Tysklands økonomi er ikke løbet tør for brændstof

Udgivet den 04-11-2019  |  kl. 17:54  |  

Tysklands bruttonationalprodukt (BNP, et officielt mål for et lands samlede produktion) blev reduceret en anelse i 2. kvartal, og Bundesbanken advarede om, at Tysklands BNP i 3. kvartal "kunne fortsætte med at falde lidt", hvilket øgede frygten for recession blandt de finansielle nyhedsmedier, vi regelmæssigt følger.[i] Men efter vores mening viser et kig under motorhjelmen, at store dele af økonomien stadig klarer sig fint. 

Tysk bilproduktion har hængt i bremsen i år, og mange af de økonomiske eksperter, som vi følger, erklærede, at euroområdets produktionskæmpe er sat ud af kraft. Som et yderligere bevis på svækkelse faldt de tyske fabriksordrer 5,3 % fra år til år i juli, deres tolvte måned i træk med nedgang fra år til år.[ii] En del af faldet i Tysklands produktion er i den indenlandske produktion - sidste års nye emissionsregler ramte f.eks. bilproduktionen - men en stor del af faldet er også forårsaget af eksterne faktorer.[iii] Da kinesiske myndigheder for eksempel sidste år slog ned på finansiering fra skyggebanker, ramte det landets store private sektor, hvilket reducerede efterspørgslen på tyske varer, herunder biler og industrimaskiner.[iv] Ændringen af datoen for Brexit fra marts til oktober gav også modvind. Tysk eksport til Storbritannien faldt 14,7 % fra år til år i 2. kvartal efter en stigning på 5,8 % i 1. kvartal.[v] Dette kan gentage sig i 3. og 4. kvartal, hvis Brexit forsinkes igen. Selvom produktionen lader til at trække Tysklands økonomi ned, betyder det imidlertid ikke, at hele landets økonomi klarer sig dårligt - eller at svækkelsen vil vare ved i ubestemt tid. Kinesiske økonomiske stimuli lader til at begynde at virke. Selvom Brexit fortsat giver modvind, vil det ikke vare for evigt. Desuden består Tysklands økonomi primært af servicesektoren; produktionssektoren udgør kun ca. en fjerdedel - hvoraf bilindustrien tegner sig for ca. halvdelen.[vi]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

I 2. kvartal afspejlede Tysklands BNP faldende fabriksproduktion, men det tegnede også et billede af, hvorfor en kraftig recession ikke indtræder uden videre. Det officielle BNP faldt 0,1 % fra kvartal til kvartal anført af et fald i eksporten på 1,3 %, det dårligste resultat inden for de seneste seks år.[vii] De faktorer, der driver Tysklands indenlandske efterspørgsel i den private sektor, fortsatte imidlertid med at bidrage positivt til væksten. I 2. kvartal steg private husholdningers forbrug, som udgør over halvdelen af BNP, 0,1 % fra kvartal til kvartal, selvom det satte farten kraftigt ned i forhold til 1. kvartals stigning på 0,8 %.[viii] Dette er ikke en sprint, men det viser, at det tyske privatforbrug er stigende. Samtidig steg den private sektors faste investeringer med 0,6 % fra kvartal til kvartal for maskiner og udstyr og 1,0 % for "andre produkter," herunder forskning og udvikling.[ix] Kun byggeri & anlæg var negativ. Selvom det var nok til at trække de samlede erhvervsinvesteringer ned i det negative felt, indikerer det efter vores mening ikke ligefrem bred svækkelse. Som nævnt i rapporten var byggeri & anlægs kvartalsvise nedgang sandsynligvis forårsaget af mildt vejr tidligere på året, hvilket trak byggeri frem til 1. kvartal. Generelt steg efterspørgslen i den private sektor - private husholdningers forbrug, erhvervsinvesteringer og byggeri & anlæg 0,1 % i 2. kvartal, hvilket efter vores mening bedre repræsenterer Tysklands primære økonomiske aktivitet.[x]

Desuden viser Tysklands PMI-tal for servicesektoren, der også repræsenterer over halvdelen af BNP - fortsat vækst i 3. kvartal, og nye ordrer indikerer yderligere vækst.[xi] Størstedelen af de tyske servicevirksomheder oplever, at deres forretningsaktiviteter vokser. Selvom problemerne i Tysklands industrivirksomheder tilsyneladende får større opmærksomhed, ser det ud til, at Tysklands servicesektor klarer sig fint.

Vi udelukker ikke økonomisk nedgang i 3. kvartal, hvilket ville opfylde en populær definition af recession (to sammenhængende kvartaler med faldende BNP). Nøgletal alene er imidlertid ikke afgørende. Derimod er det efter vores mening afgørende for markederne, hvordan disse data påvirker stemningen. Stemningsindikatorerne ZEW, IFO og Sentix for Tyskland viser alle lav forbruger-, erhvervs- og investortillid til økonomien - hvilket tilsyneladende afspejler forventningerne til en recession. ZEW's økonomiske stemningsmåling i august var på sit laveste niveau siden 2011, hvor Tyskland gik i recession.[xii] IFO's erhvervsklimaundersøgelse i august matchede næsten lavpunktet i 2012 midt under recessionen.[xiii] Sentix' investorstemningsindikator i august var endnu værre. Som det fremgår af rapporten: "I Tyskland faldt det overordnede indeks endda til det laveste niveau siden oktober 2009. En recession i Tyskland er uundgåelig."[xiv] Vi sætter dog spørgsmålstegn ved, at den skulle være "uundgåelig". Men uanset hvad er det efter vores mening overraskelsesfaktoren, der betyder mest for markederne. Det lader til, at de fremadrettede markeder allerede har indregnet snakken om en recession i priserne.

Det tyske BNP er muligvis svækket, men for os ser det ud til at være midlertidigt og branchespecifikt - vi tror, at Europas største økonomi sandsynligvis klarer sig bedre, end mange generelt tror. For investorer kan en upåskønnet virkelighed fungere som brændstof til et bull-marked, når dyster stemning sætter et lavt niveau, som markederne skal overstige.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede virksomheder.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] "Germany's Central Bank Warns of Possible Recession," personale, Deutsche Welle, 19/8/2019. https://www.dw.com/en/germanys-central-bank-warns-of-possible-recession/...

[ii] Kilde: FactSet, pr. 9/9/2019. Tyske industriordrer, august 2018 - juli 2019.

[iii] "German Economy Shrinks Amid Auto Woes, Trade Concerns," personale, Associated Press, 14/8/2019. https://www.autoblog.com/2019/08/14/german-economy-auto-woes/

[iv] "German Recession Fears After Big Decline in Industrial Production," Phillip Inman, The Guardian, 7/8/2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/german-industrial-producti...

[v] Kilde: FactSet, pr. 9/9/2019. Tysk eksport til Storbritannien, 1. kvartal 2019 - 2. kvartal 2019.

[vi] Kilde: Statistiches Bundesamt og Statista, pr. 2/8/2019. Bruttoværditilvækst efter brancher og bruttoværditilvækst for den tyske automobilbranche, 2018. https://www.statista.com/topics/3202/automobile-industry-in-germany/

[vii] Kilde: Statistisches Bundesamt, pr. 27/8/2019. BNP og eksport, 2. kvartal 2019.

[viii] Ibid. Husholdningernes udgifter til forbrug, 1. kvartal 2019 - 2. kvartal 2019.

[ix] Ibid. Faste bruttoinvesteringer i maskiner og udstyr og andre produkter, 2. kvartal 2019.

[x] Ibid. Opsummeret bidrag fra husholdningernes udgifter til forbrug og faste bruttoinvesteringer, 2. kvartal 2019.

[xi] Kilde: IHS Markit, pr. 4/9/2019. Tysklands PMI-tal for servicesektoren, august 2019.

[xii] Kilde: FactSet, pr. 6/9/2019. ZEW Economic Sentiment, november 2011 - august 2019.

[xiii] Ibid. IFO Business Survey, november 2012 - august 2019.

[xiv] "Downturn Gains Speed," personale, Sentix, 4/8/2019. https://www.sentix.de/index.php/en/sentix-Economic-News/downturn-gains-s...

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk