Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og/eller tilknyttede finansielle instrumenter i North Media A/S

Udgivet den 22-02-2021  |  kl. 16:19  |  

Selskabsmeddelelse nr. 07-2021
22. februar 2021

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionen omhandler udnyttelse af aktieoptioner:

Navn Beholdning
før transaktion,
antal aktier
Transaktion,
antal aktier
Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Kåre Stausø Wigh (erhvervelse) 80.000 20.000 100.000

  

Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftet fil

07-21 Udnyttelse af aktieoptioner_DK_KW

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk