Vækst eller værdi - hvad passer bedst til din portefølje?

Udgivet den 01-04-2022  |  kl. 00:11  |  

En ganske almindeligt anvendt investeringstilgang er at sammensætte sin portefølje med vækst- eller valueaktier, men det er imidlertid kun få investorer, der kender de vigtigste forskelle mellem disse to kategorier. Fisher Investments Norden mener, at en korrekt diversificeret portefølje bør indeholde elementer fra begge kategorier. For når man ved, hvornår man skal lægge vægt på henholdsvis vækst- og valueaktier, kan det bidrage til at forbedre porteføljens afkast over tid. Nedenfor er en sammenfatning af begge kategorier, hvilket kan hjælpe dig med at træffe beslutning om, hvad der passer bedst til din portefølje.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvad er de mest almindelige karakteristika for valueaktier?

Værdiansættelse er blot én metode, der kan bruges til at skelne mellem vækst- og valueaktier. De mest almindelige værdiansættelsesmetoder, som investorer anvender, omfatter blandt andet price-earnings-forholdet (kursindtjeningsforhold), price-to-sales-forholdet (kursværdi i forhold til provenu) og price/book-forholdet (kursværdi i forhold til bogført værdi). Generelt har valueaktier ofte en lavere værdiansættelse end vækstaktier. Som navnet indikerer, mener investorer, at valueaktier handles til værdiansættelser under dagsværdien. Ud fra et operationelt perspektiv har valueselskaber en tendens til at investere mindre i deres langsigtede vækstaktiviteter og returnere flere penge til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb. Ofte er de også mere økonomisk følsomme og er meget afhængige af bankfinansiering.

Det bedste tidspunkt at eje valueaktier på er, når den økonomiske vækst er stigende, og det er den især på et tidligt stadie af en markedscyklus. Samtidig kan valueaktier komme i modvind, når den økonomiske vækst er faldende. I et bear-marked, hvor et fald i aktiemarkedet overstiger 20 %, rammes valueaktier uforholdsmæssigt hårdt, da banker strammer udlånsbetingelserne, og investorer frygter, at deres evne til at opfylde deres gældsforpligtelser i perioder med faldende omsætning svækkes. Investorstemningen bliver til syvende og sidst overdrevent pessimistisk, og mange valueselskaber er i stand til at løse økonomiske vanskeligheder ved at skære ned på deres omkostninger. Det skaber en kløft mellem virkelighed og forventninger, og det mener Fisher Investments Norden er den vigtigste faktor, der driver aktiekurserne, hvilket får valueaktierne til at klare sig bedst i takt med, at et nyt bull-marked begynder.

Hvad er de mest almindelige karakteristika for vækstaktier?

I kategorien vækstaktier har selskaber en tendens til at skabe vækst i et omfang, der overstiger vækstraterne for den brede økonomi - deraf navnet "vækst". På mange måder er der et modsætningsforhold mellem karakteristika for vækstselskaber og karakteristika for valueselskaber. Vækstselskaberne handles ofte til en højere værdiansættelse, geninvesterer deres overskud i den fremtidige vækst frem for at udbetale udbytte til aktionærerne, har et lavere gældsniveau og er mindre følsomme over for økonomiske forhold. Øget rentabilitetspotentiale udgør endnu en væsentlig forskel. Det kan skyldes specifikke faktorer i den relevante sektor. Hvis en sektor er i kraftig vækst, kan den ofte støtte flere selskaber uden at blive overbelastet.

Historien viser, at vækstaktier klarer sig bedre end valueaktier i et sent stadie af en økonomisk cyklus, hvor den økonomiske aktivitet er faldende eller har nået et fremskredent udviklingsstadie. Investorer tiltrækkes af og belønner rentable selskaber, der er bedre rustede til at håndtere usikre økonomiske forhold. Vækstaktier kan i lange perioder klare sig bedre end valueaktier, inden et bear-marked opstår, men de er også attraktive i nedgangsperioder på grund af deres lave gældsniveau.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Geografisk sammensætning og sektorsammensætning

Vækst- og valueaktier har en tendens til at samle sig i klynger i de forskellige sektorer og geografiske regioner. Sektorer som for eksempel informationsteknologi, kommunikation og diskretionære forbrugsgoder har alle en stor koncentration af vækstaktier. Industri-, energi- råvare- og finanssektoren er ofte mere orienteret mod valueaktier. Det er imidlertid værd at bemærke, at en aktie ikke nødvendigvis er en vækstaktie, blot fordi den hører til i vækstsektoren. Der findes mange undtagelser til den regel. Nokia er for eksempel et værdiselskab, som hører til i teknologisektoren.

Det gælder også geografisk eksponering. USA huser de fleste af de store teknologiselskaber i verden. Vækstaktier har derfor stor indflydelse på det amerikanske aktieafkast. Storbritannien har derimod stor eksponering mod finans-, energi- og sundhedssektoren. Storbritanniens aktieafkast er stærkt forbundet med valueaktier. Der findes imidlertid mange valueaktier i USA og vækstaktier i Storbritannien. Man skal vurdere hvert enkelt selskabs individuelle attributter såsom markedsandel, værdiansættelse, rentabilitet, omsætningsforventninger, udbyttepolitik, branchedeltagelse osv. for helt at forstå, hvorvidt et selskab er et vækst- eller værdiselskab.

Hvad er bedst - vækst eller værdi?

Fisher Investments Norden mener ikke, at den ene kategori er den anden overlegen. Der er tidspunkter, hvor det er mere hensigtsmæssigt at eje den ene kategori frem for den anden, men man skal opretholde en balanceret eksponering. For ingen investeringsstil vil forblive attraktiv for evigt. Hvis man ved, hvor man befinder sig i markedscyklussen, kan det være et fingerpeg om, hvornår man skal lægge vægt på henholdsvis vækst- eller valueaktier. Dertil skal siges, at timing af markedet er vanskeligt at gøre korrekt, da den kan påvirkes af en lang række forskellige faktorer.

Der er tidspunker, hvor historiske tendenser ikke gælder. Vækst- og værdikategorier kan påvirkes af særskilte faktorer, der forbindes med hver enkelt markedscyklus. Efter den globale finanskrise i 2008 mødte finansaktier, som er en værdikategori, modgang på et tidligt stadie af den nye markedscyklus i takt med, at investorer undgik selskaber, der stod over for øget granskning og regulatorisk modvind. Et nyere eksempel på det er bear-markedet i 2020, som var forårsaget af nedlukningerne under den vedvarende COVID-krise. Historien indikerer, at der typisk vil komme en periode, hvor valueaktier klarer sig bedst, når markedet begynder at rette sig igen. Vækstaktierne udkonkurrerede imidlertid valueaktierne i takt med, at IT-selskaberne nød godt af, at der var et behov for avancerede digitale løsninger på globalt plan. Efter Fisher Investments Nordens opfattelse skal du - for at undgå overkoncentration af vækst- eller valueaktier - konstruere en korrekt diversificeret portefølje, der afspejler dine langsigtede mål og indeholder elementer fra begge kategorier.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk