Mt Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 14-12-2020  |  kl. 12:15  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 7. december - 11. december 2020:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste opgørelse 1.800 167,20 302.753
7. december 2020
8. december 2020
9. december 2020
10. december 2020
11. december 2020
600
200
400
300
300
166,42
167,00
167,86
168,69
172,50
99.852
33.400
67.144
50.607
51.750
Total under tilbagekøbsprogrammet 8.320   1.228.268

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 7. december - 11. december 2020.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 8.320 egne aktier, svarende til 0,107% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

Appendix - Overview of transactions (7 December - 11 December 2020) MTHH_Selskabsmeddelelse 22_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder