Hvad understøtter aktiers langsigtede afkast?

Udgivet den 18-01-2022  |  kl. 19:44  |  

Hvorfor investere i aktier? Historiske analyser foretaget af Fisher Investments Europes moderselskab, Fisher Investments, viser, at aktier giver højere langsigtede afkast - både over år og over tiår - end andre aktivklasser som obligationer og kontanter.[i] Selvom disse afkast ligger i fortiden, mener vi ikke, at aktiers langsigtede potentiale er blevet mindre. Og hvorfor mener vi ikke det? Frem for blot at fokusere på den umiddelbare betydning af aktiebesiddelse mener vi, at investorer kan drage fordel af at gøre sig nogle overvejelser om, hvad det betyder.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

At eje aktier betyder at eje en andel af et selskabs fremtidige indtjening. Ifølge data fra det amerikanske S&P 500-indeks (valgt på grund af dets lange datahistorik) er den gennemsnitlige indtjening steget 4,9 % på årsbasis siden 1925.[ii] I henhold til MSCI World-indekset, som omfatter de udviklede globale markeder, er virksomhedernes indtjening steget 5,5 % på årsbasis, siden indsamlingen af data begyndte i 1969.[iii] (Til sammenligning steg indtjeningen i S&P 500-indekset i samme periode med 6,2 % på årsbasis.[iv])

Efter vores mening ser vi heller ingen grund til tro, at virksomhedernes indtjening ikke kan fortsætte med at øges over tid. Overvej følgende faktorer, som understøtter indtjeningen: For det første er der den globale økonomiske vækst; for det andet udnyttelsen af den langsigtede udvikling, som strækker sig udover de økonomiske cyklusser. Jo større den økonomiske aktivitet er, jo større er den indtjening, som virksomhederne typisk kan generere. Dette understøttes efter vores mening af produktivitetsforbedringer og teknologiske fremskridt. Vores analyser viser, at virksomhedernes jagt på fortjeneste generelt er et forsøg på at økonomisere med deres midler, det vil sige gøre mere for færre penge med henblik på at øge deres indtjening. Det kan til gengæld frigøre kapital, som sætter virksomhederne i stand til at realisere andre vækstinitiativer og skabe større fortjeneste. I henhold til vores analyser skubber virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne indtjeningen i vejret, hvilket på længere sigt får aktiekursen til at stige.

Det vigtigste for investorerne er i henhold til vores historiske analyser, at der ikke er en grænse for virksomhedernes innovationsevne eller for, hvor meget indtjeningen eller aktieafkastene kan øges over tid. I det store og hele mener vi, at virksomhederne har vist sig at være bemærkelsesværdigt dygtige til at løse problemer og til at udtænke løsninger, der opfylder kundernes behov. I takt med at efterspørgslen stiger, øges også mulighederne for, at virksomhederne kan levere løsninger og svar.

Innovative virksomheder kan også skabe deres egen efterspørgsel ved at opfinde produktkategorier og endda helt nye markeder, som ingen før havde forestillet sig. Tag for eksempel software, som gik fra at udgøre 0 % af amerikanske virksomheders investeringer i 1959 til 17 % i 3. kvartal 2021. Det er en ny rekord, som repræsenterer mere end en halv billion USD (450 mia. EUR) i årlig produktion.[v] Vi mener imidlertid, at denne direkte vækst kun afspejler en del af den økonomiske effekt, som softwareudvikling har. Softwareudviklingens vækst har efter vores mening også fået andre dele af økonomien - som for eksempel servicesektoren - til at blomstre. Den stadigt stigende brug af databaser, analytiske regneark, styresystemer og senest brugen af maskinlæringssystemer kan hjælpe virksomhederne - og ikke blot softwarevirksomhederne - med at styrke deres kunderelationer. Det kan betyde bedre service, produktivitetsforøgelse og yderligere innovation, hvilket til gengæld kan skabe økonomisk vækst - og indtjening - i andre industrier end blot softwareindustrien. Tænk på, hvordan elektroniske patientjournaler har bidraget til at reducere mængden af lægelige fejl - og størrelsen af omkostningerne - til fordel for både leverandører af sundhedsydelser og patienter. Den seneste meddelelse fra Storbritanniens sundhedsvæsen (National Health Service, NHS) om, at det vil digitalisere diagnostik, er for eksempel et løfte om flere og hurtigere undersøgelser, kontroller og scanninger og samtidig en reduktion af administrative byrder og unødvendige procedurer. Det muliggør hurtigere behandling og bedre resultater.[vi] I USA mener vi, at softwareinvestering har spillet en stor rolle i servicevirksomhederne. I 1959 udgjorde den ca. halvdelen af USA's økonomi. I dag udgør den mere end to tredjedele af økonomien eller over 16 billioner USD (13,8 billioner EUR) i årlig produktion og er stigende.[vii]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Se for eksempel også på klimaforandring, som mange af de eksperter, vi følger, betragter på baggrund af eventuelle omkostninger og negative effekter. Efter vores mening er det imidlertid blot det seneste problem ud af en lang række af problemer, som menneskeheden har stået over for. I fortiden har løsningen af disse problemer været et godt udgangspunkt for at skabe innovation, hvilket har resulteret i store fortjenester til de virksomheder, som har udviklet løsningerne. Hvalfangere jagede kaskelothvaler næsten indtil deres udslettelse på grund af deres rene flammeolie i midten af 1800-tallet og inden udviklingen af petroleum, der er en af de mange opfindelser, som reducerede omkostningerne forbundet med belysning.[viii] I 1980'erne, da de mest almindelige kølemidler udgjorde en trussel for jordens ozonlag, udskiftede industrier dem hurtigt og uden det store besvær med gasarter, der ikke var ozonnedbrydende, hvorved skadelige emissioner blev reduceret med mere end 99 %.[ix]

Selvom det er vores opfattelse, at energiforskning og -udvikling foregår i et alt for langsom tempo til, at det kan have nogen indvirkning på markederne inden for de næste 3-30 måneder, så er der mulighed for, at den atomforskning, som anvendes kommercielt i dag, kan udløse en energiomstilling, der vil være nøjagtig lige så banebrydende som den effekt, kulfyrede damplokomotiver havde på samfundet og økonomien for 200 år siden.[x] Brint, geotermisk energi, landvinding og CO2-indvinding har også potentiale i tillæg til den løbende udvikling af vind-, sol- og batteriteknologi. Genbrugsområdet indeholder også store muligheder. Man skal huske, at energiomstilling - og den teknologiske revolution, den udløser - kan vare i flere årtier. Robert Stephensons markedsføring af damplokomotivet, Rocket, blev i bogstaveligste forstand startskuddet til den industrielle revolution - næsten 60 år efter introduktionen af Richard Arkwrights maskindrevne spinderi.[xi] Efter at have været igennem en lang udviklingsperiode begyndte maskinlæringssystemer at tegne sig for en række bemærkelsesværdige succeser i midten af 2010'erne.[xii] Og hvad sker der så nu? Forskere bruger teknikker til maskinlæringssystemer med henblik på at forbedre atomreaktorer og faststofbatterier samt chips, der er konstrueret til at drive maskinlæringssystemerne.[xiii]

Historien gentager sig sjældent, men vi mener, at den giver en god indsigt i, hvordan langsigtet vækst fundamentalt kan ændre den økonomiske produktion. Efter vores mening viser historien også, hvordan man ved at investere i den vækst - eje aktier i selskaber, som anvender menneskelig innovation til løsning af små og store problemer - kan generere pæne gevinster. Det er vores opfattelse, at samfund i det lange løb opnår mere viden, end de mister, ved at bruge denne erfaring til at forbedre folks levestandard. Det er efter vores mening en vedvarende kilde til positive aktiemarkeder, da virksomheder spiller en stor rolle i den udvikling.

Vellykkede innovationer opstår med jævne mellemrum, og der er ingen garanti for deres udbredte anvendelse og fremskridt. Usikkerhed og risiko for tab er iboende elementer i processen for de virksomheder, hvis kapital støtter sådanne aktiviteter. Vores analyser viser, at langsigtede tendenser ofte udvikler sig gradvist, og vi mener ikke, at det er fordelagtigt at basere en kortsigtet markedsprognose på sådanne tendenser. Markedscyklusser udvikler sig inden for rammerne af langsigtede teknologiske tendenser. Dot.com-boblen, som blomstrede i slutningen af 1990'erne, bristede i starten af 2000'erne endda sideløbende med, at informationsteknologien fortsatte sin langsigtede udvikling.[xiv] Vores analyser viser, at fundamentalt drevne fald i aktiemarkedet over tid bliver til midlertidige tilbageslag på den lange vandring mod vækst og fremskridt.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] Kilde: FactSet og Intercontinental Exchange, Inc., pr. 15/11/2021. Udsagn baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 31/12/1969-31/10/2021, og ICE BofA Denmark Government-indeks, 31/5/1989 - 31/10/2021.

[ii] Kilde: Global Financial Data, pr. 15/11/2021. S&P 500-indekset, 12 måneders foregående indtjening, december 1925-oktober 2021.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 15/11/2021. MSCI World-indekset, 12 måneders foregående indtjening, december 1969-oktober 2021.

[iv] Kilde: Global Financial Data, pr. 15/11/2021. S&P 500-indekset, 12 måneders foregående indtjening, december 1969-oktober 2021.

[v] Kilde: Federal Reserve Bank of St. Louis, pr. 15/11/2021. Softwareinvestering som en procentdel af fast privat erhvervsinvestering, 1. kvartal 1959-3. kvartal 2021.

[vi] "£250 Million in NHS Technology to Modernise Diagnostics," Sajid Javid, GOV.UK, 08/11/2021.

[vii] Kilde: US Bureau of Economic Analysis, pr. 15/11/2021. Industrier, der producerer serviceydelser til den private sektor som en procentdel af bruttonationalproduktet (BNP er et statsligt mål for den årlige økonomiske produktion), 4. kvartal 1959-2. kvartal 2021.

[viii] "Why the Falling Cost of Light Matters," Tim Harford, BBC, 06/02/2017.

[ix] "Ozone Layer," Hannah Ritchie og Max Roser, Our World in Data, juni 2018.

[x] "How an AP1000 Plant Is Changing the Nuclear Power Paradigm Through District Heating, Desalination," Sonal Patel, POWER, 01/11/2021. "Nuclear Fusion Edges Toward the Mainstream," Stanley Reed, New York Times, 18/10/2021. Tilgået via Internet Archive.

[xi] "The Death and Birth of Technological Revolutions," Ben Thompson, Stratechery, 12/10/2021.

[xii] "A Brief History of Neural Nets and Deep Learning," Andrey Kurenkov, Skynet Today, 27/09/2020.

[xiii] "Can AI Make a Better Fusion Reactor?" Rebecca Sohn, IEEE Spectrum, 13/08/2021. "AI Tool Accelerates Discovery of New Materials," personale, University of Liverpool, 21/09/2021. "AI Will Help Design Chips in Ways Humans Wouldn't Dare, Says Synopsys CEO de Geus," Tiernan Ray, ZDNet, 23/08/2021.

[xiv] Kilde: FactSet, pr. 15/11/2021. Udsagn er baseret på S&P 500 Technology-indekset, totalafkast, 31/12/1997-31/12/2002.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk