Scandinavian Tobacco Group A/S: Årsrapport 2020

Udgivet den 10-03-2021  |  kl. 07:00  |  
Selskabsmeddelelse
Nr. 10/2021

 

                                                                                           København, den 10. marts 2021

Scandinavian Tobacco Group A/S: Årsrapport 2020


Regnskabsåret 2020 fremviste en organisk vækst i EBITDA på 14,0% og frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 1,4 mia.
I 2021 forventes organisk vækst i EBITDA på >7%.

For regnskabsåret 2020 opnåede Scandinavian Tobacco Group A/S en nettoomsætning på DKK 8.006 mio. og et EBITDA før særlige poster på DKK 1.826 mio. Det svarer til en organisk vækst i nettoomsætningen på 6,6% og en organisk vækst i EBITDA på 14,0% - hvilket er på linje med de finansielle forventninger om en >13% organisk vækst i EBITDA, der blev meddelt den 18. december 2020. Frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 1.394 mio. var højere end forventet som følge af tidsforskydning af leverandørgæld. Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på DKK 6,50 pr. aktie for 2020, hvilket er en stigning på 6,6% i forhold til det ordinære udbytte for 2019. Dette vil blive suppleret af et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 600 mio. i 2021.

Hovedpunkter for 2020

Nettoomsætningen steg med 19,2% til DKK 8.006 mio. (DKK 6.719 mio.) med en organisk vækst i nettoomsætningen på 6,6% EBITDA før særlige poster steg med 20,7% til DKK 1.826 mio. (DKK 1.513 mio.) med en organisk vækst i EBITDA på 14,0%Særlige poster udgjorde DKK -435 mio. (DKK -133 mio.)Nettoresultatet faldt til DKK 678 mio. (DKK 748 mio.)Justeret indtjening pr. aktie (EPS) steg med 18% til DKK 9,78 (DKK 8,29)Frie pengestrømme før virksomhedskøb udgjorde DKK 1.394 mio. (DKK 1.187 mio.)

COVID-19-pandemien skabte store udfordringer i koncernens samlede forsyningskæde, men generelt set har Scandinavian Tobacco Group haft fordel af selskabets stærke online tilstedeværelse kombineret med et stigende forbrug af håndrullede cigarer i USA. Integrationen af Agio Cigars er forløbet planmæssigt, hvilket har givet de forventede synergier, og samtidig blev transformationsprogrammet Fuelling the Growth fuldført et år før tid. På den baggrund førte koncernens resultater i 2020 til stærk organisk vækst i EBITDA og stærke frie pengestrømme før virksomhedskøb.

CEO i Scandinavian Tobacco Group, Niels Frederiksen siger: "I dette udfordrende år har vi leveret et tilfredsstillende finansielt resultat med en nettoomsætning på DKK 8.006 mio., en organisk vækst i EBITDA på 14% og frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 1,4 mia. Vi opnåede solide driftsmæssige resultater i alle tre divisioner og vi fortsatte med at indfri forventningerne til alle de større effektivitetsinitiativer før tid, samtidigt med vi har draget fordel af en stigende efterspørgsel på håndrullede cigarer i USA. En sand holdindsats."

Ordinært udbytte for 2020 og igangsættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram i 2021

På den ordinære generalforsamling, der vil blive afholdt den 14. april 2021, vil bestyrelsen foreslå en stigning i det ordinære udbytte på 6,6% til DKK 6,50 pr. aktie. Herudover er det besluttet at igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram i 2021 til en samlet værdi på op til DKK 600 mio. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere kapitalstrukturen. Yderligere detaljer om aktietilbagekøbsprogrammet, herunder startdatoen, vil blive meddelt i en særskilt selskabsmeddelelse.

Finansielle forventninger til 2021

EBITDA: Organisk vækst >7%Frie pengestrømme før virksomhedskøb >DKK 1.000 mio.Justeret indtjening pr. aktie (EPS) >10% stigning

COVID-19 påvirker fortsat forretningens resultater i de fleste af vores markeder, og det forventes, at pandemien får indflydelse på forbrugeradfærden og det generelle tobaksforbrug også i 2021, hvilket giver mindre gennemsigtighed i markedsudviklingen.

Vi forventer at generere organisk vækst i EBITDA på mere end 7% for regnskabsåret 2021. Organisk vækst i nettoomsætningen forventes at stige i 2021, idet forbruget af håndrullede cigarer i USA forventes at forblive højt med fortsat positiv vækst, især i første halvår. Derudover forventes det også, at en organisk vækst i EBITDA vil blive drevet af yderligere synergier fra integrationen af Agio Cigars på ca. DKK 70-80 mio. og af helårseffekten fra Fuelling the Growth.

Koncernens organiske vækst i EBITDA forventes at være størst i årets første og andet kvartal, mens den organiske vækst forventes at være negativ i tredje kvartal, baseret på et meget stærkt tredje kvartal i 2020, hvorefter EBITDA forventes at komme tilbage til positiv vækst i fjerde kvartal.

Frie pengestrømme før virksomhedskøb forventes at blive påvirket af relativt høje investeringer i produktionsanlæg og digitaliseringsprojekter samt af en negativ effekt fra leverandørgæld på ca. DKK 150 mio. som følge af forskydninger mellem 2020 og 2021.

Forventningerne til at justeret indtjening pr. aktie (EPS) vil opleve en stigning på >10% (fra DKK 9,78) indbefatter en positiv påvirkning fra aktietilbagekøb på ca. DKK 0,4 pr. aktie og en negativ påvirkning fra kursudvikling.

Forventningerne og antagelserne er baseret på nuværende valutakurser.

Årsrapporten for 2020 er tilgængelig på: investor.st-group.com.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: 5084 7222
eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,
telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Scandinavian Tobacco Group A/S afholder telefonkonference den 10. marts 2021 kl. 10.00 dansk tid. Opkaldsoplysninger og en tilhørende præsentation vil være tilgængelig på http://investor.st-group.com/upcoming-events ca. kl. 9.00 dansk tid.


Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 10 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk