommer, at staten fik bud for 6 mia. euro i markedet for 3 mia. euro obligationer, og investorerne bød renten under de  3,75 %, der i første omgang blev tilbudt.  Det er en vigtig reminder: Der kommer normalt et opsving før eller siden, selv efter en alvorlig krise.

Da Grækenland for tredje gang fik økonomisk hjælp i sommeren 2015, formodede de fleste, at den 3-årige periode var for kort, og at Grækenland ville få brug for støtte igen i år. Men selv i dag, med udsigt til afslutningen på hjælpen i august, er der ingen snak om ny hjælp. Renterne er faldet, de private investorer virker interesserede, der er igen økonomisk vækst, og privatiseringsprogrammet er på sporet. Grækenland klarede endnu en milepæl medio februar, da landet modtog to bindende tilbud på en 66 % ejerandel af det statsejede gasnetselskab. Samtidig har premierminister Alexis Tsipras, som tidligere ansås for at være en passioneret venstreorienteret politiker, fået respekt for sin evne til at gennemføre omdiskuterede reformer og offentlige nedskæringer. Selv obligationsvurderingsinstitutterne, som normalt reagerer langsomt, har opgraderet deres vurdering af Grækenlands obligationer på det seneste

Blandt alle de seneste nyheder opfatter vi obligationssalget som det vigtigste. Det er det første reelle salg siden 2014, inden Tsipras kom til magten (obligationsudbuddet i 2017 var en del af en frivillig omlægning snarere end et forsøg på salg til nye investorer). Det er også første gang, at staten forsøger at fremskaffe finansiering i stedet for at forlænge udløbende obligationer. 

Inden obligationssalget havde Grækenland klaret sig så længe, uden at udstede nye langfristede gældspapirer, at der ikke var en rentekurve - det er normalt et forhold, der kun ses i ustabile u-lande. Obligationssalget i februar og to planlagte udstedelser de næste seks måneder er en del af statens planer om at gendanne rentekurven og normalisere forholdene på de græske kapitalmarkeder. Det er tiltag, som omhandler mere end blot statens finanser. Obligationsrenterne fungerer generelt som reference for lån til den private sektor. En genetablering af rentekurven kan hjælpe bankerne med at prissætte lån til erhvervslivet, private huskøbere og forbrugere, og eventuelt fjerne barrierer for græsk lånevækst. Det giver desuden investorerne bedre indsigt i de græske kreditmarkeders tilstand og ikke mindst, er det en ledende økonomisk indikator.

Dog mener vi ikke, at denne udvikling gør de græske aktier relevante for aktieinvestorer i øjeblikket. Bankerne står for en stor del af det græske aktiemarked, og de græske banker er fortsat afhængige af statsfinansiering. Nogle banker er fortsat delvist statsejede, og har været det lige siden krisens højdepunkt. Der går formentlig lang tid, før de kan klare sig selv og give overskud, på trods af en spirende økonomisk udvikling. Grækenlands opsving er et glimrende eksempel på et par enkle sandheder: Der kommer altid et opsving - selv efter en dyb recession.

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Historisk ved vi, at der før eller siden kommer et bear-marked. Når det kommer, opfordrer vi investorerne til at huske på Grækenland. Hvis eurozonens mest problematiske økonomi er i stand til at komme sig oven på tre redningspakker og problemer i årevis, så vil tilsyneladende stærkere og mere modne lande også komme sig efter en recession eller et bear-marked. Nedgangstider er pinefulde, men ikke permanente. Der vil altid være gode og dårlige tider.

 

1Kilde: Reuters, pr. 16/2/2018.

Investering i aktiemarkederne indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital helt eller delvist betales tilbage. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres afkast udvikler sig med de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.

Dette dokument indeholder Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' generelle holdning og er ikke personlig investerings- eller skatterådgivning eller repræsentativ for deres resultater eller deres kunders resultater. Der er ingen garanti for, at de fortsat har denne holdning, som løbende kan ændre sig på grundlag af ny information, analyse eller nye vurderinger. Endvidere gives der ingen garanti for nøjagtigheden af estimaterne i nærværende. Tidligere estimater har ikke været og fremtidige estimater vil ikke være lige så præcise som i nærværende. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35 24 30 03). 

Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og underlagt tilsyn af det britiske finanstilsyn (FCA-nummer 191609) og indregistreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hjemstedsadresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab Fisher Asset Management, LLC, med handelsnavnet Fisher Investments, er etableret i USA og underlagt tilsyn af US Securities and Exchange Commission og fungerer som underkontrahent ifølge en outsourcing-aftale.

 

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

14/01 Draghis afgang ikke væsentlig for økonomien i eurozonen
Mario Draghis periode som chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) slutter først næste år i oktober, men i de finansielle medier kan man allerede læse masser af spekulationer om, hvem der bliver... Læs mere
31/12 Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast
Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer... Læs mere
24/12 Økonomien er ikke det samme som aktiemarkedet
Når økonomien buldrer afsted, følger aktiekurserne med. Det lyder måske som en logisk konsekvens, og når man følger finansmedierne, vil man jævnligt støde på kommentarer om, at økonomier i kraftig... Læs mere
19/12 Derfor er reinvesteringsrisiko af betydning for investorer i fastforrentede værdipapirer
Under vores regelmæssige gennemgang af økonomiske artikler ser vi ofte kommentarer, der beskriver aktier som risikable og fastforrentede værdipapirer som "sikre" - en trend, som vi synes er... Læs mere
21/11 Politik kan være drivkraft for markedet -- men ikke som de fleste forventer
Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er upartisk og vi mener, at politisk bias er en farlig investeringsfejl. Vi har ingen præference for partier, politikere eller ideologier og vurderer... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personal portfolio management and investment advice with the customer in focus

Fisher Investments Norden is the Danish branch of Fisher Investments Europe Limited, which has been voted the year's asset manager for three consecutive years by ADVFN. They take great pride in helping their customers best possible, so their customers can reach their financial goals through proactive service and tailor made offers as needed. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Read more at  www.fisherinvestments.com/en-dk