Nedsættelse af aktiekapitalen og oplysning om besiddelse af egne aktier

Udgivet den 05-05-2020  |  kl. 13:12  |  

På den ordinære generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S den 30. januar 2020 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt 45.300.000 kr. med nominelt 4.530.000 kr. til nominelt 40.770.000 kr. ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt 4.530.000 kr. fordelt på 2.265.000 B-aktier a nominelt 2 kr.

Erhvervsstyrelsen har i dag registreret kapitalnedsættelsens gennemførelse og annulleret nominelt 4.530.000 kr. B-aktier. Efter kapitalnedsættelsen er selskabets aktiekapital nominelt 40.770.000 kr. fordelt på nominelt 2.700.000 kr. A-aktier og nominelt 38.070.000 kr. B-aktier.

Med henvisning til § 31 i lov om kapitalmarkeder oplyses det samtidig hermed, at Per Aarsleff Holding A/S herefter besidder 210.624 B-aktier a nominelt 2 kr. i Per Aarsleff Holding A/S, svarende til 1,03 % af den samlede aktiekapital og 0,65 % af de samlede stemmerettigheder i Per Aarsleff Holding A/S.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.

Vedhæftet fil

Kapitalnedsættelse_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk