Hvad skete der med 2021's "opsving i værdiaktierne"?

Udgivet den 30-09-2021  |  kl. 19:59  |  

Fremtiden så lys ud for værdiaktier i de første måneder af 2021. Værdiaktier - fra selskaber, der typisk er økonomisk følsomme og har en højere kreditrisiko end vækstselskaber - så ud til at have kurs mod årelang dominans. I midten af maj 2021 havde vækstaktierne indtaget føringen igen, og mange investorer undrede sig over, hvad der var sket med det ellers lovende opsving for værdiaktierne. I andet kvartal slog vækstaktierne værdiaktierne med 10,9 % mod blot 4,7 %.i  Faktisk er vækstaktierne siden højdepunktet af værdiaktiernes modsatrettede trend den 13. maj steget med 9,3 %, hvorimod værdiaktierne med nød og næppe nåede op på 0,1 %.ii

"Værdiaktier er ikke døde", udtaler Ken Fisher, stifter og co-chief investment officer hos Fisher Investments. "Men 2020's særegne bear-marked gør det usandsynligt, at der vil ske et comeback i den nærmeste fremtid." 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

For at kunne forstå ændringerne i, hvad der fører, for så vidt angår værdi- og vækstaktier, er det Fisher Investments Nordens overbevisning, at det er bedst først at forstå, hvordan værdiaktier plejer at opføre sig i normale markedscyklusser, og derefter sammenligne dette med 2020's lynhurtige bear-marked. Først derefter bliver investorens vej fremad klar. 

Værdiaktiers dynamik og markedscyklusser

Værdiaktier fører ofte tidligt i et nyt bull-marked, da de har en tendens til at falde mest under et bear-marked - med en grundlæggende drevet nedgang på -20 % eller mere. Derefter har værdiaktier ofte tendens til at få de største opsving under den efterfølgende genopretning. Denne proces begynder i perioden, hvor bull-markedet begynder at aftage.

Værdiselskaber er ofte mindre. De er for det meste mere økonomisk følsomme og har tungere gældsbyrder end større, vækstorienterede selskaber. Denne afhængighed af långiverne kan fastlægge værdiselskabers retning i markedscyklussen. "Centralbankerne bekæmper typisk inflation ved at give strammere kreditvilkår, efterhånden som opsvinget modnes, men de skyder over målet ved at hæve kortsigtede renter til langt over langsigtede renter, hvilket vender rentekurverne på hovedet", forklarer Ken Fisher. "Værdiaktier tager typisk et dyk ved bear-markedets indtræden, fordi disse selskaber tit har højere kreditrisici. Banker, der låner kortsigtet, udlåner langsigtet og scorer differencen, mister incitamentet til at give lån. Aktierne afbalancerer denne kreditstramning, og det medfører bear-markedets begyndelse." 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Efterhånden som et typisk bear-marked får fat, kigger investorerne på værdiselskabers gældsbyrde og frygter for deres evne til at klare en nedgang. Således har investorerne en tendens til at sælge deres værdiaktier disproportionalt i forhold til, hvad de økonomiske forhold egentlig underbygger. Når et nyt bull-marked så begynder, viser denne frygt sig ofte at have været alt for pessimistisk. Denne overkompensation driver i højere grad end andre kategorier værdiaktier til et opspring, i takt med at bekymringerne om konkurs aftager, og aktierne inddiskonterer en lysere fremtid forude. Forventningerne om forbedret kreditadgang gavner cykliske og ofte mindre kreditværdige selskaber disproportionalt, hvilket også bidrager til at styrke værdiaktierne.

Værdiaktiernes nylige modsatrettede tendens

Værdiaktier fører ofte over vækstaktier ved udgangen af et typisk bear-marked, men 2020's bear-marked var alt andet end typisk. "Værdiaktier har brug for bear-markedets sædvanlige lange, langsomme nedgang, der kulminerer i panik i de sene stadier," fortæller Ken Fisher. "Sidste års bear-marked varede knap en måned, hvilket var alt for kort tid til at genstarte cyklussen."

Ifølge Ken havde denne hurtige, stærke nedgang mere til fælles med en korrektion af et typisk bull-marked, dvs. et kortvarigt fald på markedet på omkring 10-20 %, drevet af frygt. Efter korrektioner genoptager kategoriens førende virksomheder fra før faldet (i dette tilfælde vækstaktierne) ofte føringen i genopsvingsfasen. Selvom 2020's nedgang i størrelse mindede om et bear-marked, antog den form som en korrektion, hvad angår varighed.

Da faldet og overgangen til opsving skete så hurtigt, betød det, at den forventede, store bear-marked-kreditstramning aldrig fandt sted. Det medførte også, at den normale styrkelse af kreditten, som ellers gavner værdiselskaberne, heller ikke fandt sted. Markedsforholdene, der præger bull-markedets sene cyklusser, fortsætter derimod med at være de store vækstselskaber til fordel.

Vær opmærksom på likviditet i positioneringen på dette sene stadie af bull-markedet

En forståelse af, hvad der har drevet værdiaktiernes seneste vending af den modsatrettede tendens, giver investorerne en idé om, hvor fremtidige porteføljepositioneringer skal lægges, hvad angår værdi- og vækstaktier. Ken Fisher fortsætter med en lille advarsel vedrørende værdiaktier i det nuværende bull-markeds sene stadie, og er der en overvejende grund til: likviditet. "Jeg begyndte at investere i 1970'erne og 1980'erne i små værdiaktier", forklarer Ken. "Og jeg ved baseret på egen succes og egne nederlag fra hedengangne årtier, at værdiselskabers aktier bliver meget illikvide og svære at komme af med i starten af bear-markeder, når bankerne reducerer deres kreditmuligheder." 

Værdiaktier er ofte mindre, af lavere kvalitet og mindre likvide. Mindre og illikvide aktier kan være skadelige for investorer, når et mere typisk bear-marked følger. Illikviditet bidrager til værdiaktiernes markedsforsinkende effekt under bear-markeder og forværres potentielt i sene stadier af bear-markeder, i takt med at margin calls og andre presserende kontantbehov tvinger investorer til at sælge i panik. Derudover kan værdiaktier også forhindre din evne til at bruge en defensiv taktik under et bear-marked, hvis du ikke kan sælge dem hurtigt og nemt. 

"Selvom værdiaktier altid stiger igen senere, er der offeromkostninger ved at ride med på værdiaktiernes vippe i begge retninger," forklarer Ken. "Hvis man har noget som helst ønske om at slå det overordnede marked ved begyndelsen af et traditionelt bear-marked eller gerne vil sælge ud, før bear-markedet bliver rigtigt skrapt, bør man ikke sætte sig på værdiaktier, og slet ikke små værdiaktier."

Ken anser store, likvide vækstaktier af høj kvalitet som de mest sandsynlige førende aktier for resten af dette bull-marked. "Men hvis jeg tager fejl", siger han, "så vil det ekstra udbytte fra værdiaktierne stadig ikke have været likviditetsrisikoen værd, når et rigtigt bear-marked endelig sætter ind."

På baggrund af den grundlæggende situation og de unikke træk ved det seneste bear-marked mener Fisher Investments Norden, at en fortsat gentagelse af værdiaktiernes nylige opsving er usandsynlig, og at large cap- og vækstaktier derimod vil fortsætte med at være førende i den nærmere fremtid.

i. Kilde: FactSet, pr. 30/06/2021. MSCI World Growth Index og MSCI World Value Index med nettoudbytte, 31/03/2021 til 30/06/2021. Angivet i USD. Globale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

ii. Ibid. MSCI World Growth Index og MSCI World Value Index med nettoudbytte, 13/05/2021 til 30/06/2021. Angivet i USD. Globale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Globale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast. Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Det er heller ikke en fremstilling af deres egne eller deres kunders resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk