EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2020

Udgivet den 11-01-2021  |  kl. 15:10  |  

Den 11. januar 2021

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 4. kvartal 2020. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Ledelsen forventer, at resultatet for 4. kvartal 2020 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 5,1 mio. Det forventede resultat følger budgettet. Resultatet før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) forventes dermed at blive DKK 23,0 mio. for året 2020.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 11,4 mio. for 4. kvartal og på DKK 14 mio. for året 2020. Værdireguleringerne er et resultat af det løbende arbejde med porteføljens ejendomme, som blandt andet er mundet ud i, at byggetilladelser er blevet godkendt og nu kan værdiansættes. Ligeledes har selskabet kunnet opskrive porteføljen med baggrund i mæglervurderinger modtaget i december måned 2020. At der er grund til at se positivt på markedsudviklingen understøttes af PwCs nye rapport om ejendomsmarkedet i Europa, "Emerging Trends in Real Estate - an Uncertain Impact - Europe 2021", hvor investorer, på trods af den nye lejelov, rangerer Berlin som det mest attraktive marked foran både London og Paris.

Selskabet har foretaget tabshensættelser i 4. kvartal, på grund af manglende huslejebetaling fra nogle af selskabets større erhvervslejere. Det drejer sig om restauranter og hoteller, som er lukket ned for at begrænse smitten med COVID-19. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har været i kontakt med lejerne løbende og ved, at de har søgt støttemidler. Den langsommelige proces med at få midlerne udbetalt er årsag til, at huslejen ikke er betalt. Støttemidlerne forventes at komme til udbetaling i starten af 2021, hvilket vil kunne påvirke resultatet positivt i årets første måneder.

Berlin har været lukket ned i store dele af 4. kvartal. Ligesom i Danmark har det høje smittetryk i den tyske hovedstad medført restriktioner samt ændret adfærd, hvilket har indflydelse på forretningsaktiviteten hos selskabets erhvervslejere. Ledelsen mener derfor, at der fortsat er usikkerhed forbundet med at vurdere, om COVID-19 på sigt kan få tomgangen til at stige i nogle af selskabets erhvervslejemål og derved påvirke EBVAT. Det er for eksempel ikke muligt at vurdere eventuelle langtidseffekter af nedlukningen. Selskabet er i tæt kontakt med lejerne og oplever ikke indikationer herpå. Den tyske regering vedtog sidst på året 2020 nye støtteordninger, med henblik på, også at hjælpe erhvervslivet igennem årets sidste måneder. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har under hele COVID-19-krisen opfordret erhvervslejerne til at søge midlerne.

De endelige tal for 4. kvartal offentliggøres i årsrapporten den 25. marts 2021.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 7625 0154, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller 

Clearwater International K/S 

Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk