Årsrapport 2020 for FirstFarms A/S

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 07:19  |  

FirstFarms præsenterer bedste resultat nogensinde

FirstFarms realiserede en omsætning på 313 mDKK, et EBITDA på 100 mDKK og EBIT på 54 mDKK, hvilket er en vækst på 3 %-point i EBITDA margin og 2,6 %-point i EBIT. FirstFarms præsenterer dermed det bedste resultat, siden virksomheden blev børsnoteret i 2006.

2020 var kendetegnet ved vanskelige markedsvilkår med regionalvis tørke, lave grisepriser i 3. og 4. kvartal samt afledte effekter af COVID-19 og ASF. FirstFarms opvejede dog disse udfordringer ved blandt andet at præstere en meget høj effektivitet i produktionen, ved et succesfuldt, planlagt jordsalg og via et opkøb i Rumænien, som styrkede såvel resultatet som egenkapitalen, samt en dedikeret indsats fra medarbejderne.

"FirstFarms er stolte af resultatet, der er en forbedring af det historiske 2019-resultat, og jeg vil gerne fremhæve den ekstraordinære indsats vores mere end 300 medarbejdere har bidraget med. Det har været en væsentlig årsag til, at vi har kunnet præstere så tilfredsstillende i et meget vanskeligt og uforudsigeligt år," siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.

FirstFarms har som mål at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer, og ambitionen hedder fortsat vækst.

"FirstFarms vil blandt andet udvide produktionen indenfor den eksisterende forretningsmodel og undersøge muligheder for en lokal udvidelse af modellen. FirstFarms agter at handle på nye muligheder, hvis de skaber værdi for vores investorer," siger Anders H. Nørgaard, og understreger:

"FirstFarms vil fortsat have fokus på risikospredning både geografisk og på de enkelte driftsgrene. Det er den forretningsmodel, der har sikret, at vi kommer ud af 2020 med et historisk godt resultat."

Resume
Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2020.

2020: Historisk godt resultat under svære markedsvilkår

FirstFarms realiserede en omsætning på 313 mDKK, et EBITDA på 100 mDKK og et EBIT på 54 mDKK, hvilket er en vækst 3 %-point i EBITDA-margin og 2,6%-point i EBIT-margin. Fremgangen er sket med baggrund i selskabets høje effektivitet i produktionen samt salg og opkøb af jord. Resultat før skat er på 31 mDKK, som er forbedret med 2 mDKK i forhold til 2019.Køb og salg af jord i Rumænien har bidraget væsentligt til det tilfredsstillende resultat. Værdiregulering af besætningen af grise påvirker resultat negativt med 20 mDKK, som følge af lavere priser.Der er i 2020 realiseret et overskud efter skat på 25 mDKK, som anses for tilfredsstillende.Bestyrelsen indstiller, at der genoptages udbyttebetaling og udlodder 5,675 mDKK (0,75 DKK pr. aktie) i udbytte.Der er i regnskabsåret opkøbt et landbrug i Rumænien med 2.430 hektar dyrket landbrugsjord, et moderne siloanlæg med 6.000 tons lagerkapacitet, fodermølle samt lager- og administrationsfaciliteter. Der er i forbindelse med opgørelsen af værdierne i selskabet realiseret en merværdi i forhold til købsprisen på 19,7 mDKK. (se side 86) Denne merværdi er indtægtsført i resultatopgørelsen.Der er desuden opkøbt eller indgået aftale om køb af 1.400 hektar lejekontrakter fordelt med 1.000 hektar i Slovakiet og 400 hektar i Rumænien.FirstFarms har igangsat en række aktiviteter, der skal medvirke til skabelsen af en mere bæredygtig virksomhed, og vil igangsætte yderligere projekter med det formål at forbedre vores resultater på området. Vi har stor fokus på ESG. https://www.firstfarms.dk/investor-relations/redegoerelse-for-samfundsansvar/2021-aarsrapport-2020.FirstFarms har en jordportefølje på 11.100 hektar ejet landbrugsjord samt 10.800 hektar lejekontrakter - samlet 21.900 hektar landbrugsjord i drift.Alt ejet jord er bogført til anskaffelsespriser og ikke dagspriser. Vi har ejet en stor del af jorden i en længere årrække. FirstFarms vurderer, at der er merværdier vedrørende jorden for 200 mDKK efter skat i tillæg til den bogførte egenkapital på 484 mDKK.FirstFarms har i 2020 styrket likviditetsberedskabet væsentligt, hvilket giver basis til fremtidig vækst.COVID-19 har indtil nu kun haft en mindre direkte økonomisk påvirkning af produktionen. Produktionen har dog i nogen grad været påvirket af dramatiske prisændringer på slagte- og smågrise som indirekte følge af COVID-19 og ASF. Mælke- og afgrødeproduktionen har kun haft en mindre påvirkning.

Forventninger til 2021

FirstFarms forventer i 2021 en svag vækst i EBITDA til niveauet 85-115 mDKK og i EBIT til niveauet 35-65 mDKK. Der blev i 2020 realiseret et EBITDA på 100 mDKK og EBIT på 54 mDKK. Vi forventer, at 2021 bliver et indtjeningsmæssigt acceptabelt og stabilt år med en mindre vækst i vores resultatskabelse. For alle produktionsgrene forventes et robust år med uændrede priser på niveau med de gennemsnitlige opnåede priser i 2020. Effektiviteten i vores produktion forventes bibeholdt med potentiale til en forbedring på flere områder.

FirstFarms er i høj grad opmærksom på, at omverdenen, og ikke mindst forbrugerne, stiller stadig højere krav til en mere bæredygtig udvikling indenfor jordbrug og fødevarer. FirstFarms har løbende igangsat aktiviteter, der medvirker til skabelsen af en mere bæredygtig virksomhed, og der vil blive igangsat yderligere aktiviteter i 2021 med det formål til stadighed at forbedre FirstFarms resultater på området.

FirstFarms' årsrapport kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil/link (100 sider).

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer

(4) Årsrapport 2020 (DK) CEO Anders H. Nørgaard Årsrapport 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder