Instinkter og investeringer

Udgivet den 04-02-2020  |  kl. 19:11  |  

Instinkter er en del af det at være menneske. Uanset om det er nyttigt eller ej, sniger vores instinkter sig ind i vores daglige beslutningsproces. Desværre gælder det også for investeringsbeslutninger. Hvorfor "desværre"? Vores instinkter modarbejder os ofte, når vi investerer. Du hører måske dine kolleger eller bekendte nævne, at de bare "vidste", at aktie X ville falde 15 %. Vi hører hele tiden den slags historier, hvor vores instinkter fik os til at træffe den rigtige beslutning. Eller vi "vidste", at der ville ske noget dårligt, og at det var en fejl ikke at lytte til vores instinkter. Det er i hvert fald sådan, vi husker det. Men i den slags situationer er det næsten altid vores hjerne, der narrer os.

Adfærdsøkonomi er en tankeretning inden for adfærdspsykologi, der handler om at forstå, hvordan vores hjerne har udviklet sig med hensyn til, hvordan vi træffer daglige beslutninger. Finanseksperter bruger adfærdsøkonomi til at forstå, hvad der får investorer til at begå investeringsfejl. Det er måske ikke overraskende, at hjerner, der egnede sig godt til overlevelse i de tidligere årtusinder, ikke er så velegnede til at behandle mere moderne investeringsaktiviteter. Hvis der er noget, vi har lært af adfærdsøkonomi, så er det, at man bør undlade at lytte til sine instinkter i investeringsbeslutninger.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Vores selektive hukommelse gør blind

Vores hjerner er ikke skabt til at håndtere komplekse systemer som aktiemarkeder særlig godt. Hvordan kan vores instinkter føre os på afveje? Spørg dine kolleger og bekendte, der bare "vidste", at aktie X ville falde 15 %, om de rent faktisk vidste, at den ville falde, eller om det bare var en forbigående tanke, der gjorde dem mere og mere sikre i deres sag i takt med, at aktiekursen begyndte at falde. Uanset om de vil indrømme det eller ej, er det ofte det sidste, der var tilfældet. Det kaldes også "bagklogskabens klare lys" - den følelse, du har efter erkendelsen af, at du "hele tiden vidste", hvad der ville ske, selvom det måske bare var en svag mistanke. Den falske overbevisning giver dig større tillid til dine instinkter, hvilket kan betyde, at du igen og igen bliver offer for dine egne adfærdsmæssige fordomme og derfor ikke har så stor succes med dine investeringer. Det er helt normalt at have en tendens til at have for stor selvtillid. Vi er kun mennesker, og det kan være svært at indrømme, når vi tager fejl. Det føles meget bedre, når vi får mulighed for at prale af, at vi har haft ret! Du hører måske en ven sige noget i retning af: "Hvis du bare havde købt de tre aktier, jeg fortalte dig om, ville du have klaret dig bedre end markedet." Det, din ven glemmer at nævne, er de 10 andre aktier, som han/hun nævnte, der ikke klarer sig så godt. Det er ikke udelukkende deres fejl! For stor selvtillid er en af de måder, som vores hjerner narrer os på og gør os blinde for virkeligheden.

I markedsundersøgelser, som vores virksomhed har gennemført med investorer, der forvalter deres egne investeringer, har vi dokumenteret et stort antal investorer, der "vidste", at bear-markedet i 2008 ville udvikle sig, som det gjorde. De påstod, at tilbagegangen var tydelig for enhver med en smule sund fornuft. I virkeligheden ville disse investorer, hvis de virkelig vidste, hvad der ville ske i 2008, være kommet ud af markedet i stedet for at lide enorme tab, som mange gjorde.

Folk hader tab mere, end de nyder gevinster

En undersøgelse foretaget med amerikanske investorer viste, at de hader tab 2,5 gange mere, end de nyder glæden ved gevinster.[i] Selvom det måske kan være svært at tro, kan du takke vores tidligste forfædre for at kode denne reaktion ind i vores hjerner. Denne reaktion kommer fra vores forfædres forsøg på at undgå umiddelbar smerte eller skade. Dem, der var bedst til at undgå skader, blev belønnet med overlevelse, så det giver god mening, at vores hjerner helt naturligt vil forsøge at undgå smerte, mere end de forsørger at opnå nydelse. Selvom de situationer, som vores forfædre oplevede, oftest handlede om liv eller død, reagerer investorer i dag på lignende måde for at undgå smerte. Dette koncept er kendt som myopisk tabsaversion.

Efter vores opfattelse ved investorer, at de bør fokusere på mere langsigtede mål i stedet for på kortsigtede bevægelser i markedet. Men når volatiliteten stiger, går investorerne måske i panik, og deres flugtinstinkt tager over. De føler et behov for at handle og beskytte sig selv mod den umiddelbare fare, som de står over for - hvilket leder dem på afveje i forhold til deres langsigtede strategi. På grund af myopisk tabsaversion er investorer ofte villige til at gøre dette, og det kan betyde, at de går glip af større afkast i fremtiden. Da vi jo alle er mennesker, føler vi ofte et behov for at handle, når vi oplever fare. Vi indser ikke, at - når det handler om investering - er det bedste, vi kan gøre er ikke at gøre noget overhovedet.

Vores hjerner opfører sig anderledes under pres

Volatilitet kan betragtes som "den pris, man må betale" for aktielignende afkast. Korrektioner er et glimrende eksempel på volatilitet. Det er bratte, stemningsudløste markedsfald på ca. 10 % til 20 % i et bull-marked. Selv i perioder, hvor markedet er opadgående meget af tiden, bevæger markedet sig sjældent opad i en lige linje. Figur 1 fremhæver korrektionerne i det nuværende bull-marked.

Figur 1: Nuværende bull-marked

Kilde: FactSet, pr. 2/1/2019. MSCI World, afkastniveau fra 9/3/2009 - 31/12/2018. Afkast er angivet i GBP. Valutaudsving mellem GBP og DKK kan resultere i større eller mindre investeringsafkast. MSCI World-indeks er et frit flydende indeks, der er vægtet efter virksomhedernes markedsværdi og oprettet med henblik på at måle aktiemarkedsafkastene for 23 udviklede lande.

Da korrektionerne sker på baggrund af stemning i stedet for nøgletal, er det normalt for markederne at komme sig hurtigt, da stemningen kan blive positiv lige så hurtigt, som den kan blive negativ. For erfarne investorer kan det være vanskeligt at ignorere de negative overskrifter, der følger med en markedskorrektion. Deres instinkter vil måske fortælle dem: "Jeg skal stoppe blødningen." Investorer, der er i stand til at ignorere deres instinkter og holde fast ved deres investeringer gennem hele korrektionen, belønnes normalt for dette, når markederne stiger igen. Men dem, der går i panik og sælger deres aktier, skal forsøge at finde det rette tidspunkt til at komme tilbage i markedet - en vanskelig opgave.

Ikke engang de mest succesrige investorer har været i stand til konsekvent og præcist at time starten og slutningen på en korrektion. I stedet for at forsøge at undgå ethvert bump på vejen, der følger med investering i aktier, bør du fokusere på det, der betyder mest - dine langsigtede investeringsmål. Så hvis du lytter til dine instinkter og sælger dine aktier ved relativt lave niveauer på markedet, koster det dig fremtidige gevinster samtidig med, at du kommer til at betale yderligere transaktionsomkostninger. Det sætter dig længere tilbage i forhold til at nå dine investeringsmål.

Næste gang dine instinkter forsøger at styre en investeringsbeslutning, så husk: Selvom vores hjerner har udviklet sig over tid, er det de samme reaktioner, der styrede vores forfædres beslutninger, som styrer vores investeringsbeslutninger i dag, og de skader ofte mere, end de gavner.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede virksomheder.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] Daniel Kahneman og Amos Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk." Econometrica, bind 47, nummer 2 (marts 1979). S. 263  - 291.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk