Formueplejes investorer har gavn af den ekstremt lave rente

17 feb 2015 - 12:39 af: Søren Verup

Starten af 2015 har budt på et markant rentefald i kølvandet på Den Europæiske Centralbanks udmelding om opkøb af europæiske obligationer på 60 milliarder euro om måneden indtil september 2016. Denne meget ekspansive pengepolitik har sammen med forventninger i markedet om en afvigelse fra den danske fastkurspolitik sendt de danske renter ned i uhørt lave niveauer og endda under nul.

Formuepleje har investeret mere end 20 milliarder kroner i danske realkreditobligationer og kan på trods af det ekstremt lave renteniveau stadig tjene penge til investorerne. Aktuelt låner Formuepleje til en rente på minus cirka 0,8 procent inklusiv rentemarginal til bankerne og placerer en del af pengene i en portefølje af realkreditobligationer, der i øjeblikket giver en lille positiv rente. Samtidig er Formueplejes investorer fortsat beskyttet mod stigninger i den lange rente.

Bundlinjen er derfor, at Formueplejes investorer fortsat tjener penge på obligationsbeholdningen. Formuepleje Fokus, der er Formueplejes rene gearede obligationsportefølje, har således siden årsskiftet leveret et positivt afkast på cirka 2 procent. Belåning af realkreditobligationer sker også i de øvrige kapitalforeninger, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Fastkurspolitikken står fast
Det er Formueplejes klare forventning, at den danske fastkurspolitik, hvor kursen på danske kroner over for euro er låst til et snævert kursinterval, står fast. Til forskel fra Schweiz er den danske fastkurspolitik ikke alene en beslutning for landets centralbank, idet den danske beslutning er truffet af Folketinget og kun vanskeligt kan ændres ved en eventuel ny folketingsbeslutning.

Desuden har Danmark haft fastkurspolitik siden begyndelsen af firserne, og der er finansielt og økonomisk ingen begrænsning for, hvor mange danske kroner Nationalbanken kan sælge for at opretholde kursen over for euro.

Formuepleje anser det i øjeblikket for usandsynligt, at den danske fastkurspolitik vil blive fraveget og/eller, at spændet udvides.

Mere fra denne blogger

25/11 Derfor er det vigtigt at sprede sine investeringer
Det eneste gratis bidrag til dit afkast er at sprede dine investeringer på ikke alene forskellige aktier, men også på forskellige aktivklasser. Værdien af det gamle ordsprog om ikke at lægge alle... Læs mere
13/11 Investér hos kapitalforvalter med samme interesser som investor
Da fundamentet til Formuepleje blev lagt tilbage i 1986, var det ud fra et ønske om at tilbyde et reelt alternativ til de mange investeringsprodukter, der fandtes, som havde en uigennemsigtig... Læs mere
10/10 US-aktier viser vejen frem
Den amerikanske regnskabssæson er i sin indledende fase, hvor forventningerne peger i retning af øget omsætning, fortsatte effektiviseringer og dermed øget indtjening. Aluminiumsproducenten Alcoa... Læs mere
26/08 Formuepleje: Tid til at rebalancere dine virksomhedsobligationer?
Formueplejes rådgivere møder ofte private investorer, der har investeret betydelige midler direkte i virksomhedsobligationer. Afkastet har de seneste år været godt, men nu er tiden kommet til at... Læs mere
13/08 Sådan skaber Formuepleje merafkast på aktier
Det er ikke svært at opnå et markedsafkast, men vedvarende at levere merafkast år efter år kræver en grundig og meget disciplineret investeringsproces. Det har CPH Capital, der har ansvaret for... Læs mere

Profil

Søren Verups billede

Kommunikationschef i www.formuepleje.dk. Tidligere chefredaktør på Penge&Privatøkonomi. Før det ansættelse hos BankInvest, DR, Finansforbundet, Sydbank og Handelsbanken. Bank- og journalistuddannet samt civiløkonom, HD(F).